Phát huy hiệu quả các chương trình khuyến công
Cập nhật lúc08:08, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

Trong năm 2018, Sở Công thương đã phối hợp với UBND các huyện, Thành phố Nam Định thực hiện 15 chương trình, dự án khuyến công với tổng kinh phí 4 tỷ 114,45 triệu đồng. Trong đó: hỗ trợ 8 chương trình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho 3 chương trình với số tiền 590 triệu đồng; hỗ trợ 267,6 triệu đồng cho các doanh nghiệp tham gia 3 chương trình hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. 

Sản xuất dây cáp điện ngầm tại Công ty cổ phần Thắng Lợi, Cụm công nghiệp An Xá (Thành phố Nam Định).
Sản xuất dây cáp điện ngầm tại Công ty cổ phần Thắng Lợi, Cụm công nghiệp An Xá (Thành phố Nam Định).

 Với 8 chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới đã kích thích các doanh nghiệp đầu tư gần 36 tỷ đồng để nghiên cứu, phát triển các loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường, giải quyết thêm việc làm cho 176 lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng. Đây là một hiệu ứng mục tiêu của công tác khuyến công được các cấp, các ngành và các đơn vị thụ hưởng đánh giá rất cao. Không chỉ hỗ trợ về mặt kinh phí cho các cơ sở công nghiệp nông thôn chương trình hỗ trợ này còn là đòn bẩy kích thích doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới, mở rộng thị trường, hạn chế nhập khẩu linh kiện thiết bị mà trong nước đã sản xuất được. Trong 3 chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thu hút được trên 1,73 tỷ đồng kinh phí đối ứng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cũng là nội dung hoạt động khuyến công rất thiết thực đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm của địa phương. Nội dung này cũng được đánh giá rất cao do các cơ sở, doanh nghiệp nông thôn muốn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến nhưng năng lực tài chính hạn chế. Được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đã tạo lực đẩy giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ. Bên cạnh hai chương trình mũi nhọn chủ lực hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất, điểm nhấn trong hoạt động khuyến công năm 2018 của tỉnh là chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu qua các kênh hội chợ, triển lãm. Sở Công thương đã phối hợp với các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, vận động hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia trưng bày và giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tại các hội chợ, triển lãm là: Hội chợ Công thương duyên hải miền Trung - Bình Định 2018 từ ngày 14 đến ngày 20-5-2018; Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc, Nghệ An năm 2018 từ ngày 1 đến 7-8-2018; Khu trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định tại Hội chợ Công nghiệp - Thương mại khu vực phía Bắc, Nam Định năm 2018... với tổng kinh phí hỗ trợ 267,6 triệu đồng. Việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án khuyến công là minh chứng rõ nét nhất thể hiện cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh của UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Các dự án, chương trình khuyến công năm 2018 có tác dụng tích cực giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất có điều kiện và động lực đầu tư đổi mới nâng cao công nghệ, hoàn thiện hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác khuyến công vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế như: công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch của các huyện, thành phố đề xuất chưa sát với nội dung hoạt động khuyến công; việc đăng ký và triển khai các đề án khuyến công của các huyện, thành phố có lúc chưa bám sát tình hình đầu tư phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 26-10-2015 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công tỉnh Nam Định; việc xác định những ngành nghề, sản phẩm công nghiệp nông thôn của các địa phương để tập trung hỗ trợ phát triển chưa được rõ nét dẫn đến khi đăng ký kế hoạch các chương trình đề án chưa đúng, chưa sát nội dung chương trình; công tác đào tạo, tập huấn về khuyến công chưa được chú trọng đúng mức. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về chính sách khuyến công và các hoạt động khuyến công còn hạn chế, chưa đa dạng thường giao cho một cán bộ của Phòng Công thương, Phòng Kinh tế kiêm nhiệm. Việc theo dõi, tiếp cận các doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu khuyến công của cán bộ làm công tác khuyến công chưa kịp thời.

Để các chương trình, dự án khuyến công năm 2019 phát huy tốt hiệu quả, thực sự là "đòn bẩy" hỗ trợ hữu hiệu cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Sở Công thương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ở các huyện, thành phố xây dựng các chương trình, đề án khuyến công theo hướng chặt chẽ, chính xác đúng đối tượng, đúng nội dung tiếp nhận kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định. Triển khai nhanh gọn, hiệu quả các dự án ngay từ đầu năm, tránh tình trạng dồn vào cuối năm. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến công và công nghiệp nông thôn. Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công, đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các ngành, đặc biệt là tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các tổ chức phi Chính phủ cho hoạt động khuyến công. Lựa chọn các doanh nghiệp có dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị, đầu tư mở rộng sản xuất và đầu tư mới để lập dự án hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Trong năm 2019, Sở Công thương dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai 10 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ 4 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại tham gia hội chợ, triển lãm; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản trị cho các chủ doanh nghiệp của các huyện; 5 chương trình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới và 4 chương trình ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,