Ngành Xây dựng thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng khoa học và hiệu quả
Cập nhật lúc08:08, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là động lực mạnh mẽ để hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng năm 2017, Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, cụ thể để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng hiệu quả và khoa học.

Để triển khai CCHC đạt kết quả cao, Sở đã chỉ đạo cán bộ văn phòng, trung tâm hành chính “một cửa”, các phòng, ban chuyên môn quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện góp phần giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành quy chế hoạt động, phối hợp và quy trình giải quyết công việc, cơ chế giám sát nội bộ của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả. Kiện toàn bố trí đội ngũ công chức giỏi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tư cách đạo đức, kỹ năng giao tiếp hành chính tốt làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn nâng cao chất lượng xây dựng, soạn thảo các văn bản hướng dẫn, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có tính khả thi và hiệu lực cao; đồng thời rà soát lại những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, hết hiệu lực đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời việc thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác CCHC, từ đó xem xét đánh giá, sử dụng cán bộ công chức vào các vị trí phù hợp với năng lực.

Thi công vỉa hè dự án đường Tây sông Múc (Hải Hậu).
Thi công vỉa hè dự án đường Tây sông Múc (Hải Hậu).

Với nỗ lực CCHC triệt để, hiệu quả, ngay từ cuối năm 2016, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1063/KH-SXD ngày 28-11-2016 xác định cụ thể kế hoạch CCHC năm 2017, trong đó bao gồm cả kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Công tác CCHC được thường xuyên quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực trên cả 4 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức, đổi mới cán bộ, CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức. Cùng với đó, trong tháng 5-2017, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng: Trong đó, ban hành 36 TTHC mới, huỷ bỏ 46 TTHC thuộc 6 lĩnh vực: Quản lý kiến trúc - quy hoạch (12 TTHC); Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản (9 TTHC); Quản lý chất lượng công trình, công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (5 TTHC); Quản lý hoạt động xây dựng (8 TTHC); Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (2 TTHC); Quản lý kinh tế và vật liệu xây dựng (1 TTHC). Đề nghị công khai 36 TTHC và đang được nhập liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Riêng đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng, Luật Xây dựng 2014 và các nghị định hướng dẫn được ban hành đã giảm, lồng ghép được 6 thủ tục so với quy định tại Luật Xây dựng năm 2003. Cụ thể như thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày làm việc (giảm 5 ngày); thời gian phê duyệt quy hoạch không quá 15 ngày làm việc. Sở cũng đã xây dựng quy trình tại Đề án 30 đơn giản hóa về TTHC, quy trình ISO tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” và công khai tại bộ phận “một cửa”. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và phủ kín các quy trình ISO vào giải quyết các TTHC. Đầu năm 2017, Sở đã tiến hành đẩy mạnh ứng dụng và triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong trao đổi thông tin, quản lý công văn, văn bản và hồ sơ công việc trên mạng máy tính trong và ngoài cơ quan; sử dụng hiệu quả phần mềm hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC góp phần tăng năng suất làm việc, giải quyết văn bản, công việc từ 1,5-2 lần so với trước đây. Các TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 2, tiến tới cung cấp trực tuyến ở mức độ 3. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng ban hành các quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và cấp giấy phép xây dựng; quyết định ban hành đơn giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, đốc thúc phòng chuyên môn triển khai xây dựng kịp tiến độ ban hành trong các năm. Tích cực đóng góp ý kiến cho các dự thảo của bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nghị định nhằm giải quyết vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung tăng cường vai trò chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác CCHC; chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng, bảo đảm thời gian. Sở tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc trách nhiệm tham mưu; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm công khai, minh bạch./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

 

,
,
.
,
,
,
,