,
Cập nhật lúc: 08:01 |21/05/2019
Huyện Vụ Bản có hệ thống sông, ngòi liên hoàn, địa hình có nhiều vùng trũng phù hợp phát triển nghề nuôi thuỷ sản nội đồng nên nghề "canh trì" ở đây phát triển từ khá lâu đời. Phương thức nuôi cũng đang được bà con nông dân chuyển dần từ nuôi quảng canh sang thâm canh, bán thâm canh, từng bước hình thành một số vùng nuôi tập trung mang lại giá trị kinh tế cho người nuôi.
,
,
.
,
,
,
,