Tập trung xử lý vi phạm cho thuê đất trái thẩm quyền
Cập nhật lúc08:06, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)

Thời gian gần đây, người dân tại nhiều địa phương liên tiếp phản ánh tình trạng cấp huyện, cấp xã tự ý giao đất, cho thuê đất; doanh nghiệp, hộ dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền. Tình trạng khiếu nại, tố cáo về vi phạm liên quan đến đất đai, thậm chí khiếu nại, tố cáo vượt cấp ở các địa phương đang ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên toàn tỉnh.

Huyện Nam Trực ra quân xử lý vi phạm về đất đai.
Huyện Nam Trực ra quân xử lý vi phạm về đất đai.

Chẳng hạn tại CCN Đồng Côi ở Thị trấn Nam Giang (Nam Trực). Dự án đầu tư xây dựng CCN tập trung Đồng Côi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 28-6-2007; từ năm 2011, sau khi cơ bản hoàn thành việc xây dựng hạ tầng giai đoạn I, Ban Quản lý dự án, Phòng TN và MT, UBND Thị trấn Nam Giang đã có biên bản tạm giao đất cho 31 doanh nghiệp (21 Cty và 10 hộ sản xuất). Các doanh nghiệp sau khi nhận đất đều đã triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng, đi vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên đến tháng 8-2017 mới có 3 đơn vị hoàn thành thủ tục thuê đất gồm: Cty TNHH Kim khí Anh Tú, Cty TMDV Minh Thành Công và Cty TM Xuất nhập khẩu Huyền Trang được UBND tỉnh có quyết định cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn lại 29 doanh nghiệp chưa làm thủ tục thuê đất, chưa nộp tiền thuê đất và thuế phi nông nghiệp. Trên thực tế, do công tác quản lý đất đai ở các địa phương trong tỉnh nhiều năm trước bị buông lỏng dẫn đến tình trạng vi phạm kể trên “khá phổ biến” ở nhiều nơi. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư đất đai, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát lại toàn bộ các dự án có sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý do cấp huyện hoặc cấp xã tự ý giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền, báo cáo Sở TN và MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở TN và MT đã tham mưu cho UBND tỉnh về phương án xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân. Cụ thể: căn cứ theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, các trường hợp được UBND huyện, thành phố giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng theo đúng quy hoạch sau ngày 1-7-2015 có thể xử lý theo hướng yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện bổ sung đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành thì sẽ được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cho thuê đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện tập trung rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp thuê đất, nhận khoán thầu đất công tại địa phương và những trường hợp thuê đất nhưng không có quyết định và hợp đồng cho thuê đất của cấp có thẩm quyền, không thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...), kể cả các trường hợp UBND xã, thị trấn đã cho thuê, cho khoán thầu trái phép. Vi phạm được rà soát, tổng hợp phân loại theo mốc thời gian Luật Đầu tư có hiệu lực thành hai nhóm: các trường hợp được UBND huyện, thành phố giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng trước và sau ngày 1-7-2015. Sau khi thống nhất toàn bộ số liệu vụ việc vi phạm theo mốc thời gian quy định, tỉnh sẽ áp dụng phương án xử lý như sau: đối với các trường hợp trước ngày 1-7-2015, UBND tỉnh sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để có biện pháp xử lý cho phù hợp. Các trường hợp sau ngày 1-7-2015, yêu cầu UBND huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp các doanh nghiệp này cố tình không chấp hành đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai thì hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế nợ hoặc chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật. 

Đồng thời với việc tập trung xử lý các trường hợp vi phạm, các địa phương cũng tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công ích trái pháp luật; không hợp thức hóa và làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp vi phạm; không áp dụng hoặc đề nghị hỗ trợ thiệt hại ngoài chính sách quy định cho các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công khi Nhà nước thu hồi. Các sở, ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm quy hoạch có liên quan, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chủ động kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất đai cho cấp huyện, cấp xã và tổ chức, cá nhân./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,