,
Cập nhật lúc: 07:39 |15/11/2019
Bước vào giai đoạn nước rút cuối năm, với quyết tâm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tín dụng, tạo nguồn lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế, trong quý IV, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2019 là 14%.
,
,
.
,
,
,
,