Ghi từ Ðại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở
Cập nhật lúc18:24, Thứ Ba, 22/06/2021 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28-7-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ (ĐHĐBPN) các cấp và ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XIII”, Ban TVTU đã ban hành Thông tri số 16-TT/TU ngày 16-9-2020 về việc lãnh đạo ĐHĐBPN các cấp và ĐHĐBPN tỉnh Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hơn 5 tháng, kể từ đại hội điểm tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) vào ngày 21-1, đến nay đã có 214/226 cơ sở xã, phường, thị trấn, 24/28 cơ sở Hội thuộc Công an và Bộ CHQS tỉnh tổ chức thành công ĐHĐBPN nhiệm kỳ 2021-2026, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XVII.

Ban chấp hành Hội Phụ nữ thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) ra mắt tại đại hội (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Bài và ảnh: Hoa Quyên
Ban chấp hành Hội Phụ nữ thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) ra mắt tại đại hội (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Để chuẩn bị cho ĐHĐBPN cấp cơ sở, ngay từ tháng 10-2020, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức ĐHĐBPN các cấp; thành lập Ban chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện và các tiểu ban chuẩn bị ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XVII; tổ chức các lớp tập huấn cho 100% cán bộ chuyên trách Hội Phụ nữ của tỉnh, huyện và Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, phường, thị trấn về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cũng như cách xử lý một số tình huống liên quan đến tổ chức đại hội. Hội LHPN tỉnh thống nhất chọn Hội LHPN thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; Hội LHPN huyện Hải Hậu làm điểm chỉ đạo đại hội cấp huyện. Mỗi huyện, thành hội, đơn vị trực thuộc lựa chọn ít nhất một đơn vị cơ sở chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng. Sau ĐHĐBPN thị trấn Thịnh Long, Hội LHPN tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội; chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức ra diện rộng. Dự kiến đến hết tháng 6, 100% các Hội cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội. Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh, ĐHĐBPN cấp cơ sở đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình theo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII và các văn bản hướng dẫn. Đại hội đã đảm bảo chất lượng toàn diện cả về báo cáo chung, tham luận, bầu Ban chấp hành (BCH), bầu đoàn đại biểu đi dự ĐHĐBPN cấp huyện, thành phố, đóng góp ý kiến bổ sung văn kiện đại hội cấp trên. Trong đó, báo cáo chính trị đều được chuẩn bị công phu theo đúng hướng dẫn với quy trình 5 bước, bố cục rõ ràng, tiêu đề được thể hiện một cách khái quát, dễ nhớ, dễ hiểu, kêu gọi hành động và thể hiện quyết tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ. Trong quá trình xây dựng báo cáo, Hội LHPN cấp cơ sở đã xây dựng nội dung hướng dẫn chi tiết; lưu ý những nội dung trọng tâm để tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của hội viên vào các dự thảo báo cáo chính trị của ĐHĐBPN huyện, thành phố. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của hội viên, Hội LHPN cấp cơ sở đã tổ chức hội nghị BCH, BCH mở rộng tiếp tục thảo luận, bổ sung, lựa chọn những vấn đề ưu tiên để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, của Hội cấp trên để hoàn thiện báo cáo. Mỗi đại hội có từ 3-5 tham luận của tập thể và cá nhân phát biểu tại đại hội. Hầu hết các tham luận thực sự, là những bài học kinh nghiệm hay để chị em học tập. Nội dung tham luận đã đi sâu vào việc thảo luận, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo và đề xuất giải pháp trong nhiệm kỳ tới nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ và hoạt động Hội đạt hiệu quả hơn. 

Xác định công tác nhân sự là yếu tố quan trọng, quyết định đến thành công của đại hội, các cơ sở Hội đã thực hiện các bước nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, chặt chẽ theo Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; chủ động triển khai rà soát số lượng ủy viên BCH, ủy viên Ban thường vụ và xây dựng phương hướng nhân sự khóa mới đảm bảo yêu cầu về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi theo quy trình 5 bước; các bước đều xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, Hội cấp trên. Quy trình bầu cử trong đại hội được thực hiện theo đúng nguyên tắc Điều lệ Hội và Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam. BCH Hội LHPN khóa mới được trẻ hóa độ tuổi (trung bình thấp hơn nhiệm kỳ trước từ 3-5 tuổi) đảm bảo có tính kế thừa, phát triển; đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ bản đạt chuẩn theo yêu cầu của Trung ương Hội và của cấp ủy các cấp. Quá trình diễn ra ĐHĐBPN cấp cơ sở, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống truyền thanh… Quá trình tổ chức đại hội đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh thực hiện nhiều công trình, phần việc như dọn vệ sinh môi trường, trồng đường hoa, trao nhà “Mái ấm tình thương”, trao con giống, học bổng cho con em phụ nữ nghèo vượt khó học giỏi…; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ, huy động được các nguồn lực xã hội hóa công tác tổ chức đại hội. Đây cũng là một trong những “điểm nhấn” trong quá trình tổ chức ĐHĐBPN cấp cơ sở, được đông đảo hội viên phụ nữ đón nhận, ủng hộ, đánh giá cao và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, ĐHĐBPN cấp cơ sở đã cơ bản hoàn thành. Đóng góp vào thành công chung của đại hội, ngoài sự nỗ lực, cố gắng về công tác chuẩn bị; tham mưu, đề xuất của đội ngũ BCH, các cấp Hội Phụ nữ đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nhất là về nội dung, công tác nhân sự đại hội; sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận, nhất trí cao của hội viên. Kết quả từ ĐHĐBPN cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để ĐHĐBPN cấp huyện, cấp tỉnh tiếp tục được chỉ đạo chặt chẽ, chu đáo và diễn ra thành công tốt đẹp./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên

 

 

,
,
.
,
,
,
,