,
Cập nhật lúc: 08:16 |26/07/2017
Con giống là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng ảnh hưởng đến tất cả các khâu còn lại của chuỗi sản xuất thủy sản như chất lượng, năng suất, sản lượng nuôi. Tuy nhiên, việc quản lý cũng như chất lượng giống thủy sản thời gian qua còn nhiều bất cập, đòi hỏi các giải pháp kịp thời từ các ngành chức năng.
,
,
.
,
,
,
,