Tạo động lực để thành phố Nam Định phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc08:02, Thứ Hai, 07/09/2020 (GMT+7)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Nam Định được lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực đã khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa diện mạo đô thị Thành Nam ngày càng khởi sắc.

Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu và phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã đề ra những phong trào thi đua phù hợp nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tạo khí thế thi đua rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực và sôi nổi ở khắp các địa phương. Trong phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế: trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã được phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả như: phong trào “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sản xuất kinh doanh giỏi”, thúc đẩy kinh tế của thành phố tập trung phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đầu tư công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm có giá trị cao. Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý (theo giá so sánh năm 2010) năm 2020 đạt 17.023 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 15,79%/năm. Giá trị ngành dịch vụ trên địa bàn đạt 10.871 tỷ đồng, chiếm 34,3% toàn tỉnh. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 1.141 triệu USD, chiếm 52% toàn tỉnh. Phong trào “Áp dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong sản xuất nông nghiệp được tổ chức thực hiện đồng đều và có nhiều nét mới, từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trên lĩnh vực đô thị - môi trường: phong trào “Nếp sống văn minh Thành Nam” được triển khai sâu rộng, toàn thành phố hiện xây dựng và duy trì 135 tuyến phố văn minh đô thị, vệ sinh môi trường được đảm bảo, bộ mặt đô thị ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Diện mạo đô thị Thành Nam ngày càng khởi sắc.
Diện mạo đô thị Thành Nam ngày càng khởi sắc.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, nhất là trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đã đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... được triển khai sâu rộng gắn với các cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của thành phố và giữ vững thành tích 24 năm dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục toàn diện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, năm 2019, toàn thành phố có 86,57% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, 15% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu. Phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh được phát động sâu rộng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” trong các lực lượng vũ trang… tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn... Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các ban xây dựng Đảng, MTTQ thành phố và các đoàn thể chú trọng, tích cực đổi mới tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung thiết thực, hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Các tổ chức hội, đoàn thể tích cực phát huy vai trò trong việc phát động, động viên hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của thành phố như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng “Khu dân cư 5 không”; chương trình phối hợp “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”, mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang” tại 25 phường, xã trên địa bàn thành phố; phong trào “phòng, chống rác thải nhựa”, phong trào “Phụ nữ Nam Định tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”. Đẩy mạnh mô hình tổ "Cựu chiến binh vì dân", duy trì hoạt động 33 tuyến phố "Cựu chiến binh tự quản"... góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Nam Định đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong 5 năm qua, kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng; quy mô nền kinh tế phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đến nay tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 99,6%. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện năm 2020 đạt 74.641 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,18%. Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt 43.697 tỷ đồng, chiếm 30% toàn tỉnh. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã thu hút nguồn đầu tư lớn góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của thành phố, số doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn là 1.254, đến nay có 2.824 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn 27.124 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã hoàn thành sớm so với mục tiêu đề ra, năm 2018 thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; năm 2019 thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xây dựng nông thôn mới.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố Nam Định tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương và nhân điển hình tiên tiến, kịp thời khích lệ, động viên các cá nhân, tập thể hăng hái thi đua trên các ngành, các lĩnh vực. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát triển rộng khắp… từ đó tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thu Thủy


 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,