,
Cập nhật lúc: 08:53 |19/01/2018
Vụ đông 2017 triển khai trong điều kiện thời tiết mưa lớn, mưa nhiều tập trung đầu vụ đã gây ảnh hưởng và thiệt hại trên các cây vụ đông sớm, các loại cây ưa nhiệt. Tuy nhiên, với các cây trồng ưa lạnh, đây là một vụ được mùa lớn, nhất là cây khoai tây.
,
,
.
,
,
,
,