Các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thành thu lệ phí môn bài năm 2018
Cập nhật lúc07:52, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Mặc dù số thu lệ phí môn bài không lớn trong tổng nguồn thu ngân sách Nhà nước (NSNN) hằng năm nhưng sắc thuế này lại có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN bởi khi thu lệ phí môn bài sẽ phải rà soát, lập sổ bộ thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Điều đó không chỉ giúp ngành Thuế nắm được số lượng tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý và nộp thuế mà việc phân loại đối tượng nộp lệ phí môn bài còn giúp ngành Thuế quản lý chặt chẽ thu nhập của từng tổ chức, cá nhân để điều chỉnh số thu cho phù hợp…

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Giao Thủy thu lệ phí môn bài các hộ kinh doanh tại Thị trấn Ngô Đồng.
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Giao Thủy thu lệ phí môn bài các hộ kinh doanh tại Thị trấn Ngô Đồng.

Năm 2018, Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch thu 16 tỷ 500 triệu đồng tiền lệ phí môn bài. Để hoàn thành mục tiêu này, Cục Thuế tỉnh xác định một trong những biện pháp quan trọng là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách liên quan đến lệ phí môn bài để mọi người dân kinh doanh biết và chủ động thực hiện. Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, ngay từ đầu tháng 12-2017, tất cả các chi cục thuế các huyện, thành phố đều xây dựng kế hoạch, nội dung và xác định các hình thức tuyên truyền phù hợp để bảo đảm hoàn thành thu lệ phí môn bài theo kế hoạch được giao. Là khu vực trung tâm, có số thu lệ phí môn bài cao nhất tỉnh, vì vậy Chi cục Thuế Thành phố Nam Định đã thành lập Ban chỉ đạo duyệt thu, điều chỉnh và ổn định thuế năm 2018 nhằm quản lý thuế đối với tất cả các cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế, bảo đảm sự công bằng, công khai, dân chủ về nghĩa vụ nộp thuế giữa các thành phần kinh tế; thu đúng, thu đủ, sát với thực tế tình hình kinh doanh của cá nhân kinh doanh; đồng thời tổng hợp ý kiến tham vấn của hội đồng tư vấn thuế, ý kiến phản hồi của các cơ quan, đơn vị và người nộp thuế, tổ chức xét duyệt bộ thuế khoán hằng tháng, lệ phí môn bài của các hộ kinh doanh trên địa bàn năm 2018. Trên cơ sở đó, Chi cục đã tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, đội thuế, trung tâm các chợ và thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh địa phương về danh sách hộ kinh doanh, doanh thu và mức thuế, phí sau khi đã được Chi cục Thuế duyệt để các hộ biết thực hiện. Tiến hành phát thông báo kế hoạch thu lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập cá nhân (TNCN) theo mức thuế ổn định mới của năm 2018 đến các hộ kinh doanh xong trước ngày 25-12-2017. Đồng chí Phạm Văn Nghĩa, Chi cục phó Chi cục Thuế thành phố cho biết: Chính sách thu lệ phí môn bài năm 2018 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4-10-2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ Tài chính. Căn cứ xác định lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được xác định cụ thể theo doanh thu. Theo đó, doanh thu trên 500 triệu đồng/năm lệ phí môn bài là 1 triệu đồng/năm; doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm thu 500 nghìn đồng/năm; doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm thu 300 nghìn đồng/năm. Đối với cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế GTGT, TNCN năm 2017, Chi cục Thuế thành phố sẽ điều tra khảo sát doanh thu 100% số cá nhân này để đưa các cá nhân có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm vào quản lý thu lệ phí môn bài và thuế GTGT, TNCN hộ khoán ổn định năm 2018. Từ ngày 8-12-2017 đến ngày 14-12-2017 các đội thuế tổng hợp doanh thu và số thuế phải nộp theo tờ khai của cá nhân kinh doanh, danh sách điều chỉnh thuế đã được UBND phường, hội đồng tư vấn thuế thống nhất gửi về Chi cục kèm theo biên bản điều tra điểm để có cơ sở duyệt. Để đảm bảo thời gian duyệt bộ thuế, các đội thuế, hội đồng tư vấn thuế phường, xã, chợ xây dựng dự kiến phải đảm bảo chỉ tiêu định hướng, trường hợp chưa đạt chỉ tiêu định hướng, Ban chỉ đạo sẽ trực tiếp duyệt tới từng hộ để đảm bảo thực hiện kế hoạch được giao. Đơn vị nào không thực hiện đúng lịch duyệt sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục và là một trong các chỉ tiêu xem xét đánh giá thi đua. Thực hiện kế hoạch số 2249/KH-BCĐ ngày 1-11-2017 của Ban chỉ đạo duyệt thu, điều chỉnh và ổn định thuế năm 2018, kể từ ngày 1-1-2018, Chi cục Thuế Thành phố Nam Định triển khai thu lệ phí môn bài năm 2018 và các khoản thuế phải nộp trong tháng 1-2018 đối với cơ sở, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố do Chi cục Thuế Thành phố Nam Định quản lý thu thuế... Tại huyện Hải Hậu, từ cuối tháng 11-2017, Chi cục Thuế huyện đã phối hợp với Đài Phát thanh huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền, tổ chức lập, duyệt bộ, thông báo lệ phí môn bài, thuế GTGT, TNCN khoán hằng tháng của các hộ kinh doanh năm 2018. Tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh thuế, phí, lệ phí, các văn bản chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Hải Hậu về công tác lập bộ thuế hộ khoán và lệ phí môn bài năm 2018 để các cơ cở, hộ sản xuất, kinh doanh nắm bắt và tự giác chấp hành.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, Chi cục Thuế các huyện, thành phố cần chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các chính sách thuế, lệ phí, nhất là lệ phí môn bài theo quy định. Quán triệt tinh thần đó, Chi cục Thuế thành phố đã yêu cầu các đội thuế liên xã, phường, đội thuế chợ phối hợp với hội đồng tư vấn thuế các phường, xã, chợ đôn đốc cơ sở, hộ, cá nhân kinh doanh nộp lệ phí môn bài năm 2018 và thuế tháng 1-2018 xong trước ngày 30-1-2018. Trường hợp cố tình không chấp hành Chi cục sẽ phối hợp với UBND các phường, xã, Cty Dịch vụ kinh doanh và quản lý chợ Nam Định, các ban, ngành tổ chức cưỡng chế thu đủ số tiền lệ phí môn bài, tiền thuế, tiền chậm nộp vào NSNN theo luật định... Còn tại huyện Hải Hậu, Chi cục Thuế huyện đã thành lập Tổ công tác phối hợp với các đội thuế, cán bộ của UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện việc phát bổ sung tờ khai đăng ký thuế, hướng dẫn cho hộ mới ra kinh doanh, hộ kinh doanh chưa có mã số thuế thực hiện đăng ký kê khai thuế để được cấp mã số thuế theo quy định. Tổ chức phát và tiếp nhận tờ khai thuế khoán của các hộ kinh doanh; tiếp tục rà soát, điều tra, khảo sát trọng điểm, thu thập dữ liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh của các đối tượng trên địa bàn. Niêm yết công khai dự kiến mức doanh thu, mức thuế khoán tháng, mức lệ phí môn bài năm 2018 của các hộ kinh doanh trên địa bàn, đồng thời gửi tài liệu công khai, tham vấn tới các cơ quan chức năng theo quy định. Bên cạnh đó, các đội thuế còn chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo UBND các xã, thị trấn chỉ đạo họp hội đồng tư vấn thuế để đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2017, kết quả thực hiện Đề án thu thuế hộ kinh doanh tại trụ sở UBND; xây dựng phương hướng nhiệm vụ thu thuế, lệ phí môn bài quý I-2018 và tham vấn ý kiến hội đồng tư vấn thuế về doanh thu, mức khoán hằng tháng của các hộ kinh doanh trên địa bàn; tham mưu với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo triển khai thực hiện việc thu lệ phí môn bài, thuế khoán tháng của hộ kinh doanh theo mức mới được phê duyệt và các khoản thu phát sinh quý I-2018. Trên cơ sở đó, từ ngày 1-1-2018, Chi cục Thuế huyện Hải Hậu sẽ đồng loạt tiến hành thu lệ phí môn bài, thuế cố định theo mức ổn định mới của năm 2018 và các loại phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành thu lệ phí môn bài năm 2018 theo kế hoạch và trên 60% kế hoạch thu các loại thuế, phí, lệ phí quý I trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng và lập sổ bộ thu thuế, đồng thời tích cực đôn đốc nhắc nhở đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chủ động thực hiện các quy định về nộp lệ phí môn bài là các giải pháp căn cơ bảo đảm hoàn thành mục tiêu thu thuế môn bàn năm nay./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,