Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định - 15 năm đồng hành cùng nhà đầu tư
Cập nhật lúc08:02, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)
Trần Minh Hoan
Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Để phát triển công nghiệp theo hướng tập trung, ngày 29-11-2001, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2806/2001/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý xây dựng hạ tầng các KCN tỉnh với nhiệm vụ: Làm chủ đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng các KCN; là đầu mối hướng dẫn, vận động, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục về đầu tư, xây dựng đối với các nhà đầu tư vào KCN. Sau khi thành lập, Ban Quản lý xây dựng hạ tầng các KCN đã tham mưu trình UBND tỉnh thành lập KCN phía tây Thành phố Nam Định (nay là KCN Hòa Xá) với quy mô 150ha. Từ thành công của KCN Hòa Xá, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2001-2005) UBND tỉnh đã trình và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Quyết định số 238/2003/QĐ-TTg ngày 13-11-2003 thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định trên cơ sở kiện toàn lại Ban Quản lý xây dựng hạ tầng các KCN tỉnh. Ban Quản lý các KCN tỉnh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các KCN.

Phối cảnh Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông.
Phối cảnh Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông.

Từ khi được thành lập đến nay, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng nhà đầu tư trong và ngoài nước để các KCN trên địa bàn tỉnh thực sự là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong công tác quy hoạch, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng 9 KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 với tổng diện tích 2.082ha. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 KCN là: Hòa Xá, Bảo Minh, Mỹ Trung, Rạng Đông đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hạ tầng đăng ký là 6.290 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, là đầu mối đón tiếp các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đến tìm hiểu, đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ động đổi mới, thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư. Trong đó, đã biên soạn bộ tài liệu xúc tiến đầu tư bằng các ngôn ngữ: Anh, Hàn, Nhật; hằng năm cập nhật bổ sung dữ liệu về tiềm năng, lợi thế và các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức nhiều hội nghị kêu gọi, xúc tiến đầu tư tại các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga... và các tỉnh, thành phố lớn trong nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng chủ động phối hợp với các cơ quan của Bộ KH và ĐT; Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thường xuyên tổ chức các hội nghị quảng bá hình ảnh nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng, công nghệ cao đầu tư vào các KCN trên địa bàn. Lũy kế đến tháng 10-2018, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 175 dự án đầu tư của 150 nhà đầu tư thứ cấp; trong đó có 40 dự án của 37 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng số vốn đăng ký là 7.412 tỷ đồng và 775,2 triệu USD, vốn thực hiện là 4.219 tỷ đồng. Các KCN: Hòa Xá, Bảo Minh đã được lấp đầy 100% diện tích; KCN Mỹ Trung lấp đầy 30% diện tích và KCN Rạng Đông đang tích cực triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp. Với vai trò "đầu mối", Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thu hút thành công một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định I với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.072,2 triệu USD sẽ sớm được khởi công vào thời gian tới; Dự án sản xuất các sản phẩm từ da của Cty TNHH Yamani Dynasty vốn đầu tư đăng ký trên 50 triệu USD đã đi vào hoạt động hiệu quả... Với sự đồng hành của Ban Quản lý các KCN tỉnh, các KCN đã có 135 dự án đầu tư chính thức hoạt động tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 41 nghìn lao động; số lao động đã tham gia các loại bảo hiểm chiếm trên 85%, thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng; tổng quỹ lương bình quân hằng năm của các dự án đang hoạt động tại các KCN đạt trên 2.000 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN đạt trên 70 nghìn 693 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 28,65%/năm, chiếm gần 30% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; kim ngạch xuất khẩu đạt 2.956,8 triệu USD, chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2011-2017, trung bình mỗi năm các KCN nộp nhân sách Nhà nước 174,3 tỷ đồng. Công tác quản lý Nhà nước trong các KCN được triển khai chặt chẽ từ khâu thẩm định dự án đến triển khai sản xuất; an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, chính sách đối với người lao động... được chấp hành đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Qua 15 năm hình thành và phát triển, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần phưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008); Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ (các năm 2009, 2017); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (các năm 2005, 2016)... Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Ban Quản lý các KCN tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với các doanh nghiệp hỗ trợ, khắc phục, tháo gỡ khó khăn để nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển sản xuất công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Những nhiệm vụ cụ thể là: Thực hiện tốt Kế hoạch phát triển các KCN tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt; phối hợp với Sở KH và ĐT xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư hằng năm...; thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo; Chương trình xúc tiến đầu tư hằng năm của tỉnh Nam Định... Song song với những nhiệm vụ trọng tâm đã nêu, Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính; xúc tiến và thu hút đầu tư; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN; tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước (quản lý quy hoạch và xây dựng; phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự; quản lý môi trường và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp)... Trong giai đoạn 2018-2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu: giữ vững các danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập thể cơ quan đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; hoàn thành xây dựng hạ tầng và lấp đầy 50% diện tích KCN Rạng Đông, hoàn thành thủ tục và triển khai xây dựng xong hạ tầng KCN Mỹ Thuận, triển khai xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định I...; phấn đấu thu hút vốn đầu tư vào các KCN đạt 640 triệu USD; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 35 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD; tạo thêm việc làm ổn định cho khoảng 10 nghìn lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.

,
,
.
,
,
,
,