Tăng cường quản lý, thu hồi nợ đọng thuế
Cập nhật lúc08:34, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

Công tác quản lý và thu hồi nợ thuế luôn được Cục Thuế tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên chỉ đạo các phòng, chi cục thuế các huyện, thành phố thực hiện. Bằng các biện pháp đồng bộ rà soát, đối chiếu các khoản nợ để phân loại và quản lý nợ thuế, áp dụng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, tỷ lệ thuế nợ, nhất là các khoản nợ cũ giảm đáng kể, góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách hằng năm của ngành.

 Tính đến ngày 30-6-2017, tổng số nợ thuế toàn tỉnh có khả năng thu là 185 tỷ 787 triệu đồng, chiếm 5,2% tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017 được UBND tỉnh giao… Năm nay, Chi cục Thuế Thành phố Nam Định được Cục Thuế tỉnh giao kế hoạch thu nợ cao nhất tỉnh, vì vậy ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác và chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu nợ thuế. Theo đó, Chi cục đã giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng bộ phận, từng cán bộ quản lý nợ thuế. Các đội thuế căn cứ vào chỉ tiêu thu nợ được giao để giao chỉ tiêu cho các cá nhân bảo đảm các bộ phận trong đơn vị đều có trách nhiệm với công tác đôn đốc thu tiền thuế nợ. Xây dựng kế hoạch thu nợ thuế theo từng tháng, quý và chi tiết đối với từng người nộp thuế, từng khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn, khu vực kinh tế. Tổng hợp phân loại nợ đọng tiền thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, rà soát, xử lý nợ chính xác. Ban hành thông báo nợ thuế đến 100% người nợ thuế. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác minh, công khai thông tin doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn, kéo dài Chi cục Thuế thành phố còn tham mưu cho UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các doanh nghiệp nợ thuế kéo dài… Nhờ đó đến nay, Chi cục Thuế thành phố đã thu hồi nợ được 37 tỷ 269 triệu đồng, trong đó thu nợ năm trước 11 tỷ 250 triệu đồng, thu nợ phát sinh 26 tỷ 19 triệu đồng.

Cty Bảo vệ Minh Châu (TP Nam Định) luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.
Cty Bảo vệ Minh Châu (TP Nam Định) luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Không chỉ Chi cục Thuế thành phố mà tất cả Chi cục Thuế các huyện, các đội thuế, các phòng chuyên môn của Cục Thuế tỉnh đều nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh. Theo Cục Thuế tỉnh, việc quản lý và cưỡng chế nợ thuế được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và kịp thời về chuyên môn của Tổng cục Thuế; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành của tỉnh; sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương. Hiện nay, số liệu nợ đọng của từng người nộp thuế được kiểm tra, rà soát, theo dõi chặt chẽ trên phần mềm quản lý thuế tập trung của ngành Thuế, được phân loại theo từng khoản nợ, từng khu vực kinh tế, từng sắc thuế cũng như tình trạng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nợ thuế để từ đó có biện pháp xử lý đối với từng trường hợp cụ thể. Thời gian gần đây công tác quản lý nợ thuế đã bước đầu tạo sự chuyển biến về ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế tâm huyết với nghề và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thu. Tuy nhiên, công tác thu hồi nợ đọng thuế của tỉnh cũng có không ít khó khăn do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính không có khả năng nộp thuế đúng hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế. Một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ đã tự giải thể, bỏ địa chỉ sản xuất, kinh doanh, không làm thủ tục khai báo với cơ quan thuế nên thông báo nợ thuế không gửi được đến người nộp thuế, thường bị trả lại cơ quan thuế gây khó khăn cho công tác đôn đốc nộp thuế. Ý thức tuân thủ pháp luật thuế của một bộ phận người nộp thuế chưa cao. Cơ quan thuế đã nhiều lần mời làm việc, áp dụng nhiều biện pháp thu hồi nợ, cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế song doanh nghiệp vẫn trốn tránh trách nhiệm nộp, cố tình dây dưa, chây ỳ nợ thuế…

Để hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế năm 2017 và đưa tổng số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng số thu NSNN trên địa bàn, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền giúp người nộp thuế nắm bắt kịp thời chính sách pháp luật về thuế từ đó tự giác thực hiện nghĩa vụ về thuế đối với NSNN, không để nợ đọng thuế kéo dài. Rà roát, phân loại các khoản nợ thuế, xác định chính xác các khoản nợ có khả năng thu. Thường xuyên rà soát, đôn đốc và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các khoản nợ mới phát sinh. Giao nhiệm vụ thu nợ thuế đến cho từng đơn vị trong ngành, cho từng cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nợ, chi tiết đến từng doanh nghiệp, được cụ thể hóa theo từng tháng, quý. Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi nợ theo đúng quy trình, quy định của Luật Quản lý thuế. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế và các giải pháp thực hiện thu hồi nợ, cưỡng chế nợ thuế. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách của tỉnh làm việc trực tiếp với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ỳ, nợ kéo dài, xác định rõ nguyên nhân nợ đọng và có biện pháp đôn đốc kịp thời. Tập trung giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định các hồ sơ xóa nợ, gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp theo quy định, không để tình trạng nợ chờ xử lý kéo dài. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh tính các doanh nghiệp nợ đọng lớn, chây ỳ để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế./.

Bài và ảnh: Phạm Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,