,
Cập nhật lúc: 08:03 |17/07/2018
Tính đến hết tháng 6-2018, tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đạt mức tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ. Với mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế tỉnh nhà.
,
,
.
,
,
,
,