,
Cập nhật lúc: 08:03 |19/11/2018
Từ sản phẩm nông sản đơn thuần, nhỏ lẻ của địa phương, với sự đồng hành hỗ trợ từ phía Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy (Giao Thủy), nấm sò và mật ong rừng sú vẹt của khu vực đã mở hướng trở thành ngành nghề chính đem lại thu nhập cao cho nhiều người dân ở các xã vùng đệm.
,
,
.
,
,
,
,