,
Cập nhật lúc: 08:03 |05/08/2020
Hưởng ứng Tháng khuyến mại quốc gia năm 2020 (từ ngày 1 đến hết 31-7-2020) do Bộ Công Thương phát động, trên địa bàn tỉnh, hàng trăm doanh nghiệp sản xuất, tổ chức phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các tiểu thương đã tích cực tham gia, tạo không khí mua sắm sôi động ở hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng chuyên doanh cả khu vực thành thị và nông thôn.
,
,
.
,
,
,
,