,
Cập nhật lúc: 09:28 |31/10/2014
Những ngày này, toàn bộ diện tích lúa trà mùa sớm, mùa trung, mùa chính vụ cơ bản được thu hoạch; chỉ còn trà muộn cấy lúa đặc sản đang được phun phòng trừ rầy, sâu đục thân cuối vụ. Sau vụ xuân gặp nhiều khó khăn, thời tiết trong vụ mùa diễn biến thuận lợi cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt...
,
,
.
,
,
,
,