Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Cập nhật lúc07:54, Thứ Hai, 28/09/2020 (GMT+7)

Đồng chí ĐOÀN HỒNG PHONG

Sinh ngày: 02-01-1963.

Nơi sinh: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Quê quán: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện nay: Số 57, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 30-12-1993.

Ngày chính thức: 30-12-1994.

Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: 10/10.

- Học vị: Thạc sĩ kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 4-1986 đến tháng 10-1990: Cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh.

- Từ tháng 10-1990 đến tháng 10-1995: Cán bộ Cục Thuế tỉnh Nam Hà.

- Từ tháng 10-1995 đến tháng 3-1997: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục Quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

- Từ tháng 3-1997 đến tháng 10-1999: Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục Quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

- Từ tháng 10-1999 đến tháng 8-2001: Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Nam Định (Do sáp nhập cơ quan).

- Từ tháng 8-2001 đến tháng 3-2002: Phó Trưởng phòng Ngân sách xã, Sở Tài chính Nam Định.

- Từ tháng 3-2002 đến tháng 6-2003: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

- Từ tháng 6-2003 đến tháng 11-2005: Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

- Từ tháng 11-2005 đến tháng 7-2008: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

- Từ tháng 7-2008 đến tháng 12-2009: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 12-2009 đến tháng 9-2010: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 9-2010 đến tháng 7-2014: Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 7-2014 đến tháng 9-2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, đồng chí Đoàn Hồng Phong được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU và được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020.

- Từ tháng 10-2015 đến tháng 11-2015: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Từ tháng 11-2015 đến 1-2016: Bí thư Tỉnh ủy.

- Từ tháng 1-2016 đến 7-2016: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

- Từ tháng 7-2016 đến 9-2020: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, đồng chí Đoàn Hồng Phong được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Nam Định./.


 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,