Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Cập nhật lúc07:38, Thứ Sáu, 25/05/2018 (GMT+7)

Trong thị trường tài chính tín dụng hiện đại, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (TDND) đang phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, chuẩn hóa trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các quỹ TDND đang rất cần được các cấp, ngành chức năng quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Được Quỹ TDND Cổ Lễ cho vay vốn, nhiều hộ ở làng nghề mộc truyền thống Mộc Kênh đã đầu tư phát triển sản xuất mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Được Quỹ TDND Cổ Lễ cho vay vốn, nhiều hộ ở làng nghề mộc truyền thống Mộc Kênh đã đầu tư phát triển sản xuất mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Toàn tỉnh có 42 quỹ TDND đang hoạt động tại các xã, thị trấn. Nhiều quỹ TDND hoạt động trên địa bàn rộng từ 2 đến 3 xã với số dân đông, nhu cầu vay vốn của thành viên và người dân ngày một tăng theo sự phát triển của thị trường và nhu cầu đầu tư cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh không chỉ tại địa phương mà còn mở rộng ra các tỉnh ngoài. Chính vì vậy việc quản lý vốn tín dụng đã giải ngân cho vay gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn không đồng đều mà phụ thuộc vào sự phát triển theo từng thời điểm, từng khu vực nên công tác quản trị điều hành của HĐQT, ban điều hành một số quỹ TDND có lúc còn lúng túng. Các quỹ TDND hoạt động vừa theo Luật Hợp tác xã, vừa theo pháp luật về các tổ chức tín dụng và các quy định khác liên quan đến hoạt động tín dụng, trong khi các quy định pháp luật này liên tục được điều chỉnh, thay đổi, bổ sung. Do vậy nếu đội ngũ cán bộ, nhân viên của các quỹ TDND không cập nhật thường xuyên các điều chỉnh chính sách sẽ dẫn đến việc điều hành, quản lý hoạt động cho vay, huy động vốn không đúng quy định, dễ phát sinh tiêu cực và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, không bảo đảm tính thanh khoản. Tình trạng trang thiết bị, hệ thống máy tính, bảo mật của các phần mềm công nghệ kế toán, tài chính thiếu đồng bộ... chưa đáp ứng được các nhu cầu trong giao dịch chuyển, nhận tiền và sử dụng những tiện ích ngân hàng hiện đại của các thành viên và người dân trên địa bàn các quỹ TDND hoạt động. Theo đánh giá của Chi nhánh NHNN tỉnh, trong 5 năm trở lại đây vốn điều lệ của các quỹ TDND đều tăng từ 1,5 đến 3 lần so với giai đoạn trước là điều kiện tốt để mở rộng mạng lưới và quy mô huy động vốn; tổng nguồn vốn huy động, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế cũng không ngừng tăng, nguồn vốn của hệ thống quỹ TDND trở thành nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn phát triển. Tuy nhiên, việc tăng trưởng đó cũng tiềm ẩn, gia tăng nguy cơ mất an toàn nếu các hoạt động cho vay, huy động vốn không được thực hiện một cách nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật...

Trước tình hình trên và đòi hỏi từ thực tế phát triển của hệ thống quỹ TDND trong giai đoạn tới, việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhân viên của 42 quỹ TDND trong toàn tỉnh đã trở thành yêu cầu bức thiết cần được các cấp, ngành chức năng quan tâm, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm đưa hoạt động của quỹ TDND đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Để hỗ trợ quỹ TDND khắc phục khó khăn, ngày 23-5-2017, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1011/QĐ-NHNN về tổ chức chương trình đào tạo nghiệp vụ quỹ TDND và bộ tài liệu đào tạo nghiệp vụ quỹ TDND. Theo đó, NHNN đặt mục tiêu trang bị các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cần thiết theo yêu cầu, vị trí việc làm trong hoạt động của quỹ TDND, đáp ứng điều kiện để thực hiện, tham gia hoạt động quản lý và chuyên môn nghiệp vụ của quỹ TDND. Đối tượng đào tạo bao gồm: Thành viên HĐQT; ban kiểm soát, người điều hành quỹ TDND và cán bộ chuyên trách làm việc tại quỹ TDND. Đây là cơ hội để chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các quỹ TDND. Theo đại diện Chi nhánh NHNN tỉnh, thời gian tới, Chi nhánh sẽ phối hợp với Hiệp hội Quỹ TDND Việt Nam, Học viện Ngân hàng, Vụ Tổ chức cán bộ NHNN và Ngân hàng Hợp tác Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định (Co-opBank Nam Định) tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ, nhân viên các quỹ TDND trong tỉnh các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường; quản lý rủi ro trong hoạt động của quỹ TDND; pháp luật ngân hàng; nghiệp vụ tín dụng của quỹ TDND; nghiệp vụ kế toán; kiểm soát, kiểm toán; kỹ năng giao dịch; phân tích và quản lý tài chính quỹ TDND. Với chức trách được giao, Co-opBank Nam Định sẽ thường xuyên cập nhật, biên soạn và phổ biến các thông tin về cơ chế, chính sách, các quy định pháp luật mới được sửa đổi, điều chỉnh bổ sung cho các quỹ TDND nhằm giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên quỹ TDND nắm bắt kịp thời để áp dụng trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần tăng năng suất và chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển của các quỹ TDND trong bối cảnh mới với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các tổ chức tín dụng, nhất là yếu tố lãi suất, dịch vụ tiện ích đã và đang đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhân viên các quỹ TDND phải được chuẩn hóa năng lực trình độ, đủ khả năng nắm bắt xu thế, hướng phát triển của nền kinh tế, từ đó hoạch định kế hoạch phát triển hoạt động tín dụng trên cơ sở bám sát mục tiêu, bản chất và vai trò của quỹ TDND là mô hình kinh tế hợp tác, tương trợ nhau. Các quỹ TDND cần phải nhận thức đầy đủ về sự cấp bách phải nâng cao tính chuyên nghiệp hóa và tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định của pháp luật để bảo đảm khả năng cạnh tranh và hoạt động an toàn./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,