Xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật lúc15:46, Thứ Năm, 03/06/2021 (GMT+7)

Ngày 2 tháng 6 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 63/NQ-UBBC về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Báo Nam Định xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

NGHỊ QUYẾT
Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân
nhiệm kỳ 2021-2026
------------------

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận 61 ông, bà (có danh sách kèm theo) đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Gia Túc


DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐỦ TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XIX,
NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-UBBC ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026)

Đơn vị bầu cử số 1 - Thành phố Nam Định gồm các phường: Năng Tĩnh, Văn Miếu, Trần Đăng Ninh, Trường Thi, Trần Quang Khải, Ngô Quyền, Cửa Bắc, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Lộc Hòa, Mỹ Xá và các xã: Nam Vân, Lộc An

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng

2. Bà Lương Thị Thu Phương

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn

4. Bà Trần Thị Minh Vân

Đơn vị bầu cử số 2 - Thành phố Nam Định gồm các phường: Hạ Long, Trần Tế Xương, Vị Hoàng, Vị Xuyên, Quang Trung, Thống Nhất, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Lộc Hạ, Lộc Vượng, Cửa Nam và xã Nam Phong

1. Ông Nguyễn Sơn Hải

2. Ông Phạm Văn Long

3. Ông Phạm Đình Nghị

Đơn vị bầu cử số 3 – Huyện Mỹ Lộc

1. Ông Trần Lê Đoài

2. Ông Chu Minh Hải

3. Ông Trần Văn Hưng

Đơn vị bầu cử số 4 – HuyệnVụ Bản

1. Ông Trần Anh Dũng

2. Bà Vũ Thị Kim

3. Bà Dương Thị Tươi

4. Ông Nguyễn Khắc Xung

Đơn vị bầu cử số 5 – Huyện Ý Yên gồm các xã: Yên Hồng, Yên Quang, Yên Bằng, Yên Khang, Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Thắng, Yên Đồng, Yên Trị, Yên Cường, Yên Lương, Yên Nhân, Yên Lộc, Yên Phúc và thị trấn Lâm

1. Ông Trịnh Minh Đức

2. Ông Nguyễn Phùng Hoan

3. Ông Phạm Chiến Thắng

4. Ông Cù Văn Thoại

Đơn vị bầu cử số 6 – Huyện Ý Yên gồm các xã Yên Trung, Yên Thành, Yên Thọ, Yên Nghĩa, Yên Phương, Yên Chính, Yên Phú, Yên Hưng, Yên Phong, Yên Khánh, Yên Bình, Yên Minh, Yên Tân, Yên Lợi, Yên Mỹ, Yên Dương

1. Ông Hoàng Anh Đức

2. Ông Đinh Thanh Hoan

3. Ông Nguyễn Văn Lộc (Thượng tọa Thích Quảng Hà)

4. Ông Phạm Thành Trung

Đơn vị bầu cử số 7 – Huyện Nam Trực gồm các xã: Nam Mỹ, Nam Toàn, Tân Thịnh, Nam Thắng,  Điền Xá, Hồng Quang, Nghĩa An, Nam Cường, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Hồng và thị trấn Nam Giang

1. Ông Khúc Mạnh Kiên

2. Bà Đoàn Thị Kim Ngân

3. Ông Nguyễn Sinh Tiến

4. Ông Hoàng Văn Tuấn (Linh mục Hoàng Văn Tuấn)

Đơn vị bầu cử số 8 – Huyện Nam Trực gồm các xã: Nam Dương, Đồng Sơn, Bình Minh, Nam Thái, Nam Tiến, Nam Lợi, Nam Thanh, Nam Hải

1. Ông Lê Quốc Chỉnh

2. Ông Trần Trung Kiên

3. Ông Triệu Văn Thái

Đơn vị bầu cử số 9 – Huyện Trực Ninh gồm các xã: Trực Chính, Việt Hùng, Trực Tuấn, Trung Đông, Phương Định, Liêm Hải, Trực Đạo, Trực Thanh và các thị trấn: Cổ Lễ, Cát Thành

1. Ông Nguyễn Mạnh Hiền

2. Ông Lê Văn Lợi

3. Bà Bùi Ánh Nguyệt

Đơn vị bầu cử số 10 – Huyện Trực Ninh gồm các xã: Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Thuận, Trực Thắng, Trưc Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, Trực Mỹ và thị trấn Ninh Cường

1. Ông Lê Quang Minh

2. Ông Phạm Văn Sơn

3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Đơn vị bầu cử số 11 – Huyện  Nghĩa Hưng gồm các xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Nghĩa Châu, Hoàng Nam, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong và thị trấn Liễu Đề

1. Ông Trịnh Thiết Cương

2. Ông Sái Hồng Thanh

3. Bà Trần Hải Tú

Đơn vị bầu cử số 12 - Huyện Nghĩa Hưng gồm các xã: Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, Phức Thắng, Nghĩa Lợi, Nam Điền và các thị trấn: Quỹ Nhất, Rạng Đông

1. Ông Nguyễn Quốc Hiếu

2. Ông Trần Minh Thắng

3. Bà Trần Thị Thủy

Đơn vị bầu cử số 13 – Huyện Xuân Trường gồm các xã: Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa, Xuân Vinh, Thọ Nghiệp, Xuân Trung, Xuân Ngọc, Xuân Bắc và thị trấn Xuân Trường

1. Bà Hà Lan Anh

2. Ông Đặng Ngọc Cường

3. Ông Bùi Trung Kiên

Đơn vị bầu cử số 14 - Huyện Xuân Trường gồm các xã: Xuân Châu, Xuân Thành, Xuân Phong, Xuân Thượng, Xuân Thủy, Xuân Hồng, Xuân Phú, Xuân Phương, Xuân Đài, Xuân Tân

1. Bà Đinh Thị Gấm

2. Ông Đoàn Văn Hùng

3. Ông Lê Xuân Thanh

Đơn vị bầu cử số 15 – Huyện Giao Thủy gồm các xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Hương, Giao Thanh, Hồng Thuận, Giao Lạc, Bình Hòa, Giao Xuân, Hoành Sơn, Giao Hà và thị trấn Ngô Đồng

1. Ông Hoàng Nguyên Dự

2. Ông Mai Thanh Long

3. Ông Nguyễn Hùng Mạnh

Đơn vị bầu cử số 16 – Huyện Giao Thủy gồm các xã: Giao Hải, Giao Long, Giao Yến, Bạch Long, Giao Nhân, Giao Tiến, Giao Châu, Giao Tân, Giao Phong, Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm

1. Ông Phạm Quang Ái

2. Bà Lê Thị Thúy Nhài

3. Ông Lê Văn Thế

Đơn vị bầu cử số 17 - Huyện Hải Hậu gồm các xã: Hải Vân, Hải Hà, Hải Quang, Hải Nam, Hải Phúc, Hải Đông, Hải Hưng, Hải Lộc, Hải Tây, Hải Thanh, Hải Hòa, Hải Châu, Hải Lý, Hải Chính, Hải Triều, Hải Xuân và các thị trấn: Cồn, Thịnh Long

1. Bà Lưu Thị Nghiêm

2. Ông Mai Văn Quyết

3. Ông Trần Quốc Toản

4. Bà Đặng Thị Vân

Đơn vị bầu cử số 18 - Huyện Hải Hậu gồm các xã: Hải Bắc, Hải Anh, Hải Tân, Hải Đường, Hải Trung, Hải Minh, Hải Phương, Hải Cường, Hải Long, Hải Sơn, Hải Phú, Hải Ninh, Hải An, Hải Phong,  Hải Giang và thị trấn Yên Định

1. Ông Trần Minh Hải

2. Bà Phạm Thị Thu Hằng

3. Ông Vũ Quang Khải

4. Ông Trần Văn Kiểm./.

 
,
,
.
,
,
,
,