Nam Trực tạo bứt phá trong thu ngân sách
Cập nhật lúc07:57, Thứ Hai, 09/04/2018 (GMT+7)

Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018 đã được Cục Thuế tỉnh và huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao, Chi cục Thuế huyện Nam Trực đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm tạo bứt phá, tăng thu cho ngân sách địa phương.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Nam Trực (bên phải) thu thuế hộ kinh doanh ở Thị trấn Nam Giang.  Bài và ảnh: Văn Đại
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Nam Trực (bên phải) thu thuế hộ kinh doanh ở Thị trấn Nam Giang. 

Năm 2018, Chi cục Thuế huyện Nam Trực được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu NSNN là 219,06 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chi cục Thuế huyện Nam Trực đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao ngay từ đầu năm. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế. Trong đó chú trọng một số nguồn thu như: thu các khoản nghĩa vụ tài chính của các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trên địa bàn, thu tiền thuê đất đối với các đơn vị thuê đất đầu tư sản xuất, kinh doanh tại CCN Đồng Côi, thu tiền cho thuê đất mặt nước, thu từ kinh tế quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... Chi cục Thuế huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2018; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp và các ngành liên quan để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thuế. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến đề xuất của doanh nghiệp, UBND huyện đã thực hiện các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh như: tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các chủ đầu tư các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo nguồn thu lớn, ổn định và bền vững cho ngân sách địa phương. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ 1-1-2018 nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo các phương thức tuyên truyền hiện đại, đảm bảo hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, có tính thuyết phục cao. Tăng cường công tác kê khai và kế toán thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu xác định chính xác số lượng người nộp thuế đang hoạt động, ngừng, nghỉ, bỏ trốn, mất tích, hoặc chuyển địa bàn. Tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng. Kiên quyết xử lý các trường hợp doanh nghiệp không nộp, chậm nộp hồ sơ khai thuế, cập nhật kịp thời số lượng tờ khai phải nộp vào dữ liệu của cơ quan thuế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế như doanh nghiệp nộp thuế thấp, doanh nghiệp báo cáo kinh doanh lỗ nhưng vẫn đầu tư mở rộng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành để thu thập thông tin về người nộp thuế phục vụ công tác kiểm tra cũng như xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đôn đốc người nộp thuế chấp hành đầy đủ, đúng thời hạn các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Tăng cường lực lượng làm công tác kiểm tra, quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, rà soát tổng hợp, phân loại nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ chi tiết cho từng cán bộ quản lý thu nợ của từng doanh nghiệp. Phân loại các nhóm đối tượng nợ thuế, xây dựng giải pháp thu nợ đối với từng nhóm đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, ngân hàng, chính quyền các xã, thị trấn thu thập xác minh thông tin, kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế, ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt nộp chậm đến các doanh nghiệp nợ thuế. Đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cập nhật trên website của ngành các trường hợp nợ đọng thuế lớn, kéo dài. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đảm bảo 100% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp chính sách, thông báo nghĩa vụ tài chính cho người nộp thuế thông qua điện thoại và hộp thư điện tử. Tăng cường quản lý cán bộ, công chức trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật và tập trung kiểm tra giám sát chặt chẽ trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách... Ngay từ đầu năm 2018, tập thể cán bộ, viên chức Chi cục đã ra quân thực hiện chiến dịch thu lệ phí môn bài 2018 và hoàn thành đạt 105% dự toán được giao ngay trong tháng 1. Đồng chí Trần Hồng Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện cho biết: Nguồn thu lệ phí môn bài không lớn nhưng đã tạo được không khí thi đua trong việc thực hiện thu, nộp NSNN ngay từ đầu năm. Hết quý I-2018, tổng thu NSNN từ kinh tế trên toàn huyện ước đạt 33 tỷ 237 triệu đồng, bằng 16,5% dự toán tỉnh giao cả năm 2018. Trong đó nhiều chỉ số thu đã đạt kết quả khá cao như: thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 17 tỷ 006 triệu đồng, bằng 31% dự toán năm; thu lệ phí trước bạ 4 tỷ 427 triệu đồng, bằng 21% dự toán năm; thu phí, lệ phí đạt 1 tỷ 200 triệu đồng, bằng 47,4% dự toán năm...

Tiếp tục thực hiện những biện pháp cụ thể, sát thực cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành là những điều kiện cần để năm 2018 Chi cục Thuế Nam Trực sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN, tạo thêm nguồn lực để đầu tư cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,