,
Cập nhật lúc: 08:27 |16/01/2017
Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương trong tỉnh tăng cao. Trong khi đó, thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hiện tượng vịt chết nghi mắc cúm gia cầm A/H5N1…
,
,
.
,
,
,
,