,
Cập nhật lúc: 08:21 |15/01/2019
Vụ xuân là vụ sản xuất chính trong năm bởi đây là vụ có điều kiện thời tiết ít biến động, thuận lợi cho đầu tư thâm canh, tăng năng suất và sản lượng lúa cao nhất. Hiện ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương và người dân trong tỉnh đang chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2019...
,
,
.
,
,
,
,