,
Cập nhật lúc: 07:33 |17/02/2020
Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; năm bứt phá để hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020. Thủy sản là một mũi chủ lực trong kinh tế nông nghiệp của tỉnh, vì vậy ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản tăng từ 5-5,5% so với năm 2019...
,
,
.
,
,
,
,