,
Cập nhật lúc: 18:50 |28/05/2016
Năm 2016 là năm cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Sở NN và PTNT đã triển khai thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương ngăn chặn, xử lý các vi phạm về ATVSTP trong sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
,
,
.
,
,
,
,