Bước chuyển ở Đảng bộ xã Nghĩa Hùng
Cập nhật lúc08:02, Thứ Hai, 16/11/2020 (GMT+7)

Đảng bộ xã Nghĩa Hùng (Nghĩa Hưng) có 17 chi bộ, gồm 12 chi bộ dân cư, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ y tế và 1 chi bộ công an xã với 266 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động, sản xuất giành được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Nông thôn mới xã Nghĩa Hùng.
Nông thôn mới xã Nghĩa Hùng.

Xác định “cán bộ là cái gốc của mọi phong trào”, Đảng ủy xã đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã tiếp nhận 2 cán bộ công chức qua thi tuyển về làm việc tại xã; chỉ đạo kiện toàn bầu 12 chức danh trưởng xóm ở các xóm đảm bảo đúng quy trình và quy định; cử 8 cán bộ đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ, chính trị; trong đó có 3 cán bộ học đại học, 5 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ luôn được chú trọng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 29 đảng viên. Hàng năm, Đảng ủy xã thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, quản lý các cấp; qua đánh giá xếp loại hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 15-20%; hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80-85%; chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15-20%, hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80-85%. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng các mặt đã làm được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã Nghĩa Hùng đã có bước chuyển vượt bậc. Kinh tế ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng đạt 9,3%; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp của xã phát triển theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với 453ha đất trồng lúa, mặc dù chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, thời tiết mưa lớn nhưng nhân dân trong xã khắc phục khó khăn tập trung xây dựng các mô hình cánh đồng lớn với năng suất bình quân đạt 125 tạ/ha trở lên. Mô hình kinh tế VAC được nhân rộng và phát triển với tổng đàn lợn 23.500 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng bình quân hàng năm đạt 470 tấn/năm. Tổng đàn gia cầm có trên 750 nghìn con. Nhiều hộ hàng năm có thu nhập 100 triệu đồng từ kinh tế VAC; tiêu biểu như anh Trần Xuân Quyền, ở xóm 7, xây dựng thành công trang trại tổng hợp cho thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi năm; mô hình sản xuất hương xuất khẩu của ông Lương Văn Huynh với thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 30 lao động địa phương. Với địa hình giáp sông Đáy, xã tạo điều kiện cho nhân dân nuôi trồng 137ha thủy sản (trong đó diện tích nuôi thả ngao vạng có 107ha) với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như cá vược, cá trắm đen, tôm thẻ chân trắng… Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện cho nhân dân phát triển các nghề mộc, nề, sản xuất vật liệu xây dựng. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nguồn ngân sách địa phương đóng góp, xã tập trung đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như kè các tuyến sông; xây dựng mới và tu sửa nâng cấp các công trình trường học, trạm y tế xã, nâng cấp đường Quỹ Nhất 6 trị giá 3,1 tỷ đồng; xây dựng một đơn nguyên nhà 2 tầng trường THCS, tu sửa khuôn viên với kinh phí 6,2 tỷ đồng; xây dựng đơn nguyên trường tiểu học khu A; trạm y tế xã; hỗ trợ 3 xóm xây dựng nhà văn hóa với mức đầu tư 339 triệu đồng; hỗ trợ các xóm làm đường, nâng cấp 16,5km đường trục xóm, 11,02km đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng…

Đồng chí Phạm Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Hùng cho biết: Thời gian tới,  xã thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác toàn diện thế mạnh, tiềm năng kinh tế của địa phương xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Xã phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 9-9,5%/năm; có 90% xóm đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt NTM trước năm 2024; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng. Để thực hiện mục tiêu đề ra Đảng bộ xã tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền... Bằng những biện pháp, kế hoạch hành động cụ thể, Đảng bộ Nghĩa Hùng sẽ tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 


 

,
,
.
,
,
,
,