Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Cập nhật lúc07:37, Thứ Tư, 22/06/2022 (GMT+7)

Mô hình chi bộ kiểu mẫu đang được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai, hướng dẫn các tổ chức Đảng thực hiện không chỉ khắc phục tính hình thức, đơn điệu mà còn bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Đây là luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 6-2022 của Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị Trường Chinh.
Một buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 6-2022 của Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị Trường Chinh.

Chi bộ Đảng Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có 25 đảng viên. Trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, tập thể chi ủy đều bàn bạc, thống nhất các nội dung, vấn đề mà đảng viên quan tâm và cần tập trung thảo luận, đóng góp. Các đảng viên tự giác, tích cực tham gia phát biểu ý kiến sôi nổi cũng như thẳng thắn phê bình và tự phê bình tại cuộc họp chi bộ; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phong trào do chi bộ, nhà trường phát động. Quá trình sinh hoạt chi bộ luôn nắm vững diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng và thường xuyên báo cáo với Đảng uỷ có biện pháp lãnh đạo kịp thời. Chi bộ cũng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với rèn luyện, tu dưỡng, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo mà chi bộ đã đề ra. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị luôn hoàn thành tốt nội dung, chương trình giảng dạy cho các đối tượng. Chi bộ kết hợp chặt chẽ với lãnh đạo khoa chỉ đạo việc thực hiện giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các đối tượng theo kế hoạch của nhà trường phân công. Các đảng viên trong chi bộ luôn kết hợp với các khoa lâm sàng tại các bệnh viện về quản lý và giảng dạy lâm sàng cho sinh viên có hiệu quả. 100% cán bộ, giảng viên trong Khoa hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ để đảm đương được nhiệm vụ giảng dạy. Kết quả phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng, hàng năm chi bộ đều đạt “Trong sạch vững mạnh”, 100% đảng viên trong chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tổ chức Đảng cấp trên khen thưởng.

Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh hiện có 5 chi bộ với 53 đảng viên. Trong đó, chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật được lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ mẫu, có 11 đảng viên. Hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí Đinh Thị Oanh, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật chia sẻ: Hàng năm, qua các đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng đảng viên, chi bộ rút kinh nghiệm và có kế hoạch xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, phát huy dân chủ đấu tranh phê bình và tự phê bình trong các hoạt động lãnh đạo. Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt đầy đủ, đúng thời gian quy định, chấp hành nghiêm chỉnh việc đóng đảng phí theo quy định. Chi bộ cũng thường xuyên phổ biến quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cập nhật và tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên đến 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Trong những năm qua, 100% đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt kỷ luật Đảng, không có đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm, qua đó tạo tiền đề hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

Triển khai xây dựng mô hình chi bộ mẫu, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đến nay, các đảng bộ cơ sở đã lựa chọn chi bộ để tổ chức sinh hoạt mẫu, báo cáo Đảng ủy Khối. Nội dung sinh hoạt bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn hoạt động của chi bộ. Đảng ủy cơ sở hướng dẫn chi bộ được chọn sinh hoạt mẫu về nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt; phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi chi bộ phối hợp với chi ủy, chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt theo từng nội dung. Thường xuyên, tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình sinh hoạt chi bộ tốt. Hàng năm, chi bộ mẫu xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp để theo dõi, chỉ đạo. Mỗi quý chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần; lựa chọn một số nội dung cần thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ trong từng thời điểm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ làm chủ đề sinh hoạt. Trước khi tiến hành sinh hoạt, chi ủy, bí thư chi bộ chuẩn bị hoặc phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị bằng văn bản, cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng. Bí thư chi bộ hoặc đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung đồng thời là người đồng chủ trì cuộc họp; người được phân công chuẩn bị trình bày báo cáo trước chi bộ, chủ tọa điều hành thảo luận; các đảng viên trong chi bộ cùng tham gia ý kiến tham luận để xây dựng và đề xuất giải pháp thực hiện. Kết thúc sinh hoạt chuyên đề, bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên; kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề. Cấp ủy cấp trên tiếp nhận nội dung đăng ký sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, góp ý điều chỉnh nếu cần thiết; phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

Với việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu đã cho thấy định hướng đúng đắn của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh không chỉ khắc phục tính hình thức, đơn điệu mà còn đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu thực sự tạo luồng sinh khí mới, giúp sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, chất lượng được nâng cao hơn, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,