Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản
Cập nhật lúc07:57, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

Năm 2018 là năm bản lề trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Hai năm đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng tổng nguồn vốn đầu tư xã hội hằng năm của tỉnh đạt 15%, trong đó, giá trị sản xuất xây dựng thường chiếm từ 14-16% tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của tỉnh. Dự kiến năm 2018, giá trị sản xuất của ngành Xây dựng tăng trên 10% so với năm 2017. Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên thực tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực.

Hạ tầng trung tâm Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh).
Hạ tầng trung tâm Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh).

Từ cuối năm 2017, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh, hủy bỏ cho phù hợp với thực tiễn một số công trình, dự án đã được phê duyệt trước đó bao gồm 14 công trình, dự án, với tổng diện tích 27,1ha. Trong đó, có 13 dự án của các hộ gia đình, cá nhân nay xin chuyển thành Cty và 1 dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do có thay đổi hướng tuyến tại địa bàn của 3 xã Yên Khang, Yên Tiến, Yên Bằng (Ý Yên). Triển khai chấp thuận danh mục 312 công trình, dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 với tổng diện tích 634,22ha. Đồng thời, phê duyệt 221 công trình dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác trong năm 2018 có tổng diện tích 180,20ha. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của từng dự án đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, đúng mục đích được giao; không phê duyệt chủ trương đầu tư và không cho thuê đất đối với các dự án mà chủ đầu tư hiện đang có dự án vi phạm pháp luật về đất đai hoặc để lãng phí đất. Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh, hủy bỏ, bổ sung công trình, dự án trong danh mục cho phù hợp với tình hình thực tế để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Trong hai tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án với tổng số vốn đăng ký là 346,4 tỷ đồng và 118,6 triệu USD. Tổng nguồn vốn đầu tư công đã giao kế hoạch đến hết tháng 2-2018 là 3.151,931 tỷ đồng; đã giải ngân 709,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán để giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2018. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố là chủ đầu tư và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc là chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phải thu hồi vốn tạm ứng trước trong năm 2018 (phấn đấu hoàn thành thanh toán cho các dự án này trước ngày 30-4-2018); các dự án phải thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2018, nhất là các dự án hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai, dự án hạ tầng quan trọng. Chủ động rà soát, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Riêng đối với vốn nước ngoài, trường hợp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 (vốn đầu tư) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện cam kết với nhà tài trợ, kịp thời trình Sở KH và ĐT báo cáo UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ KH và ĐT tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch. Sở KH và ĐT chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án. Tổ chức kiểm tra các dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp; đề xuất xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và phối hợp với Sở Tài chính tham mưu điều chuyển vốn cho các dự án khác đã có khối lượng thực hiện nhưng thiếu vốn bố trí. Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, đôn đốc nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình trọng điểm vào khai thác. Trong đó, chú trọng các dự án: xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú thuộc đê hữu sông Hồng trên địa bàn huyện Nam Trực; dự án xây dựng đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; đường 489C đoạn từ nút giao QL21 (cầu Lạc Quần) đến cầu Sa Cao; các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung của các huyện… Lựa chọn nhà đầu tư để tiếp nhận đầu tư, kinh doanh chợ đầu mối và trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại Thành phố Nam Định. Kêu gọi nhà đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải và các công trình cấp nước sạch nông thôn. Riêng đối với ngành Xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu chủ động hoàn thiện dự thảo Quy chế về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông trong cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai các bước lập Quy hoạch đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến (Ý Yên); Quy hoạch phân khu hai bên đường dẫn cầu Tân Phong; Quy hoạch chung xây dựng đô thị Rạng Đông (Nghĩa Hưng); Quy hoạch thoát nước mưa và thoát nước thải của Thành phố Nam Định… Hiện tại, tỉnh đang tích cực trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán của dự án Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; lập dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân Trường. Tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án chuyển đổi mô hình quản lý cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Xá; kêu gọi nhà đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc)…

Sự kiểm soát chặt chẽ từ khâu chuẩn bị dự án, các thủ tục về đất đai, quy hoạch, chủ trương đầu tư, sẽ giúp các dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được triển khai thực hiện trên thực địa, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng cảnh quan khu vực, nâng cao hiệu quả đầu tư, khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế của các địa phương./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,