Đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến
Cập nhật lúc07:49, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)

Để người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đăng ký và thực hiện giao dịch hành chính ở bất cứ vị trí và thời điểm nào, tháng 7-2018 UBND tỉnh đã khai trương, đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành công việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi huyện Nghĩa Hưng.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành công việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi huyện Nghĩa Hưng.

Nhằm đạt được mục tiêu hết năm 2018, tối thiểu Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp 30% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4 theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, từ khi chưa đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến vào vận hành, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện kết nối phần mềm “Một cửa điện tử” đang triển khai tại các đơn vị với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Ngay trong ngày khai trương, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cài đặt, tích hợp các dữ liệu và các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai tại các sở, ngành, huyện, thành phố, bước đầu cung cấp 1.744 dịch vụ mức độ 2; 820 dịch vụ công mức độ 3; đồng thời UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương phải nỗ lực phối hợp, tăng nhanh số lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kết nối liên thông, gửi nhận văn bản qua trục liên thông văn bản điện tử của tỉnh và kết nối với trục liên thông quốc gia. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức sử dụng, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, đến thời điểm hiện nay, hiệu quả hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến chưa cao; thông tin giữa các sở, ngành và Trung ương chưa kết nối đồng bộ dẫn đến số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 còn ít; giao dịch qua mạng giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước chưa trở thành nề nếp, thói quen. Chất lượng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến chưa đạt yêu cầu, tại một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chậm và có tư tưởng chưa muốn sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử” tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Để chấn chỉnh các hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phải chủ động nâng cao tinh thần, trách nhiệm khai thác sử dụng hệ thống “Một cửa điện tử” tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đặc biệt, phải tiên phong xây dựng đội ngũ “cán bộ điện tử” trước khi xây dựng thế hệ “công dân điện tử”; thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình, thủ tục hành chính, đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ công theo hình thức trực tuyến như tinh thần Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. UBND tỉnh yêu cầu, trước ngày 30-3-2019, các cơ quan, đơn vị đang triển khai hệ thống “Một cửa điện tử” theo ngành dọc (Bộ chủ quản) phải phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống dùng chung của tỉnh. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương phải tập trung nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống “Một cửa điện tử” tích hợp dịch vụ công trực tuyến. Là đơn vị chủ quản trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình liên thông một cửa cấp xã; dự kiến đến hết quý I-2019 sẽ đạt 100% số xã, thị trấn ứng dụng phần mềm một cửa liên thông. Sở cũng nỗ lực huy động các nguồn lực khác để hình thành vườn ươm đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ kết nối một cửa liên thông 4 cấp, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử. Chủ trì, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các giải pháp an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước, bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định. Định kỳ khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá chất lượng, mức độ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến chưa đạt yêu cầu, tại một số cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức, triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và khai thác Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, khắc phục tình trạng người dân vẫn sử dụng dịch vụ hành chính trực tiếp tại trụ sở cơ quan Nhà nước. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến trong giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính là một xu thế tất yếu trong lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử; mang lại những tiện ích như: tiết kiệm thời gian, chi phí đăng ký, làm các thủ tục hành chính và có thể thực hiện dù ở bất cứ vị trí và thời điểm nào cho đối tượng cần giao dịch hành chính. Việc giao dịch trực tuyến giúp ngăn chặn tệ nạn nhũng nhiễu quan liêu của cán bộ công quyền do tất cả các thủ tục hành chính và kết quả giải quyết đều hiển thị công khai, minh bạch trên màn hình điện thoại, máy tính. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết đến hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định tại địa chỉ: “http://dichvucong.namdinh.gov.vn” là có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến với 4 mức độ. Đặc biệt, tại trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đều đã cài đặt chương trình hướng dẫn chi tiết tất cả các bước thao tác để truy cập, khai báo các biểu mẫu của bộ thủ tục hành chính trực tuyến giúp người sử dụng không lúng túng, sai sót. Thời gian tới, tỉnh cũng khuyến khích sự tham gia, đánh giá, giám sát của cộng đồng doanh nghiệp, người dân nhằm phát hiện và công khai những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,