Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội
Cập nhật lúc08:19, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

Thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Ngân hàng CSXH tỉnh đang tích cực triển khai chương trình cho vay mua nhà ở xã hội, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước giúp đỡ đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập thấp ở khu vực đô thị. 

Năm 2018, Ngân hàng CSXH tỉnh được Trung ương phân bổ 10 tỷ đồng để triển khai cho vay chương trình nhà ở xã hội. Triển khai chương trình này, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương bảo đảm cho vay theo các nguyên tắc: đúng đối tượng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định; sử dụng vốn vay đúng mục đích; trả nợ tiền gốc và lãi đúng hạn. Cụ thể, đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội, bao gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức... Theo đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh, khi vay vốn theo chương trình này, người vay phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hằng tháng tại Ngân hàng CSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng CSXH. Mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hằng tháng của người vay vốn; vốn tự có tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định; có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ; có giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Đối với trường hợp vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng. Về thủ tục thực hiện tiền vay đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật, Ngân hàng CSXH, chủ đầu tư và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật... Mức lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, hiện lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì thỏa thuận với Ngân hàng CSXH nơi cho vay. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng CSXH tỉnh đang tập trung phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình. Tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho vay, thủ tục, hồ sơ vay vốn cho đội ngũ cán bộ Ngân hàng CSXH và cán bộ các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay vốn Ngân hàng CSXH. Để có thể vay vốn chương trình nhà ở xã hội, người vay cần lập hồ sơ vay vốn gồm: Giấy đề nghị vay vốn, giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở; giấy chứng minh về điều kiện thu nhập; giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú. Ngoài ra, tùy theo từng mục đích sử dụng vốn vay phải có các giấy tờ liên quan khác. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở phải có dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo mẫu; hợp đồng thi công (nếu có); bản vẽ thiết kế và bản sao (có chứng thực) giấy phép xây dựng theo quy định; bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương. Tại tổ tiết kiệm và vay vốn, người vay vốn gửi hồ sơ cho tổ họp bình xét công khai, tiến hành lập danh sách đề nghị vay vốn theo mẫu kèm hồ sơ vay vốn, biên bản họp gửi Ban giảm nghèo cấp xã để trình UBND cấp xã. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao, Ban giảm nghèo cấp xã tập hợp hồ sơ vay vốn trong toàn xã trình Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận, sau đó gửi Ngân hàng CSXH. Khi nhận được hồ sơ vay vốn gửi đến, Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố sẽ thông báo cho người vay đến làm thủ tục vay vốn và mang theo hồ sơ vay vốn. Cán bộ tín dụng thực hiện thẩm định hồ sơ vay vốn, lập báo cáo thẩm định theo mẫu; gửi báo cáo thẩm định kèm hồ sơ vay vốn cho cán bộ tín dụng kiểm soát, sau đó trình Giám đốc Ngân hàng CSXH xem xét phê duyệt. Việc kiểm soát và phê duyệt hồ sơ vay vốn kể từ khi cán bộ tín dụng được phân công thẩm định trình tối đa 5 ngày làm việc. Khi ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, người vay vốn phải xuất trình bản gốc để đối chiếu... Căn cứ hợp đồng tín dụng đã được ký kết giữa người vay vốn với Ngân hàng CSXH, người vay vốn mở tài khoản tiền gửi để gửi tiền tiết kiệm hằng tháng theo quy định và thực hiện gửi ngay từ tháng ký hợp đồng tín dụng. Sau khi hồ sơ vay vốn được hoàn thiện, cán bộ thẩm định chuyển cho bộ phận kế toán làm căn cứ giải ngân... Theo quy định, kỳ hạn trả nợ gốc được xác định 12 tháng 1 lần kể từ ngày người vay nhận khoản vay đầu tiên. Kỳ hạn trả nợ gốc được chia theo tháng để người vay vốn thực hiện. Số tiền trả nợ gốc cho mỗi kỳ hạn bằng mức trả nợ hằng tháng do Ngân hàng CSXH và người vay đã thỏa thuận nhân với 12 tháng. Người vay vốn chưa phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn 12 tháng kể từ ngày nhận khoản vay đầu tiên. Ngân hàng CSXH mở tài khoản tiền gửi cho người vay vốn để phục vụ việc gửi tiền tiết kiệm và trả lãi theo quy định trong thời gian gửi tiền tiết kiệm cũng như tạo nguồn trả nợ, trả lãi của người vay vốn. 

Đây là chương trình tín dụng mới, vì vậy Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ triển khai cẩn trọng, bảo đảm đúng quy trình, quy định; góp phần hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,