,
Cập nhật lúc: 16:21 |25/10/2014
Cải cách thủ tục hành chính thuế là một trong những biện pháp trọng tâm của ngành Thuế nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, giảm thời gian làm thủ tục khai thuế, nộp thuế…, góp phần giúp doanh nghiệp giảm chi phí tăng sức cạnh tranh.
,
,
.
,
,
,
,