,
Cập nhật lúc: 08:51 |01/12/2015
Năm 2015 được Bộ NN và PTNT xác định là năm hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành Nông nghiệp tỉnh đã thực hiện đồng bộ các hoạt động kiểm tra, đánh giá, phân loại điều kiện bảo đảm chất lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; tăng cường giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản...
,
,
.
,
,
,
,