,
Cập nhật lúc: 08:46 |17/11/2017
Sản xuất thành công hàu giống và đang ngày càng được nhân rộng là một thành công mới trong lĩnh vực sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh. Những thành công này sẽ góp phần tạo động lực không chỉ cho người dân mà cả các cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp để kinh tế biển xứng đáng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,