Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày tại Đại hội
Cập nhật lúc20:07, Thứ Năm, 24/09/2020 (GMT+7)

Kính thưa: Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý; 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội; 

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng bộ tỉnh Nam Định trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; Các quý vị đại biểu khách quý cùng 350 đại biểu đại diện cho trên 110 nghìn đảng viên trong Đảng bộ về dự Đại hội. Tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.    Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Ảnh: Viết Dư

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý! Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở theo kế hoạch đề ra. Kết quả đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề quan trọng, góp phần cho việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương. Các văn kiện trình Đại hội đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các địa phương, cơ quan, đơn vị; các nhân sĩ, trí thức; các bậc lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt đã tiếp thu đầy đủ ý kiến kết luận của Bộ Chính trị và ý kiến tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo quy định. Các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và đồng ý cho Đảng bộ tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý! Kính thưa Đại hội!

Có thể nói, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng thiên tai, thời tiết, dịch tả lợn châu Phi và đại dịch COVID-19; Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu, kinh nhiệm của nhiều nhiệm kỳ trước; bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét; Điểm nổi bật là 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có những chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay và cao hơn bình quân chung của cả nước. 

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội so với cả nước: Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích sớm hơn 1,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và sớm hơn 11,5 năm so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Giáo dục đào tạo giữ vững thành tích 26 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước; đặc biệt, trong 6 năm qua, khi tổ chức thi THPT để xét tuyển vào đại học; Nam Định có 5 năm đứng thứ nhất và 1 năm đứng thứ nhì toàn quốc. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới hướng về cơ sở ngày càng thiết thực, hiệu quả. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, đoàn kết, thống nhất trong Đảng ngày một tốt hơn, niềm tin của nhân dân được củng cố, vị thế và uy tín của tỉnh ngày càng được khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế, tồn tại. Tất cả những thành tựu cũng như những hạn chế, tồn tại cần được Đại hội phân tích, đánh giá một cách sâu sắc để quyết nghị cho nhiệm kỳ 2020-2025. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý! Kính thưa Đại hội!

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng: Do vậy, Đại hội chúng ta phải thực sự là Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” để hoàn thành tốt 4 nội dung quan trọng của Đại hội, là:

(1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

(2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực, sức khỏe, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

(4) Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là những đồng chí tiêu biểu, có khả năng tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý! Kính thưa đại hội!

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh đất nước ta đã thực hiện 35 năm công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Nhận thức rõ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới; với ý trí và khát vọng, quyết tâm phấn đấu cao nhất của toàn Đảng bộ, Báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”. 

Phát huy truyền thống cách mạng, mảnh đất địa linh nhân kiệt, văn hiến anh hùng của quê hương Nam Định, tôi trân trọng đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội; Đặc biệt chúng ta cần thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa".

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

 
,
,
.
,
,
,
,