,
Cập nhật lúc: 08:34 |21/10/2014
Cục Thuế tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng thu nội địa trên địa bàn toàn tỉnh đạt 1.674 tỷ đồng, trong đó thu nội địa tính cân đối đạt 1.647,4 tỷ đồng, đạt 85% dự toán Trung ương giao và bằng 83% dự toán UBND tỉnh giao; tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013. Loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất (SDĐ) thì thu 9 tháng đạt 1.116 tỷ đồng, bằng 71% dự toán và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2013.
,
,
.
,
,
,
,