Đảng bộ Nam Trực tạo chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Cập nhật lúc08:10, Thứ Hai, 01/11/2021 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Nam Trực hiện có 63 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 27 đảng bộ và 36 chi bộ cơ sở trực thuộc với hơn 10 nghìn đảng viên. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Huyện ủy Nam Trực đã cụ thể hóa việc đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào nội dung sinh hoạt định kỳ gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên, công tác kiểm tra giám sát... Từ đó đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Làng quê xã Điền Xá hôm nay.
Làng quê xã Điền Xá hôm nay.

Để thực hiện hiệu quả các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thường trực Huyện ủy đã ban hành văn bản quy định nhiệm vụ và quyền hạn của đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách Đảng bộ các xã, thị trấn. Phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng về dự sinh hoạt Đảng với các chi bộ dân cư để lắng nghe, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng. Bên cạnh đó, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành gợi ý kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy và bí thư cấp xã và các phòng, ban. Việc kiểm điểm tập trung vào các vấn đề nổi cộm đang được dư luận quan tâm như: Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo về các vấn đề trong xây dựng NTM, đảm bảo hành lang giao thông, công tác vệ sinh môi trường; công tác giữ gìn đoàn kết nội bộ, đảm bảo an ninh trật tự, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Thông qua việc gợi ý kiểm điểm đã giúp cho mỗi tập thể, cá nhân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tự kiểm điểm, tự phê bình; đồng thời qua các ý kiến đóng góp để nhìn nhận rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để xây dựng biện pháp khắc phục, sửa chữa nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao, đảm bảo sự đoàn kết, dân chủ và thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Cùng với nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, Huyện ủy Nam Trực gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời lựa chọn những vấn đề trọng tâm bức xúc nổi cộm để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thời gian qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19; vừa phát triển kinh tế - xã hội tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý tồn tại đối với các dự án xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề; xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai; thực hiện nền nếp công tác tiếp công dân; không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn… Đạt được kết quả đó, là do năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp đã đổi mới phong cách, tác phong công tác theo hướng gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; khắc phục bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”. Qua đó, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Đặc biệt, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy hiệu quả vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và của nhân dân từ đó có giải pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện làm sai quy định, nguyên tắc. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực đã tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật 9 đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 34 đảng viên có biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 170 đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các vi phạm chủ yếu tập trung vào nội dung: Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác, né trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; cục bộ, bè phái, độc đoán, thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành; gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách Nhà nước, đất đai, tài nguyên...; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…

Với việc tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy và cấp ủy các cấp huyện Nam Trực đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Trong giai đoạn 2016-2020, kết quả đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 84%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98%; trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trực cho biết: “Bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ huyện Nam Trực là: Các cấp ủy đảng, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải kịp thời nắm vững diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên; phải thật sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao để làm gương cho cán bộ, đảng viên học tập noi theo. Tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và phải xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. Đặc biệt, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Kiên quyết xử lý những trường hợp có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4”./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,