Tập trung thực hiện các biện pháp thu nợ thuế
Cập nhật lúc07:28, Thứ Năm, 27/09/2012 (GMT+7)

Từ đầu năm 2012 đến nay, ngành Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan đã tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết hiệu quả tình trạng nợ đọng thuế để hoàn thành mục tiêu tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Đến hết tháng 8-2012, các đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh đã ban hành 8.603 lượt thông báo nợ thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp lên tới 16,4 tỷ đồng. Đồng thời ban hành thông báo áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 398 doanh nghiệp trên địa bàn có nợ đọng thuế trên 90 ngày. Tuy nhiên, dù thu nợ được hàng trăm tỷ đồng, nhưng tổng nợ thuế trên địa bàn toàn tỉnh vẫn tăng do nợ mới phát sinh. Đến hết tháng 7-2012, tổng nợ thuế đã tăng lên tới 354,2 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2011. Trong 10 huyện, thành phố, chỉ có 4 đơn vị có nợ thuế giảm là các Chi cục Thuế Nam Trực (giảm 32%), Ý Yên (giảm 13%), Hải Hậu (giảm 6%), Nghĩa Hưng (giảm 4%). 6 đơn vị còn lại số tiền nợ thuế đều tăng, trong đó có nhiều đơn vị tăng mạnh như Mỹ Lộc tăng 143%, Trực Ninh tăng 24%, Thành phố Nam Định tăng 16%... Điều đáng nói là trong bối cảnh hiện nay, tổng thu ngân sách toàn tỉnh mới đạt 57%, thấp so với dự toán thì số nợ trên đã bằng khoảng gần 20% tổng thu ngân sách cả năm 2012.

Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet.

Trước thực trạng trên, trong cuộc họp giao ban với các ngành, địa phương vào cuối tháng 8-2012, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo phải quyết liệt thực hiện công tác thu nợ thuế, giảm nợ thuế trong 3 tháng cuối năm 2012. Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đang tập trung các biện pháp kiên quyết để tăng cường hiệu quả thu thuế trong các tháng cuối năm. Cụ thể, ngay trong tháng 8-2012, Cục Thuế tỉnh đã làm việc xong với 14 đơn vị nợ đọng thuế lớn, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin và phải cam kết nộp nợ đọng thuế hằng tháng. Trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp nợ đọng nhiều để yêu cầu doanh nghiệp trả nợ. Ngành Thuế sẽ tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiên quyết thu nợ nhưng vẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội phát triển, không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, ngành Thuế tỉnh sẽ điều tra cụ thể tình hình của doanh nghiệp nợ đọng để có phương pháp thu nợ thích hợp. Nếu doanh nghiệp vẫn cố tình nợ đọng, sẽ thực hiện biện pháp kiên quyết. Đối với doanh nghiệp thực sự khó khăn có thể cam kết trả nợ dần, trả nợ hằng tháng. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị trực thuộc sẽ lập kế hoạch thu nợ hằng tháng chi tiết đến từng cán bộ trực tiếp quản lý thu nợ, gắn kết quả thu nợ với kết quả thi đua năm 2012. Cùng với thu nợ thuế là không để phát sinh nợ mới, Cục Thuế tỉnh cũng giao chỉ tiêu thu thuế 3 tháng cuối năm đối với từng lĩnh vực thu, đến từng cán bộ thu.

Để kết quả thu nợ đạt hiệu quả cao, Cục Thuế tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành quy chế về tham gia thực hiện phối hợp thu nợ thuế giữa ngành Thuế và các ngành, đơn vị liên quan, trong đó trực tiếp là các ngành: Công an, Kho bạc, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng. Đối với các trường hợp nợ đọng lớn, kéo dài, đã được đôn đốc nhiều lần nhưng không chuyển biến, Cục Thuế tỉnh triển khai biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ đọng./.

Văn Đông

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,