Ký kết chương trình phối hộp hoạt động giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hội Nông dân tỉnh
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Ba, 01/06/2010 (GMT+7)
Ngày 27-5-2010, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2009-2014. Chương trình phối hợp hoạt động gồm các nội dung: Tổ chức tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Thường xuyên tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”;phổ biến rộng rãi trong hội viên, nông dân chương trình xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong chương trình hành động của Chính phủ. Tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp hội các kiến thức cơ bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể tha Mô tả ảnh. o và dulịch có liên quan tới hoạt động các cấp hội và thiết chế văn hoá cơ sở; đặc biệt tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao ở các cấp hội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Tổ chức hội thi ẩm thực, tổ chức các Tour du lịch “Du khảo đồng quên”; bình chọn điểm du lịch sinh thái tốt nhất hàng năm, tổ chức các chương trình đào tạo nghề du lịch cho nông dân, tạo điều kiện cho bà con nông dân đi tham quan du lịch, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trong nước và nước ngoài; phát động các hộ nông dân tích cực tham gia tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái tại các khu điểm du lịch... Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng nội dung cụ thể, hàng năm có các hình thức tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình, cuối năm 2014 tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp này./.


Nguyễn Thanh
(Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,