,
Cập nhật lúc: 08:16 |28/10/2020
Điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của xã Trực Chính (Trực Ninh) những năm gần đây là đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ. 5 năm trở lại đây, bình quân giá trị thu nhập từ thương mại dịch vụ của xã
,
,
.
,
,
,
,