Đầu tư nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Giao Thủy
Cập nhật lúc07:30, Thứ Ba, 29/08/2017 (GMT+7)

Với hệ thống mạng lưới phòng giao dịch, phòng đại diện cùng các tổ vay vốn rộng khắp từ huyện đến các thôn, xóm, thời gian qua Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT huyện Giao Thủy (Agribank Giao Thủy) đã thực hiện tốt chức năng huy động vốn và cho vay, nhất là cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp người dân trên địa bàn có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định và bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Được Agribank Giao Thủy cho vay vốn, anh Phạm Văn Bối ở xóm 6, xã Bình Hòa đầu tư nuôi bò mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Được Agribank Giao Thủy cho vay vốn, anh Phạm Văn Bối ở xóm 6, xã Bình Hòa đầu tư nuôi bò mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Đánh giá về các chương trình cho vay đang triển khai thực hiện, đồng chí Cao Thị Hương, Phó Giám đốc Agribank Giao Thủy cho biết: Agribank Giao Thủy bám sát chỉ đạo định hướng của Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Nam Định, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện, các nghị quyết của Ban chỉ đạo đầu tư vốn ngân hàng nông nghiệp huyện, với phương châm phát triển mạnh huy động tăng nguồn vốn để tăng đầu tư tín dụng, bảo đảm an toàn và hiệu quả. Trong đó ưu tiên vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tăng số lượng khách hàng và quy mô dư nợ, đồng thời phân tán rủi ro trong đầu tư vốn. Hiện nay, ngoài hội sở chính tại Thị trấn Ngô Đồng, Agribank Giao Thủy có 3 phòng giao dịch đại diện, bao gồm: Giao Phong, Hồng Thuận và Xuân Long Hải cùng mạng lưới 414 tổ vay vốn trải đều ở khắp các xã, thị trấn trong huyện nên việc triển khai cho vay qua tổ vay vốn khá thuận lợi và tạo được sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như người dân. Đồng thời hoạt động cho vay luôn bảo đảm công khai, dân chủ, quá trình giải ngân cho vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh được kiểm soát tốt, nguồn vốn tín dụng được bảo đảm sử dụng thiết thực, hiệu quả. Mọi hoạt động của Agribank Giao Thủy luôn được công khai nên tạo được sự đồng thuận giữa ngân hàng với hệ thống mạng lưới khách hàng. Nhờ đó tính đến hết tháng 6-2017, tổng dư nợ tín dụng của Agribank Giao Thủy đạt 1.554 tỷ đồng, tăng 85 tỷ đồng so với đầu năm; với 11.451 hộ vay vốn. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn là 1.025 tỷ đồng/5.473 hộ vay; dư nợ cho vay trung hạn 493 tỷ đồng/5.791 hộ và dư nợ cho vay dự án 36 tỷ đồng/187 hộ vay. Dư nợ cho vay theo đối tượng sản xuất, gồm: Cho vay chăn nuôi, nông nghiệp, nông thôn có 4.844 khách hàng, số tiền 352 tỷ đồng; cho vay nuôi trồng, khai thác thủy sản có 1.051 khách hàng, số tiền 228 tỷ đồng… Nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời, đúng thời điểm đã đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đầu tư cho sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Văn Bối ở xóm 6, xã Bình Hòa khẳng định: Ba năm trở lại đây, việc vay vốn tại Agribank Giao Thủy của nông dân chúng tôi khá thuận lợi, nhanh gọn, số vốn vay đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển sản xuất. Trước đây do thiếu có vốn nên việc chăn nuôi của gia đình Bối chỉ nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế không cao. Đầu năm 2015, anh Bối quyết định vay 50 triệu đồng cùng nguồn vốn của gia đình đầu tư đào ao thả cá, xây dựng chuồng nuôi bò, lợn và đóng chuồng nuôi chim bồ câu. Nhận thấy việc làm ăn hiệu quả, đầu năm 2016 anh Bối tiếp tục được Agribank Giao Thủy cho vay thêm 100 triệu đồng đầu tư cho chăn nuôi. Từ chỗ chỉ có 5 con bò thịt anh Bồi đã phát triển lên 10 con bò, trong đó có 7 bò thịt và 3 con bò sinh sản; hơn 30 con lợn thịt và hàng trăm cặp chim bồ câu sinh sản. Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2017 anh tiếp tục được Agribank Giao Thủy cho vay 400 triệu đồng để mua máy gặt đập liên hợp để kinh doanh dịch vụ thu hoạch của người dân trong và ngoài huyện, tạo việc làm cho 4 lao động. Nhờ tập trung phát triển kinh tế tổng hợp nên doanh thu mấy năm qua của gia đình anh Bối đạt 550-600 triệu đồng. Anh Bối luôn thực hiện việc trả tiền lãi, tiền gốc đầy đủ, đúng thời gian quy định… 

Để bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Agribank Giao Thủy thường xuyên tham mưu cho Ban chỉ đạo đầu tư vốn ngân hàng nông nghiệp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời hoạt động của mạng lưới tín dụng, bảo đảm duy trì hoạt động một cách bài bản, đúng chế độ, với phương châm vừa huy động vốn vừa cho vay an toàn, hiệu quả. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, phòng đại diện, chủ đầu tư cùng sự cộng tác của mạng lưới tổ vay vốn ở các thôn, xóm. Phân công cán bộ phụ trách các xã, thị trấn trực tiếp hỗ trợ đội ngũ cán bộ tín dụng và cán bộ các hội, đoàn thể nhận ủy thác, gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên bảo đảm thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ cho vay, quá trình giải ngân; phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ vay vốn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những vi phạm phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và bảo đảm an toàn nguồn vốn vay. Nhờ đó, tổng dư nợ cho vay, huy động của chi nhánh luôn có sự tăng trưởng, bảo đảm năm sau cao hơn năm trước. Các xã có số dư tăng cao như: Giao Hương, Giao Hải, Giao Xuân, Bình Hòa, Giao Thịnh… Ngoài ra, trưởng phòng đại diện các khu vực duy trì tổ chức giao ban hằng tháng với tổ trưởng các tổ vay vốn; chủ động tham mưu với chính quyền các địa phương về công tác chỉ đạo liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế, đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tế của địa phương. Thực hiện chỉ đạo các tổ vay vốn thu nợ, thu lãi và đôn đốc các hộ vay chấp hành nghiêm việc trả nợ tiền gốc, tiền lãi đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng, từ nay đến cuối năm, Agribank Giao Thủy phấn đấu đạt tổng dư nợ cho vay 1.650 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng trưởng 35%. Trong đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; cho vay theo Quyết định 68 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Nghị định số 67 về một số chính sách phát triển thủy sản. Để hoàn thành mục tiêu trên, Agribank Giao Thủy tiếp tục tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn. Phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới tín dụng từ huyện đến các phòng đại diện, tổ vay vốn trong việc điều tra, thẩm định, cung cấp thông tin tư vấn, giải quyết cho vay kịp thời, đúng quy trình nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; thực hiện tốt quy chế công khai, dân chủ trong đầu tư tín dụng. Áp dụng linh hoạt lãi suất phù hợp với tình hình thị trường nhằm khuyến khích khách hàng gửi tiền, vay tiền. Tiếp tục đổi mới phong cách giao dịch để phục vụ khách hàng tốt hơn./.

Bài và ảnh: Phạm Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,