,
Cập nhật lúc: 18:54 |25/04/2015
Từ đầu tháng 3 đến nay, trên các đồng muối thuộc các xã Hải Đông, Hải Lý, Hải Chính, Hải Triều, bà con diêm dân tập trung ra đồng cải tạo ruộng muối, bước vào vụ sản xuất mới. Hiện nay, giá muối đang khá ổn định cộng với thời tiết diễn biến thuận lợi nên diêm dân càng thêm tin tưởng hy vọng vào một vụ sản xuất thắng lợi.
,
,
.
,
,
,
,