Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức "Kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp"
Cập nhật lúc08:01, Thứ Hai, 24/08/2020 (GMT+7)

Sau một năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 103 của UBND tỉnh đã từng bước góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh. Thông qua phong trào thi đua góp phần xây dựng hình ảnh của các cơ quan, đơn vị, địa phương có môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ”.

Công an tỉnh tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua
Công an tỉnh tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Thực hiện Kế hoạch số 103 của UBND tỉnh, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, đúng các quy định và sát tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào được cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị như: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp”, xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hướng nội dung các phong trào thi vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, như: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”, “Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo”, “Dân vận khéo”, “Xây dựng chính quyền vững mạnh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng cơ quan văn hóa kiểu mẫu”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, xây dựng văn minh công sở”…

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiên cứu, vận dụng linh hoạt những cách làm hay, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hoạt động chào cờ gắn với báo cáo chuyên đề để rèn luyện kỹ năng nói và viết cho cán bộ, đảng viên vào thứ hai tuần đầu hàng tháng. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên, hội viên ở cơ sở; trong 5 năm đã mở được 263 lớp với 33.555 lượt học viên tham gia giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng hướng dẫn, biên soạn nội dung đưa vào giảng dạy lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử Đảng bộ các địa phương ở Trung tâm chính trị huyện, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng có thêm bài giảng về lịch sử Đảng bộ địa phương; trong chương trình bồi dưỡng đảng viên mới có thêm 1 buổi giảng dạy lịch sử Đảng bộ tỉnh. Ở các trường phổ thông, khối THPT có thêm 1 buổi giảng dạy lịch sử Đảng bộ tỉnh; khối THCS có thêm bài giảng về lịch sử Đảng bộ địa phương (huyện, xã). Kết quả trong 5 năm qua toàn tỉnh đã giảng dạy lịch sử Đảng bộ tỉnh cho 65.711 cán bộ, đảng viên và học sinh THPT; giảng dạy lịch sử Đảng bộ địa phương cho 125.182 quần chúng ưu tú và học sinh THCS. Công an tỉnh triển khai các chuyên đề hàng năm: “Siết chặt hơn nữa về kỷ cương, kỷ luật, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và xây dựng hình ảnh đẹp công an Nam Định sống trong lòng dân” (năm 2017); “Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND, xây dựng người công an Nam Định bản lĩnh, nhân văn, thân thiện, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (năm 2018); “Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; xây dựng lực lượng công an Nam Định bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (năm 2019)… Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, HĐND tỉnh và các cơ quan, các Ban của Hội đồng đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với phong trào “Xây dựng tác phong, lề lối làm việc” thực hiện “Ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả”... Tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát, khảo sát và các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội theo đúng quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác dân nguyện được Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và HĐND tỉnh thực hiện theo đúng luật định; đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp thu và tổ chức trả lời nghiêm túc trong các kỳ họp. Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND; thực hiện thảo luận và quyết định dân chủ, công khai nhiều vấn đề quan trọng, ban hành Nghị quyết của các kỳ họp để phục vụ kịp thời mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan Nhà nước, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp”. Các sở, ngành cấp tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm từng tháng, từng quý, thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh. Việc triển khai và tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm “trách nhiệm càng cao càng phải gương mẫu”. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong điều hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì thực hiện nghiêm sinh hoạt Đảng, chế độ giao ban, phối hợp mở rộng dân chủ trong lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách và tài sản công; góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Đến nay, Nam Định là một trong 7 tỉnh, thành phố cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4… Đã xây dựng, đưa vào vận hành hiệu quả Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, cung cấp 1.030 thủ tục mức độ 3, 4 trên tổng số 1.716 thủ tục, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã thực hiện nghiêm kỷ cương và kỷ luật hành chính; thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao đúng thẩm quyền; không bỏ sót, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm được phân công.

Tích cực tham gia phong trào “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó khẳng định hiệu quả thiết thực của phong trào, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định chuẩn mực, chuyên nghiệp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng phương châm “học Bác mỗi ngày” qua những công việc cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,