,
Cập nhật lúc: 22:02 |10/10/2015
Câu lạc bộ (CLB) nữ doanh nhân tỉnh là một tổ chức xã hội tự nguyện được thành lập vào năm 2007, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh. Từ 25 thành viên ban đầu, hiện CLB đã thu hút 47 thành viên tham gia. Sau 8 năm hoạt động, CLB thực sự trở thành ngôi nhà chung cho các nữ doanh nhân trong tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,