,
Cập nhật lúc: 07:33 |25/08/2016
Hiện nay, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), thuốc thú y, hóa chất và chất bảo quản trong nông sản, thủy sản đang diễn ra khá phổ biến và đáng lo ngại. Là tỉnh nông nghiệp, các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường giám sát ATTP nông sản, thủy sản song hiện nay công tác giám sát vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.
,
,
.
,
,
,
,