"Dấu mốc mới" thu ngân sách
Cập nhật lúc07:56, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của ngành Thuế tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương cùng sự nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xác lập dấu mốc mới trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 của tỉnh. Tính đến ngày 31-12-2018, tổng thu nội địa ước đạt 4.750 tỷ đồng, tăng 19% so với dự toán tỉnh giao. Hầu hết các sắc thuế, chỉ tiêu thu đều đạt và vượt dự toán được giao...

Công ty Enter.B, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) phát triển sản xuất ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Công ty Enter.B, xã Hiển Khánh (Vụ Bản) phát triển sản xuất ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Những ngày đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, với chỉ tiêu thu ngân sách được Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao là nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành Thuế, bởi mức giao cao trong khi quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn thu hạn chế... Chính vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, một trong những giải pháp quan trọng được ngành Thuế quan tâm thực hiện là tích cực khai thác nguồn thu từ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn. Để gia tăng nguồn thu một cách bền vững, ngành Thuế tỉnh đã tổ chức các hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp ngành Xây dựng, Giao thông - Vận tải; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp có số nộp thuế lớn, doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp... Thông qua các hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã trực tiếp cung cấp các thông tin về định hướng, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình, kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh thời gian qua; tình hình sản xuất, kinh doanh, kết quả thực hiện các chính sách thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn...; đồng thời chỉ ra một số vấn đề của các doanh nghiệp thường gặp trong quá trình kê khai và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp; lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những cá nhân người nước ngoài đang làm việc tại tỉnh thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, thuế. Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trực tiếp đối thoại, giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp; trao đổi một cách chân thành, cởi mở về công tác quản lý thuế trên địa bàn. Đồng chí Lê Đức Thuận, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về xác định giá trong quan hệ liên kết và giao dịch liên kết; các chính sách thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo quy định của pháp luật; rà soát lại việc hạch toán kế toán và kê khai các loại thuế phải nộp, rà soát quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện kê khai bổ sung và nộp kịp thời các khoản tiền phát sinh vào ngân sách Nhà nước theo quy định; phổ biến cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chủ động phối hợp với cơ quan thuế hướng dẫn các cá nhân người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân toàn cầu (kê khai quyết toán thu nhập tại Việt Nam và thu nhập nhận được từ nước ngoài), kê khai thu nhập phù hợp với GDP bình quân của nước mà cá nhân đó mang quốc tịch và tương xứng với quy mô doanh nghiệp. Cá nhân nào không tự kê khai thu nhập sẽ bị xử lý vi phạm theo hành vi trốn thuế, cơ quan thuế sẽ lập danh sách báo cáo UBND tỉnh và gửi cơ quan Công an đề nghị phối hợp tạm dừng xuất cảnh đối với cá nhân người nước ngoài... Đồng tình với quan điểm, cách làm của Cục Thuế tỉnh, ông Sang Mok Tung, Giám đốc Tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Youngone Nam Định cho biết: Công ty rất đồng tình với chủ trương chia sẻ khó khăn với tỉnh và ngành Thuế trong công tác thu ngân sách. Năm 2017, công ty đã nộp vào ngân sách tỉnh 64,9 tỷ đồng tiền thuế các loại. Năm 2018, công ty tích cực phát triển thị trường, tăng năng suất, sản lượng để tăng doanh số bán hàng, tạo nguồn thu để nộp đầy đủ số thuế phát sinh vào ngân sách theo quy định. Cùng quan điểm trên, ông Hoàng Nguyên Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Xăng dầu Nam Định cam kết sẽ nộp đầy đủ số thuế 170 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch năm 2018, tăng 6% so với năm 2017 vào ngân sách. Tuy nhiên, Công ty mong muốn được tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu, có như vậy mới có thể gia tăng được sản lượng bán hàng và đóng góp vào ngân sách cho tỉnh...

Cùng với việc tạo lập và khai thác nguồn thu bền vững từ cộng đồng doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh cũng xác định tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu nợ đã đề ra, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước. Theo kế hoạch, năm 2018 Cục Thuế tỉnh được giao chỉ tiêu thu hồi tổng số nợ là 151 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm 2018, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng chỉ tiêu và giao nhiệm vụ, kế hoạch thu nợ cụ thể đến từng đơn vị, từng cán bộ, công chức; triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu nợ kịp thời, giảm nợ cũ, không để phát sinh nợ mới. Từ tháng 5-2018, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2018”. Mục tiêu của Đề án là đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý thu nợ, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh như Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Nam Định, trang thông tin điện tử của ngành về các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế của Cục Thuế tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân, chống thất thu, nợ đọng thuế. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu nợ đọng thuế, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân cố tình chây ỳ nợ thuế. Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ, vi phạm pháp luật về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; đồng thời biểu dương các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh đã tập trung chỉ đạo các phòng chức năng, các đội quản lý, kiểm tra thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế để nâng cao ý thức chấp hành, khuyến khích sự tự nguyện, tự giác thực hiện các quy định về thuế của người nộp thuế. Tiếp tục rà roát, phân loại chính xác các khoản nợ thuế có khả năng thu để đôn đốc thu. Thường xuyên rà soát, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi nợ theo đúng quy trình, quy định của Luật Quản lý thuế. Cục Thuế tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách của tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố trong việc cung cấp, trao đổi thông tin và thực hiện các giải pháp thực hiện thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Tập trung giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định các hồ sơ xóa nợ, gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp theo quy định. Đối với doanh nghiệp chây ỳ nộp chậm tiền thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Nhờ đó hết năm 2018, Cục Thuế tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được Tổng cục Thuế giao, nợ có khả năng thu trên tổng số thu ngân sách Nhà nước được giao đạt dưới 5%.

Năm 2018 mức giao thu ngân sách được đánh giá là cao nên là áp lực, thách thức lớn đối với không chỉ ngành Thuế mà cả các cấp, các ngành và các địa phương. Tuy nhiên chính áp lực đó đã trở thành động lực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sự sáng tạo, năng động của các cấp, các ngành, nhất là ngành Thuế để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ngành Thuế tỉnh đã nỗ lực thực hiện cam kết luôn luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi trong việc kê khai, nộp thuế, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính về thuế, đặc biệt là thủ tục kê khai thuế qua mạng internet, nộp thuế điện tử, giải quyết hoàn thuế điện tử, hỗ trợ và khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, từ đó góp phần giúp người nộp thuế nói chung, cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh để có thêm nguồn thu mới cho ngân sách Nhà nước. Đây cũng là một yêu cầu trong chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9-11-2018./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,