Phòng, chống các vi phạm trong lĩnh vực thuế
Cập nhật lúc08:07, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển hiện nay xuất hiện nhiều dạng tội phạm mới; trong đó có tội phạm trong lĩnh vực thuế ảnh hưởng không tốt đến công tác quản lý thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tác động không tốt đến môi trường kinh doanh, gây bất bình đẳng và bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp. Để tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu cho ngân sách, Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh đã ký kết và ban hành Quy chế phối hợp số 01/QCPH/CT-CAT ngày 16-11-2017 về công tác phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế.

Lãnh đạo hai ngành ký kết quy chế phối hợp.
Lãnh đạo hai ngành ký kết quy chế phối hợp.

Sau một năm thực hiện Quy chế đã đạt những kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế. Trong đó, công tác phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu giữa hai ngành được đẩy mạnh. Đồng chí Vũ Đình Hồng, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Ngành Thuế đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật về thuế, thông tin hồ sơ, tài liệu để lực lượng Công an nghiên cứu phục vụ cho công tác phối hợp. Cơ quan Công an thông báo kịp thời tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế để cơ quan Thuế tiến hành kiểm tra, xử lý phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm của người nộp thuế trên địa bàn quản lý. Trong quá trình điều tra, xác minh các vụ việc hai ngành luôn kết hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi về nghiệp vụ để có kết luận chính xác về các hành vi sai phạm, đảm bảo không để lọt vi phạm cũng không gây khó cho người nộp thuế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan Công an đã phát hiện và áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; đồng thời xác lập hồ sơ chuyển cho cơ quan thuế xem xét xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Trong từng trường hợp cụ thể, khi được đề nghị, Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh đều cử cán bộ tham gia vào quá trình điều tra, xử lý những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, vụ việc có tính chất nghiêm trọng và phức tạp, vi phạm liên quan đến nhiều đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, hai ngành cũng phối hợp rà soát các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh, xử lý các hành vi mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng, xử lý nợ đọng tiền thuế. Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh đã thường xuyên trao đổi thông tin về số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên từng địa bàn, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký thuế, số doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại trụ sở đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Trên cơ sở đó rà soát, đối chiếu về tình hình tạm trú, tạm vắng của các chủ doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn và trốn nộp thuế. Trong công tác đấu tranh phòng ngừa xử lý các hành vi mua, bán hóa đơn bất hợp pháp, cơ quan Công an thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế trong việc điều tra, xác minh hóa đơn, xử lý các hành vi vi phạm về hóa đơn, gian lận về thuế. Trong năm 2018, cơ quan Thuế đã cung cấp theo đề nghị của cơ quan Công an 73 hồ sơ doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Đối với công tác phối hợp xử lý nợ đọng thuế, hàng quý cơ quan Thuế đã thực hiện rà soát, lập danh sách các đơn vị phát sinh số nợ đọng tiền thuế lớn, chây ỳ, dây dưa… gửi Công an tỉnh để hai ngành cùng phối hợp đôn đốc, xử lý nợ đọng thuế. Trong năm 2018, cơ quan Thuế đã chuyển sang cơ quan Công an phối hợp xử lý nợ thuế 118 doanh nghiệp; trong đó có 55 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh còn nợ thuế; 63 doanh nghiệp chây ỳ nợ đọng tiền thuế. Nhờ đó, ngành Thuế đã thu hồi được 2,6 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước. 

Có thể thấy, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan của hai ngành nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác phối hợp chặt chẽ giữa ngành Thuế tỉnh và Công an tỉnh đã tác động tích cực để người nộp thuế nâng cao tính tự giác chấp hành chính sách, pháp luật thuế từ việc kê khai thuế, tính thuế đến nộp thuế, giảm thiểu nợ thuế phát sinh hằng tháng, tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước hằng năm của tỉnh... Thời gian tới, hai ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp, xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể và triển khai thực hiện trên các mặt công tác như: đấu tranh, phòng ngừa, xử lý các hành vi mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng; xử lý nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra chống gian lận thuế và chống thất thu thuế... Tiếp tục tổ chức rà soát, đối chiếu với quy định của pháp luật và bám sát sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm để bổ sung, sửa đổi Quy chế phối hợp cho phù hợp với thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Văn Đại

 
,
,
.
,
,
,
,