,
Cập nhật lúc: 20:23 |21/01/2021
Mặc dù mới triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) được 2 năm, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc chủ động, tích cực của ngành chức năng, các địa phương và nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ dân...
,
,
.
,
,
,
,