,
Cập nhật lúc: 07:59 |18/09/2018
Năm 2017, UBND tỉnh đã hỗ trợ 4 đợt thực hiện các chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí là 4,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí khuyến công được UBND tỉnh hỗ trợ là động lực quan trọng khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư thiết bị, dây chuyền, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
,
,
.
,
,
,
,