Tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc08:08, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM ở các địa phương.

Nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH đã giúp gia đình anh chị Phạm Văn Tỉnh ở xã Phương Định (Trực Ninh) có thêm nguồn lực đầu tư phát triển nghề dệt, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương.
Nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH đã giúp gia đình anh chị Phạm Văn Tỉnh ở xã Phương Định (Trực Ninh) có thêm nguồn lực đầu tư phát triển nghề dệt, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Huyện Hải Hậu đang trong giai đoạn xây dựng NTM kiểu mẫu, điển hình của toàn quốc nên UBND huyện và các xã, thị trấn đã tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông nghiệp, nông thôn. Bám sát định hướng của huyện, Ngân hàng CSXH Hải Hậu đã xây dựng kế hoạch tín dụng tập trung hướng tới mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn đối với một số chương trình trọng điểm, trong đó có chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường (NS và VSMT) nông thôn. Phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội nhận uỷ thác rà soát các đối tượng có nhu cầu làm mới và cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch và vệ sinh để phân bổ nguồn vốn về các thôn, xóm, tổ dân phố. Tham mưu cho Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương thiết lập hồ sơ để giải ngân nhanh chóng, kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng nguồn vốn chính sách. Nhờ đó, đến 31-3-2018 tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện đạt 456 tỷ 930 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 455 tỷ 407 triệu đồng, tăng 46 tỷ 500 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm 2018 là 11,3%. Trong đó, dư nợ chương trình NS và VSMT là 118 tỷ 590 triệu đồng với 9.896 hộ còn dư nợ. Trong 3 tháng đầu năm đã giải ngân 29 tỷ 850 triệu cho 2.474 khách hàng vay vốn; làm được 2.474 công trình nước sạch và 2.474 công trình vệ sinh mới... đã góp phần làm thay đổi và nâng cao đời sống người dân, tích cực nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở các địa phương.

Không chỉ riêng huyện Hải Hậu mà trên toàn tỉnh, nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang có vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020”, các kế hoạch triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020 do UBND tỉnh phát động, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp tỉnh, cấp huyện ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các xã xây dựng NTM. Riêng đối với các xã đăng ký về đích qua các năm, Chi nhánh chỉ đạo Ngân hàng CSXH các huyện rà soát nhu cầu vốn tất cả các chương trình tín dụng chính sách để triển khai cho vay đủ, góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM. Nguồn vốn cho vay hộ nghèo được chuyển tải đến hộ vay thông qua ủy thác cho 4 tổ chức chính trị, xã hội và mạng lưới gần 3.500 tổ TK và VV ở khắp các thôn, xóm, tổ dân phố. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng CSXH tỉnh, trong giai đoạn 2010-2017, từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH đã có 241.802 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, có 22.153 hộ thoát nghèo, 4.701 hộ thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho 12.604 lao động, 97 người đi lao động xuất khẩu có thời hạn ở nước ngoài có nguồn thu nhập ngoại tệ gửi về trả nợ ngân hàng và giúp đỡ gia đình; toàn tỉnh có 32.142 học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập thực hiện tốt mục tiêu của Chính phủ không để một học sinh nào phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí; 112.340 hộ được vay vốn để xây mới và cải tạo 111.786 công trình nước sạch, 110.915 công trình vệ sinh đã góp phần cải thiện môi trường xanh - sạch, không bị ô nhiễm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư tại khu vực nông thôn; xây, sửa 2.969 căn nhà cho hộ nghèo có nhà dột nát hoặc chưa có nhà, đóng góp tích cực vào giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Để đảm bảo chất lượng tín dụng, nguồn vốn được khai thác đúng mục đích, Ngân hàng CSXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng CSXH cho 100% các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác, chủ tịch UBND và ban giảm nghèo cấp xã; tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua “chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010-2020 tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống; đồng thời tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương dành một phần kinh phí từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để tạo thêm nguồn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngoài ra, Ngân hàng CSXH tỉnh còn chỉ đạo Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố phối hợp với các hội, đoàn thể, ban quản lý tổ TK và VV rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách trên cơ sở danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt để chủ động bố trí nguồn vốn một cách kịp thời. Đến ngày 31-5-2018, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại 209 xã xây dựng NTM là 2.702 tỷ đồng, chiếm 98,7% tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH, với 106.568 khách hàng còn dư nợ. Việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đã đáp ứng tốt nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh… Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách đã có thêm cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên khá giả; nhiều học sinh con hộ nghèo có điều kiện tiếp tục theo học các chương trình đào tạo nghề, đại học, tạo dựng cơ hội thoát nghèo bền vững. Kinh tế hộ gia đình phát triển góp phần quan trọng vào mục tiêu hoàn thành về đích xây dựng NTM của các địa phương. 

Để tiếp tục hỗ trợ chương trình xây dựng NTM ở các địa phương, thời gian tới Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vốn cho các xã, thị trấn đang dồn lực về đích NTM thông qua các chương trình tín dụng cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chính phủ về tín dụng ưu đãi để nhân dân hiểu và tiếp cận với các nguồn vốn chính sách. Chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện cho vay vốn gắn với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn phương pháp sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Phạm Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,