Huyện ủy Vụ Bản chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc08:04, Thứ Hai, 27/06/2022 (GMT+7)

Thời gian qua, Huyện ủy Vụ Bản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Vụ Bản tặng Cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện năm 2022.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Vụ Bản tặng Cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện năm 2022.

Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2022 được Huyện ủy Vụ Bản tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-2022) là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi của các cấp ủy Đảng, đảng viên và nhân dân trong huyện. Nội dung Hội thi tập trung vào hai nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII gồm: Xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đất Thiên Bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ đảng và chất lượng đảng viên giai đoạn 2020-2025. Hội thi được tổ chức 2 vòng thi, trong đó vòng sơ khảo tổ chức từ các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, vòng chung kết tổ chức tại huyện, được kết nối trực tuyến với 18 điểm cầu xã, thị trấn và truyền thanh trực tiếp tới các khu dân cư trong toàn huyện. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu rộng về những nội dung cơ bản của 2 nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện, về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu; nhiệm vụ và giải pháp về tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để xây dựng, phát triển văn hóa con người Vụ Bản... Đồng thời giúp các tổ chức cơ sở đảng hiểu rõ và vận dụng linh hoạt, triển khai phù hợp các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện với đặc điểm tình hình của địa phương, góp phần đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả hơn. 

Đồng chí Đặng Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vụ Bản cho biết: Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng được Huyện ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các tổ chức đảng trong huyện thực hiện nghiêm túc. Ngoài việc duy trì học tập nghị quyết theo hình thức truyền thống, huyện tăng cường tổ chức trực tuyến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện; các hoạt động truyền thanh cơ sở… góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội. Đặc biệt thời gian qua, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao trách nhiệm, thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên và xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ làm công tác tuyên giáo với tiêu chí: Đối với Đảng, đối với nhân dân, đối với công việc, đối với bản thân, đối với đồng chí, đồng nghiệp, đối với các thế lực thù địch; Công an huyện thực hiện tiêu chí “Chủ động - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”; Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng khẩu hiệu hành động: “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm”; Trung tâm y tế huyện với khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”… góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Công tác bảo vệ nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được Ban Chỉ đạo 35 huyện kịp thời triển khai đồng bộ, tương đối toàn diện, hiệu quả. Các giải pháp đấu tranh như: Thành lập Fanpage “Thiên Bản xưa Vụ Bản nay” để đăng tải các bài viết tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; nắm bắt các đối tượng trong và ngoài địa bàn để theo dõi, xử lý kịp thời khi xảy ra các vấn đề phát sinh; kiểm tra các địa điểm kinh doanh internet, thực hiện đấu tranh gỡ bỏ các bài viết, thông tin sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước do cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đăng nhập, chia sẻ. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Chính trị huyện thực hiện nghiêm kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Từ năm 2021 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện mở 3 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 165 quần chúng ưu tú, 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 140 đảng viên mới; duy trì lớp trung cấp lý luận chính trị với tổng số 60 học viên; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước và giáo dục đạo đức cách mạng cho 94 học viên; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tổ chức 19 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho 1.875 học viên.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác chính trị tư tưởng, đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Vụ Bản vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất tư tưởng và hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 14,5%; 12 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã đạt NTM kiểu mẫu. Văn hoá - xã hội có bước chuyển biến khá; an sinh xã hội được giải quyết kịp thời; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,23% dân số; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua đánh giá, phân loại, Đảng bộ huyện có 90,3% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 14,54% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 83,64% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,