Hoàn thiện hệ thống văn bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng đô thị
Cập nhật lúc07:52, Thứ Tư, 23/05/2018 (GMT+7)

Công tác quản lý đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển đô thị bền vững, trong đó trách nhiệm của các cấp chính quyền trong đảm bảo trật tự đô thị là một nội dung quan trọng đảm bảo quản lý đô thị hiệu quả. 

Thi công nhà văn hóa xóm 2, xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) đảm bảo theo tiêu chuẩn NTM.
Thi công nhà văn hóa xóm 2, xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) đảm bảo theo tiêu chuẩn NTM.

Thực hiện trách nhiệm của cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước, thời gian qua, Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn bản quy định hướng dẫn, phân cấp quản lý các lĩnh vực hạ tầng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định hướng dẫn các nội dung quan trọng về quản lý đô thị. Đầu quý II-2018, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 3-4-2018 về quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 3-4-2018 về quy định quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Sở đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng quy định phân cấp, quản lý cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn tỉnh nhằm đưa trật tự xây dựng ở đô thị vào nền nếp, giảm phiền hà cho người dân, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, trong những năm qua, việc quản lý cấp GPXD đã có nhiều chuyển biến tích cực về thủ tục, thời gian. Tuy nhiên, thời gian thực hiện các thủ tục về thẩm duyệt PCCC; cấp GPXD; đăng ký kết nối cấp, thoát nước; Cty cấp, thoát nước kiểm tra thực địa; kết nối cấp, thoát nước; đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công… còn kéo dài và chưa đồng bộ. Nguyên nhân là do một số quy định pháp luật hiện hành chưa thống nhất; năng lực của một số cán bộ, công chức trong lĩnh vực này chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà trong khi thi hành công vụ; chưa thực hiện triệt để cơ chế “một cửa liên thông”; việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính chưa chặt chẽ; năng lực của một số chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng còn yếu... Căn cứ các nghị định, thông tư hướng dẫn về cấp GPXD, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với trật tự xây dựng, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, Sở Xây dựng đã triển khai xây dựng 2 dự thảo: Dự thảo về quy định chi tiết một số nội dung về công tác cấp GPXD trên địa bàn tỉnh Nam Định và dự thảo quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong cấp GPXD trên địa bàn tỉnh Nam Định. Trong đó Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp GPXD đối với các công trình xây dựng (xây dựng dân dụng, công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật, nhà ở riêng lẻ đô thị…) cấp 1 và cấp 2; các công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa kể cả chưa và đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể. Ban quản lý các KCN tỉnh thực hiện cấp GPXD đối với các công trình trong phạm vi KCN, trừ các công trình đặc biệt. UBND cấp huyện, thành phố cấp GPXD các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (nhà ở cấp 3, cấp 4) bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. Cơ quan cấp GPXD là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD đã cấp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD không thu hồi giấy phép đã cấp không đúng quy định thì UBND tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi GPXD. Trường hợp đề nghị cấp GPXD cho dự án mà dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan thực hiện cấp cao nhất có trách nhiệm cấp GPXD cho tất cả các công trình thuộc dự án. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đang tập trung xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong công tác cấp GPXD nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân; đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện. Phấn đấu thời gian thực hiện thủ tục không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Các văn bản dự thảo đang được gửi lấy ý kiến của các ngành chức năng. Việc sớm ban hành các quy định, quy chế này là cơ sở quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh cũng như cải cách thủ tục hành chính triệt để hơn.

Trong năm 2018, Sở Xây dựng tập trung tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở, phối hợp với Sở TT và TT áp dụng cơ chế “liên thông một cửa điện tử” theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp GPXD từ 82 ngày xuống còn 63 ngày; trong đó thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 5 ngày, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu 4 ngày và cấp GPXD giảm tối thiểu 10 ngày. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về PCCC từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày; góp ý đối với dự án thiết kế quy hoạch giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày; góp ý với thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ 30 ngày còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày). Cùng với việc hoàn thiện quy trình, các cơ quan chức năng cũng phải nâng cao tính chuyên nghiệp của công chức thực thi nhiệm vụ, đồng thời tăng cường hướng dẫn và tuyên truyền tới các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác. Có như vậy, toàn bộ quy trình mới đồng bộ và phát huy hiệu quả cao nhất giảm thời gian chờ đợi và chi phí cấp GPXD, cải thiện môi trường đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,