Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020)
Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới xây dựng quê hương Nam Định phát triển bền vững, giàu đẹp
Cập nhật lúc07:56, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)

Đoàn Văn Hùng
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất để cùng nhau chống kẻ thù chung vì độc lập tự do của Tổ quốc. Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về thành lập Hội phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Trong suốt chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển, ở mỗi thời kỳ có những hình thức và tên gọi tổ chức cụ thể khác nhau phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nơi tập hợp các giai tầng trong xã hội vì những mục tiêu lớn của dân tộc luôn tồn tại và phát triển. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam với mục tiêu tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân phấn đấu cho một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục giữ vững và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, duy trì, phát động nhiều phong trào, cuộc vận động, hoạt động xã hội thiết thực, ý nghĩa.

MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã xây dựng chương trình thống nhất hành động; trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ và các tổ chức thành viên căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị đã có nhiều hình thức để vận động nhân dân tham gia. Trong đó, đã tổ chức ký giao ước thi đua và định kỳ hàng năm đánh giá việc thực hiện 16/19 tiêu chí xây dựng NTM mà Mặt trận và các đoàn thể tham gia thực hiện. Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM được MTTQ các cấp triển khai hiệu quả và đúng thực chất. Những kết quả đó góp phần để tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước thời hạn 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đời sống nhân dân và diện mạo nông thôn có sự thay đổi rõ rệt, nhân dân được hưởng thụ thành quả do chính mình xây dựng nên. Bên cạnh các phong trào thi đua, MTTQ các cấp tích cực triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; kết quả đã vận động được hàng chục tỷ đồng, xây mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho người nghèo. Đặc biệt trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, MTTQ các cấp phối hợp với các ngành, các đơn vị triển khai nhiều giải pháp vận động nhân dân ủng hộ tiền, hiện vật phòng, chống dịch; triển khai vận động nhân dân ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh miền Trung.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. MTTQ các cấp đã tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện, tập trung giám sát việc thực hiện Luật HTX năm 2012; việc huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng NTM; thực hiện các quy định của pháp luật về Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng; giám sát việc công khai các quyết định thanh tra. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, Luật Công đoàn, quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp (mỗi năm giám sát 20 doanh nghiệp); việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức các cuộc giám sát theo chuyên đề; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện KSND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND. Thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động cho các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã ký kết quy chế phối hợp công tác với chính quyền cùng cấp; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền tiến hành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những nơi đã hết nhiệm kỳ theo quy định. Phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các tổ hoà giải ở cơ sở; qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Là tỉnh có 3 tôn giáo với số đông chức sắc và tín đồ; MTTQ luôn coi trọng việc đoàn kết các tôn giáo trong tỉnh; quan tâm, tạo điều kiện, vận động đồng bào có đạo tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo thuần tuý; giữ mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo trong tỉnh; vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào vì sự phát triển chung của quê hương. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và MTTQ các cấp đều tổ chức các đoàn, mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đến thăm, động viên chức sắc và đồng bào có đạo nhân dịp các ngày đại lễ Phật đản và Noel. Phối hợp, giúp đỡ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022); chỉ đạo MTTQ các huyện, thành phố giúp đỡ Ban Đoàn kết Công giáo tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo 5 năm (2012-2017) cấp xã, giáo xứ; tổ chức Đại hội người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cấp huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2017-2022. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới. Hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tinh giản, sắp xếp lại bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố; từng bước thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập và đi vào hoạt động Hội đồng tư vấn về kinh tế, Hội đồng tư vấn về văn hóa, xã hội và Hội đồng tư vấn về dân chủ, pháp luật.

Với những kết quả đạt được, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và nhiều bằng khen của các bộ, ngành.

Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam, những năm tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức và triển khai các hoạt động giám sát và phản  biệt xã hội; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

,
,
.
,
,
,
,