,
Cập nhật lúc: 07:32 |17/04/2014
Đóng vai trò là cầu nối giữa xã viên, bà con nông dân với Nhà nước, các doanh nghiệp, ngoài việc đảm nhiệm tốt các khâu dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, các HTX đã tập trung tổ chức hoạt động khuyến nông, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác.
,
,
.
,
,
,
,