Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
Cập nhật lúc18:59, Thứ Ba, 03/05/2022 (GMT+7)
(Số: 11/NQ-HĐND, ngày 26 tháng 4 năm 2022)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; 

Xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc -Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam; Tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định - Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) và tuyến nhánh trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bổ sung quy hoạch Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến tỉnh Hà Nam; Tuyến đường bộ mới Thành phố Nam Định - Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) và tuyến nhánh vào Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030 như sau:  

1. Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam theo phương án quy hoạch:

- Tuyến đường gom phía Tây (phía phải theo hướng Hà Nội – Ninh Bình): Điểm đầu kết nối với ĐT.495B, thôn Chanh Thượng, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Điểm cuối đê tả Đáy (cầu Nam Bình, giáp ranh tỉnh Nam Định với tỉnh Ninh Bình). Chiều dài tuyến khoảng 20,5km.  

- Tuyến đường gom phía Đông (phía trái theo hướng Hà Nội – Ninh Bình): Điểm đầu kết nối với tuyến nhánh của ĐT.495B tại vị trí đầu cầu An Khoái, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Điểm cuối đê tả Đáy (cầu Nam Bình, giáp ranh Nam Định với Ninh Bình). Chiều dài tuyến khoảng 21,0km.

- Tổng chiều dài hai tuyến đường gom phía Tây và phía Đông khoảng 41,5km, quy mô tối thiểu đường cấp III đồng bằng, mỗi tuyến 4 làn xe, tổng bề rộng nền đường khoảng Bn=17,0m. Phạm vi GPMB khoảng 40m.

2. Tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định đến Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định (Tuyến tránh giảm tải cho QL10) và tuyến nhánh theo phương án quy hoạch:

- Tuyến chính (TP. Nam Định đến Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định): Điểm đầu nối với cuối đường Nguyễn Văn Cừ TP. Nam Định (cách đường Song Hào 0,5km); Điểm cuối đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cách nút giao Cao Bồ khoảng 3,5km. Tổng chiều dài khoảng 19,60km, gồm 02 đoạn:

+ Đoạn từ cuối đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Nam Định đến đường vành đai II dài khoảng 4,1km nằm trong quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 giữ nguyên quy mô mặt cắt theo quy hoạch chung của thành phố Nam Định đã được duyệt đảm bảo Bnền=43,0m.

+ Đoạn còn lại từ đường vành đai II đến tuyến Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định dài khoảng 15,5km theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng; Quy mô 8 làn xe, tổng bề rộng nền đường khoảng Bn=39,0m. Tổng bề rộng mặt cắt ngang (phạm vi GPMB) là 100m.

- Tuyến nhánh 1 có điểm đầu trên tuyến đường bộ mới TP. Nam Định đến Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định, cách nút giao với đường QL.37B khoảng 1,0km về phía TP. Nam Định; điểm cuối trên đường tỉnh ĐT. 485B, cách đầu phà Kinh Lũng khoảng 1,0km. Tổng chiều dài tuyến khoảng 7,20km, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô tối thiểu 4 làn xe, nền đường khoảng Bn=17,0m, tổng bề rộng mặt cắt ngang (phạm vi GPMB) tối thiểu là 60m. 

- Tuyến nhánh 2 có điểm đầu nối với cuối tuyến đường bộ mới TP Nam Định - Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định, điểm cuối trên tuyến đường gom phía trái (phía Đông) đường cao tốc Bắc – Nam (cách đầu cầu Nam Bình khoảng 1,5km) về phía đi nút giao Cao Bồ. Chiều dài tuyến khoảng 3km, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô tối thiểu 4 làn xe, nền đường khoảng Bn=17,0m, tổng bề rộng mặt cắt ngang (phạm vi GPMB) tối thiểu là 60m.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong quá trình thực hiện chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương liên quan thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khoá XIX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2022./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh

 
,
,
.
,
,
,
,