VietinBank Nam Định đẩy mạnh cho vay tiếp sức phát triển kinh tế
Cập nhật lúc08:00, Thứ Hai, 30/07/2018 (GMT+7)

Là một trong những ngân hàng hàng đầu trên địa bàn, thời gian qua nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Nam Định (VietinBank Nam Định) đã đóng góp tích cực cho các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Đầu tư cho vay phát triển làng nghề đang là hướng ưu tiên để tăng trưởng tín dụng của VietinBank Nam Định. (Trong ảnh: Sản xuất tại làng nghề mộc Kênh, Thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh).
Đầu tư cho vay phát triển làng nghề đang là hướng ưu tiên để tăng trưởng tín dụng của VietinBank Nam Định. (Trong ảnh: Sản xuất tại làng nghề mộc Kênh, Thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh).

6 tháng đầu năm 2018 tổng nguồn vốn huy động của VietinBank Nam Định đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 159 tỷ đồng so đầu năm và tăng 17% so cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ đạt 4.725 tỷ đồng, tăng 420 tỷ đồng so đầu năm và tăng 23,6% so cùng kỳ năm 2017, cao hơn tăng trưởng tín dụng toàn ngành Ngân hàng tỉnh 7,76%. Thu phí dịch vụ đạt 13 tỷ 476 triệu đồng, tăng 30,7% so cùng kỳ năm 2017... Có được kết quả trên là do Chi nhánh đã thực hiện đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, thực chất, hiệu quả, an toàn, bền vững, không chạy theo chỉ tiêu quy mô, số lượng. Chú trọng tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu khách hàng, ngành hàng, đa dạng hóa hoạt động tín dụng và kinh doanh, ưu tiên tín dụng cho phát triển sản xuất, kinh doanh, tín dụng ngắn hạn, khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ, mang lại lợi ích cao cho VietinBank. Bên cạnh đó, VietinBank Nam Định cũng tập trung nguồn lực tiếp cận khai thác khách hàng để thu hút các nguồn vốn, nội tệ và ngoại tệ, đảm bảo cân đối vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, nhất là trong điều kiện mặt bằng lãi suất tiền gửi trên thị trường vẫn đang diễn biến phức tạp. Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng mới, khách hàng nhiều tiền mặt như: bệnh viện, trường học, đơn vị hành chính sự nghiệp. Đa dạng hoá chính sách khách hàng để giữ vững và mở rộng thị phần. Tập trung quyết liệt thu hồi nợ xấu đã phát sinh, phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch do VietinBank Trung ương giao. Nâng cao chất lượng bán hàng, bán chéo sản phẩm dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, góp phần chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo đúng định hướng của VietinBank Việt Nam. Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: bảo hiểm bảo ngân; bảo hiểm Vietinaviva; dịch vụ chi trả kiều hối; dịch vụ thu hộ tiền điện, tiền học phí; dịch vụ SMSBanking; EFAST; iPay; Internet Banking… hướng tới mục tiêu “một khách hàng có thể sử dụng nhiều sản phẩm” của VietinBank. Mặt khác, VietinBank Nam Định cũng tích cực triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), VietinBank Việt Nam; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, duy trì nguyên tắc 5S theo Quyết định số 871/2016/QĐ của VietinBank. Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế, nội quy lao động của VietinBank; thoả ước lao động tập thể; văn hoá doanh nghiệp VietinBank. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy lao động của cán bộ, công nhân, viên chức lao động. Tiếp tục củng cố kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của các phòng giao dịch. Nâng cao quy mô hoạt động đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới, đảm bảo triển khai bán đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tại các phòng giao dịch tới mọi đối tượng khách hàng. Thực hiện sắp xếp bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên phát huy năng lực, nâng cao năng suất lao động. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và của VietinBank Việt Nam, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, VietinBank Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp, chương trình tín dụng ưu đãi với mục tiêu đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn, giúp các doanh nghiệp duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. VietinBank Nam Định luôn tiên phong trong việc hạ lãi suất cho vay theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí vốn vay, nâng cao hiệu quả từ hoạt động kinh doanh. Đến 30-11-2017 Chi nhánh chỉ còn 3,1 tỷ đồng (chiếm 0,07% tổng dư nợ) có lãi suất từ 11%/năm trở lên (đối với vốn vay trung, dài hạn), còn lại hầu hết áp dụng 7-9% tùy theo thời hạn vay của doanh nghiệp. Hiện nay, mặt bằng lãi suất của VietinBank Nam Định chủ yếu ở mức 5% đến dưới 8% có số dư tín dụng là 3.040 tỷ đồng chiếm 64,3% tổng dư nợ; lãi suất từ 8% đến dưới 9% có số dư tín dụng là 411 tỷ đồng chiếm 8,12% tổng dư nợ; lãi suất từ 9% - dưới 10% có số dư tín dụng là 618 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn triển khai mạnh mẽ các chương trình ưu đãi lãi suất như: Cho vay ưu đãi 5 ngành nghề ưu tiên theo quy định của NHNN, triển khai 12 chương trình và các gói ưu đãi lãi suất của VietinBank, có những gói ưu đãi lãi suất 3-6 tháng đầu chỉ từ 6%/năm… Tính đến 30-6-2018 các chương trình ưu đãi lãi suất có số dư 3.940 tỷ đồng, chiếm 83,3% tổng dư nợ toàn Chi nhánh. Nguồn vốn trên đã góp phần tiếp sức đáng kể cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững, trong thời gian tới VietinBank Nam Định sẽ tập trung triển khai tốt các chương trình tín dụng ưu đãi hiện hành của VietinBank tới khách hàng. Tiếp tục kết hợp bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác kèm theo các gói sản phẩm tín dụng ưu đãi lãi suất để tăng cường lợi ích thu được từ khách hàng. Đặc biệt chú trọng công tác tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, bảo hiểm... Tăng cường tìm kiếm khách hàng mới nhằm chiếm lĩnh thị phần, tạo tiền đề tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm 2018 và thời gian tiếp theo. Phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh để thiết lập danh sách các khách hàng tiềm năng, các dự án trọng điểm của tỉnh... trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ xây dựng kế hoạch tiếp thị, thu hút khách hàng. Đẩy mạnh tiếp thị cho vay tại các làng nghề truyền thống, KCN trên địa bàn tỉnh... Đối với huy động Chi nhánh luôn chủ động áp dụng các cơ chế, các chính sách lãi suất có tính khuyến khích, các sản phẩm dịch vụ để thu hút khách hàng, ban hành cơ chế để ứng phó kịp thời với áp lực cạnh tranh về thị phần huy động vốn, đảm bảo cân bằng hoạt động huy động vốn và cho vay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn tại các phân khúc khách hàng, đặc biệt chú ý các nguồn vốn có tính ổn định cao từ doanh nghiệp, dân cư và các tổ chức, trên cơ sở đó chủ động tiếp thị, tư vấn các sản phẩm huy động vốn của VietinBank để phát triển khách hàng nhằm tăng trưởng mạnh nguồn vốn. Chú trọng xây dựng văn hóa, rèn luyện tác phong giao dịch và kỹ năng giao tiếp với khách hàng của đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng VIP, khách hàng tiềm năng có quan hệ tiền gửi thường xuyên tại Chi nhánh. Tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng của khách hàng. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng: rà soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý khách hàng vay vốn, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, kiểm soát vốn tự có tham gia vào dự án phương án cho vay, thẩm định về pháp lý tài sản bảo đảm... thường xuyên tham khảo các thông tin xung quanh cũng như báo cáo đánh giá ngành nghề của VietinBank để có thêm thông tin trong quá trình thẩm định cho vay. Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp giải ngân thiếu chứng từ, giải ngân bằng tiền mặt. Chú trọng kiểm tra giám sát vốn vay sau giải ngân. Thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu hồi nợ xấu. Các cán bộ phải thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính khách hàng nhằm đánh giá quy mô hoạt động, tình hình sử dụng vốn vay, quản lý dòng tiền... của khách hàng, từ đó đưa ra các ứng xử tín dụng phù hợp đối với từng khách hàng. Chủ động thanh lọc, thu hồi nợ đối với các khách hàng có tình hình tài chính suy giảm, tuyệt đối không để phát sinh các khoản nợ xấu mới./. 

Bài và ảnh: Văn Đại

 
,
,
.
,
,
,
,