,
Cập nhật lúc: 08:54 |04/05/2016
Với lợi thế vùng đất cát pha, nguồn nước tưới dồi dào phù sa, xã Giao Phong là một trong những vùng đất trồng màu lớn của huyện Giao Thủy. Đất đai ở đây đang được coi như "tấc đất tấc vàng" bởi những giá trị về kinh tế mà nó mang lại. Với sự cần cù chịu thương chịu khó và sự sáng tạo, người nông dân xã Giao Phong đã làm chủ được kỹ thuật canh tác, khai thác tốt tiềm năng đất đai...
,
,
.
,
,
,
,