Tác phẩm tham dự Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI-2021
Ðể đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú
Cập nhật lúc19:36, Thứ Ba, 15/06/2021 (GMT+7)

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”, đội ngũ đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với chi ủy cơ sở nơi cư trú, khắc phục những biểu hiện xa dân, tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của khu dân cư.

Buổi sinh hoạt cuối năm 2020 giữa chi ủy chi bộ khu dân cư số 3, phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định) với đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang sinh sống trên địa bàn.
Buổi sinh hoạt cuối năm 2020 giữa chi ủy chi bộ khu dân cư số 3, phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định) với đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang sinh sống trên địa bàn.

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, hàng năm, đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã chỉ đạo chi ủy chi bộ trực thuộc tổ chức họp đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn để thông báo tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đưa ra các chuyên đề để đảng viên nắm được thông tin, tham gia đóng góp ý kiến. Việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú trên địa bàn từng bước đi vào nền nếp. Trong đó Đảng bộ thành phố Nam Định có số lượng đông đảo đảng viên được giới thiệu về “giữ mối liên hệ” tại các chi bộ thôn xóm, tổ dân phố. Nhiều cấp ủy chi bộ nơi cư trú duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt với đảng viên hai kỳ/năm, nhiều đảng viên đã có ý thức thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt của chi ủy chi bộ nơi cư trú; qua đó đã tạo điều kiện cho đảng viên có sự gắn bó với cấp ủy, gần gũi với nhân dân, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Đồng chí Đinh Như Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) cho biết: Đảng bộ phường có 670 đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Qua theo dõi, các đảng viên đều thực hiện tốt các nhiệm vụ ở cơ sở, tích cực tham gia các cuộc họp do chi uỷ nơi cư trú triệu tập, đóng góp các ý kiến xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, nhiều đảng viên đương chức cũng tích cực tham gia các tổ bầu cử, đóng góp công sức, trí tuệ để cuộc bầu cử trên địa bàn phường thành công tốt đẹp. Hầu hết các đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi cư trú, tuy nhiên cũng còn số ít đảng viên chưa thật sự gương mẫu, không tích cực tham gia công việc chung, có đảng viên né tránh tham gia sinh hoạt chi bộ và các hoạt động của khu dân cư. Nằm ở vùng ngoại thành, xã Lộc An có 265 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với 9 chi bộ khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Qua theo dõi, đánh giá, cán bộ, đảng viên dù đang công tác ở đâu, giữ cương vị nào khi về với địa phương đều nêu cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu với nhân dân nơi cư trú. Chi ủy, chi bộ tại các khu dân cư qua đó có thêm nhiều đảng viên có năng lực chuyên môn ở nhiều lĩnh vực tham gia xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, hiện đại”.

Ở khu vực nông thôn, số lượng đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú dù không lớn nhưng cũng được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện tốt. Đồng chí Phạm Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy xã Nam Tiến (Nam Trực) cho biết: Thực tế những năm trước, ở một số chi bộ, nội dung các buổi gặp mặt đảng viên nơi cư trú còn mang tính hình thức, chưa cụ thể, thiết thực, chủ yếu là nghe báo cáo về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh của địa phương... Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã đề ra những giải pháp cơ bản để đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng, trong đó đổi mới nội dung các buổi gặp mặt đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn. Các buổi sinh hoạt với nội dung hấp dẫn, thiết thực đã thu hút nhiều đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, được các chi bộ đánh giá cao; qua đó các cơ quan, đơn vị qua đây cũng hiểu rõ hơn, đánh giá đúng cán bộ, đảng viên của mình. Với sự góp sức của đội ngũ đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy, nhân dân nơi cư trú, năm 2021 xã Nam Tiến đã về đích NTM nâng cao, nhiều khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa - NTM theo quy định của huyện.

Sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực hiện Quy định số 213 thời gian qua có nhiều nguyên nhân, trong đó việc đánh giá, nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở ngày càng chặt chẽ, khách quan, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện Quy định 213-QĐ/TW thay thế Quy định 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” cũng còn nhiều bất cập. Nhiều chi ủy chi bộ đảng ở khu vực nông thôn vẫn nhận xét đảng viên đang công tác có sự cả nể, vì quan hệ họ hàng, làng xóm ràng buộc. Cũng có một số chi ủy nhận xét đảng viên một cách máy móc, khô cứng, không xét nguyên nhân khách quan, chủ quan. Một số cấp ủy chưa kịp thời giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, nhất là đảng viên mới được kết nạp, đảng viên khi điều động, chuyển cơ quan, đơn vị công tác gây khó khăn cho chi bộ cơ sở. Số ít đảng viên vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ về ý thức, trách nhiệm với khu dân cư nên trong sinh hoạt có lúc, có nơi còn thể hiện sự đối phó, tham gia sinh hoạt không đều; có trường hợp gia đình có nhiều đảng viên thuộc diện tham gia sinh hoạt nhưng chỉ tham gia sinh hoạt đại diện một người. Có đảng viên đi khỏi nơi cư trú cũ đến sinh sống nơi khác, chuyển sinh hoạt nhưng không báo cấp ủy nơi cư trú cũ dẫn tới khó khăn trong quản lý đảng viên.

Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị khẳng định tính thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Để thực hiện tốt công tác này, cần phải tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy đảng nơi đảng viên công tác và cấp ủy đảng nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, đánh giá đảng viên. Cấp ủy nơi đảng viên cư trú cần thực hiện nghiêm quy trình nhận xét đảng viên, không nể nang, qua loa. Các cấp ủy Đảng cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ban chi ủy các chi bộ trong việc thực hiện việc nhận xét đảng viên cư trú; qua đó chấn chỉnh, uốn nắn những chi bộ, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định, biểu dương những tập thể làm tốt… Có như vậy mới củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng viên đương chức với cấp ủy đảng, nhân dân địa phương, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Đức Thiện

 

,
,
.
,
,
,
,