,
Cập nhật lúc: 08:16 |16/10/2019
Với những nỗ lực và các biện pháp đưa thương mại dịch vụ trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương, năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ của thị trấn Thịnh Long ước đạt trên 510 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng giá trị thu nhập của địa phương.
,
,
.
,
,
,
,