,
Cập nhật lúc: 08:53 |01/10/2014
Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, toàn tỉnh gieo trồng 16.470ha, trong đó có 6.700ha cây vụ đông trên đất 2 lúa. Các địa phương đều tập trung trồng các loại cây dễ làm, có thị trường tiêu thụ ổn định và hiệu quả kinh tế như: khoai tây 2.400ha; bí xanh, bí đỏ 1.850ha; cà chua 800ha; đậu tương 800ha; ngô 2.500ha; khoai lang 850ha; các cây rau, đậu ngắn ngày 7.270ha.
,
,
.
,
,
,
,