,
Cập nhật lúc: 08:43 |31/03/2015
Toàn tỉnh hiện có trên 20 cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt. Năm 2014, các cơ sở sản xuất được khoảng 1.500 triệu con cá bột giống các loại. Sản lượng cá giống truyền thống không chỉ cung cấp đủ cho nhu cầu nuôi trong tỉnh mà còn cung cấp cho các tỉnh bạn.
,
,
.
,
,
,
,