Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ở Đại An
Cập nhật lúc08:00, Thứ Hai, 10/04/2017 (GMT+7)
Những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn ngày càng đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân xã Đại An (Vụ Bản) phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng NTM ở địa phương.
Nguồn vốn tín dụng giúp gia đình anh Phùng Bá Tuấn, xóm Đông, thôn An Duyên mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi vịt mang lại thu nhập ổn định.
Nguồn vốn tín dụng giúp gia đình anh Phùng Bá Tuấn, xóm Đông, thôn An Duyên mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi vịt mang lại thu nhập ổn định.
Đánh giá về vai trò của nguồn vốn tín dụng, đồng chí Nguyễn Gia Thuân, Chủ tịch UBND xã Đại An cho biết: Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó đặc biệt chú trọng tới các nguồn lực tài chính từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn để phát triển toàn diện nông nghiệp, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xã NTM theo kế hoạch đề ra. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, thời gian qua, UBND xã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng NN và PTNT Bắc Nam Định, Ngân hàng CSXH huyện Vụ Bản và Quỹ tín dụng nhân dân Đại An triển khai các chương trình tín dụng, ưu tiên nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về các chương trình tín dụng để người dân hiểu rõ những quy định của ngân hàng về mức vay, thời gian vay, cách thức hoàn thiện hồ sơ vay vốn, nghĩa vụ, trách nhiệm của người vay… từ đó nhanh chóng tiếp cận với các nguồn vốn vay phù hợp và bảo đảm sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Riêng đối với nguồn vốn tín dụng chính sách, UBND xã yêu cầu các hội, đoàn thể nhận ủy thác chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH, các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện bình xét, quyết định về khoản vay, kỳ hạn, mức vay đối với từng hộ vay phải bảo đảm công khai, dân chủ, đối tượng và người vay sử dụng vốn đúng mục đích. Trước đây, do thiếu vốn sản xuất nên nhiều hộ gia đình chỉ thuần túy làm nông nghiệp, nguồn thu chủ yếu trông vào cây lúa. Tuy nhiên những năm gần đây, được các cấp chính quyền tạo điều kiện, các ngân hàng, quỹ tín dụng cho vay vốn, phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã phát triển mạnh; nhiều hộ đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, nếp làm cũ vay vốn đầu tư mua máy móc nông nghiệp, các loại phân bón, giống cây trồng có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, thâm canh, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm tăng thêm nguồn thu, nâng cao giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất canh tác. Nhờ đó đến nay, Đại An đã hình thành được vùng chuyên canh lúa với diện tích ổn định là 1.069ha, vùng chuyên màu với cây lạc là cây chủ lực, diện tích 41ha và vùng cây màu vụ đông rộng 46ha. Trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả. Trước đây mọi nguồn thu của gia đình anh Phùng Bá Tuấn ở xóm Đông, thôn An Duyên chỉ trông vào cây lúa nên đời sống rất khó khăn. Được Quỹ tín dụng nhân dân Đại An cho vay 30 triệu đồng, cộng với nguồn vốn tự có vợ chồng anh quyết định đầu tư nuôi trên 1.600 con vịt đẻ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Anh Tuấn chia sẻ: Đầu tư chi phí mua vịt giống, xây dựng chuồng trại, thức ăn mất trên dưới 100 triệu đồng. Sau 3 tháng, đàn vịt bắt đầu đẻ trung bình mỗi ngày từ 1.300 đến 1.400 quả trứng và sẽ cho thu hoạch liên tục trong khoảng 1 năm rưỡi mới phải thay đàn mới. Với giá bán ổn định hiện nay thì nuôi vịt cho thu nhập cao gấp 6-7 lần cấy lúa… Trở thành khách hàng tín nhiệm của quỹ tín dụng xã, cuối năm 2015 anh Tuấn tiếp tục vay kết hợp vốn tự tích luỹ mua máy làm đất loại trung, máy gặt đập liên hợp với tổng trị giá 750 triệu đồng để nhận làm dịch vụ cho bà con trong và ngoài xã. Anh Tuấn cho biết thêm: Vào vụ, anh phải thuê thêm 3 lao động để thu hoạch lúa, làm đất, giảm công lao động nặng nhọc và bảo đảm kịp thời vụ cho bà con. Anh có thêm nguồn thu và điều kiện chăm lo cho vợ con, cuộc sống gia đình giờ khá hơn trước rất nhiều. Chăn nuôi hiệu quả, mô hình nuôi vịt của gia đình anh Tuấn đang được nhiều hộ khác ở địa phương học tập, nhân rộng…
 
Theo đánh giá của UBND xã, hiện Ngân hàng NN và PTNT Bắc Nam Định, Ngân hàng CSXH huyện và Quỹ tín dụng nhân dân Đại An đang giải ngân cho các hộ gia đình vay trên 40 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng thực sự là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế hộ ở địa phương, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 3,52% tổng số hộ gia đình trong toàn xã. Đồng chí Nguyễn Gia Thuân, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Hiện nay, kinh tế của các hộ gia đình được tiếp sức bởi nguồn vốn tín dụng đều có sự phát triển hơn so với lúc chưa có vốn. Chính nguồn vốn vay đã tạo đà để họ vươn lên, chủ động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nguồn thu chăm lo cho cuộc sống gia đình, từ đó từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại; đồng thời giúp họ tham gia tích cực và trách nhiệm hơn vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Mỗi gia đình khá giả hơn sẽ là tiền đề quan trọng để huy động nguồn lực trong dân hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM của địa phương. 
 
Nguồn vốn tín dụng đang được người dân Đại An sử dụng hiệu quả để xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, từng bước tạo diện mạo mới cho nông thôn địa phương./.
 
Bài và ảnh: Phạm Văn Đại
,
,
.
,
,
,
,