,
Cập nhật lúc: 07:53 |22/07/2019
Để hoàn thành mục tiêu Cục Thuế tỉnh đề ra trong năm 2019, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu ngân sách, hiện các Chi cục Thuế tăng cường đôn đốc thu nợ đọng thuế. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo "Đề án tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2019"...
,
,
.
,
,
,
,