,
Cập nhật lúc: 08:57 |28/07/2014
Thời gian gần đây, tình trạng gian lận về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu diễn biến khá phức tạp, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, xâm phạm đến lợi ích của người tiêu dùng. Hình thức vi phạm chủ yếu là ghi nhãn hàng hóa không đúng chủng loại xăng, dầu; nhập xăng không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn công bố...
,
,
.
,
,
,
,