Chuyển biến trong công tác quản lý đảng viên nơi cư trú ở Đảng bộ thành phố Nam Định
Cập nhật lúc08:01, Thứ Sáu, 05/11/2021 (GMT+7)

Sau gần 2 năm thực hiện Quy định 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Quy định 213) “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang của thành phố Nam Định đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú, góp phần khắc phục tình trạng xa dân, qua đó củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở địa phương. 

Ban Tổ chức Thành ủy Nam Định rà soát danh sách đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn.
Ban Tổ chức Thành ủy Nam Định rà soát danh sách đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn.

Đảng bộ thành phố hiện có trên 5.000 đảng viên đang được giới thiệu về “giữ mối liên hệ” tại 354 chi bộ thôn xóm, tổ dân phố. Đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nam Định cho biết: Qua quán triệt, triển khai Quy định 213-QĐ/TW, các cấp uỷ đảng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên; đảng viên nhận rõ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú tiếp nhận, lập danh sách đảng viên đang công tác bố trí theo tổ, hoặc nhóm để sinh hoạt và có đánh giá nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú. Mỗi tổ, nhóm đều bầu ra tổ trưởng, nhóm trưởng để giữ mối liên hệ giữa các đảng viên, sinh hoạt nhóm. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng các chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 213 ở các tổ chức cơ sở đảng; lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú làm cơ sở để bình xét, đánh giá phân loại đối với đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong thành phố. Nhìn chung, đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc, đồng thời thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú. Các tổ chức cơ sở đảng ở nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên. Đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú đều gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động ở nơi cư trú, các quy định của xóm, tổ dân phố. Cấp ủy nơi cư trú cũng thường xuyên kiểm tra đảng viên thực hiện các nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở những đảng viên chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ ở nơi cư trú. Bên cạnh đó, hàng năm, cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú định kỳ tổ chức các cuộc gặp, kịp thời thông báo cho đảng viên biết tình hình, nhiệm vụ của địa phương có liên quan để đảng viên nắm được thông tin, gương mẫu thực hiện, vận động gia đình và nhân dân thực hiện.

Đảng bộ phường Lộc Vượng có đông đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú. Để quản lý đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ rà soát số lượng đảng viên 213 tổ chức sinh hoạt gắn với việc thông báo những kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo nhân dân thực hiện, nhất là những vấn đề bức xúc trên địa bàn để các đảng viên 213 biết, tham gia cùng bàn biện pháp giải quyết. Các đảng viên 213 về tham dự sinh hoạt nơi cư trú có nhiều đồng chí đang giữ chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và thành phố có nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú đã tích cực động viên đóng góp cho chi bộ khu dân cư về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt nhất. Chi bộ tổ dân phố số 4, miền Hòa Vượng hiện có trên 300 đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 213. Đồng chí Trần Đức Đô, Bí thư Chi bộ cho biết: “Chi bộ thành lập tổ đảng với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, định kỳ sinh hoạt 2 lần/năm. 100% số đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 213 tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt theo quy định; trong đó nhiều đồng chí tích cực tham gia và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn, giúp cấp ủy giải đáp những thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề mình am hiểu, phụ trách; tiếp nhận những ý kiến, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phản ánh với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Với việc gắn kết đảng viên nơi cư trú, nhiều năm liền, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy định số 213 của Bộ Chính trị thời gian qua ở thành phố Nam Định còn những hạn chế, khó khắn, vướng mắc. Một số cấp ủy nơi đảng viên đang công tác chưa kịp thời giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo đúng Quy định số 213, nhất là đảng viên mới được kết nạp, đảng viên khi điều động, chuyển cơ quan, đơn vị công tác. Một số cấp ủy nơi cư trú khi nhận xét, đánh giá đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú một số nơi còn nể nang, có trường hợp nhận xét không đúng tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú. Sự phối hợp giữa cấp uỷ nơi đảng viên công tác với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú có lúc chưa chặt chẽ. Một số đảng viên nhận thức chưa đầy đủ nên trong sinh hoạt có lúc, có nơi còn thể hiện sự đối phó, tham gia sinh hoạt không đều; một số gia đình có nhiều đảng viên thuộc diện tham gia sinh hoạt theo quy định nhưng nhiều khi chỉ tham gia sinh hoạt đại diện một người. Có đảng viên về nơi cư trú sống khép kín, ít quan hệ với hàng xóm, láng giềng, không tích cực, gương mẫu thực hiện các chủ trương của địa phương nơi cư trú. Qua sinh hoạt của đảng viên nơi cư trú, cấp uỷ đảng ở địa phương đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên nơi công tác. 

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định cho biết, để tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên nơi cư trú trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu và nội dung Quy định số 213-QĐ/TW. Trong đó, yêu cầu các tổ chức đảng nơi đảng viên công tác phải chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt theo hướng thiết thực, bám sát các đặc thù và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát để các đảng viên không chỉ tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức mà còn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,