,
Cập nhật lúc: 18:37 |31/01/2015
Phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM ở địa phương, những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Ý Yên đã tích cực tìm kiếm các nguồn lực, hỗ trợ hội viên nông dân nghèo phát triển kinh tế, giúp hội viên nghèo từng bước ổn định cuộc sống.
,
,
.
,
,
,
,