,
Cập nhật lúc: 17:53 |07/02/2016
Hệ thống lưới điện của tỉnh ta hình thành từ năm 1924 với yêu cầu ban đầu chỉ cung cấp điện cho Nhà máy Dệt Nam Định và một số khu vực nội đô thành phố. Trải qua các giai đoạn phát triển, dựng xây quê hương, lưới điện tiếp tục được đầu tư phát triển, đưa ánh sáng đến mọi thôn làng, mái nhà và đáp ứng các yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội.
,
,
.
,
,
,
,