Lực lượng vũ trang thành phố Nam Định học tập và làm theo Bác
Cập nhật lúc08:18, Thứ Năm, 05/03/2020 (GMT+7)

Chúng tôi đến dự một buổi sinh hoạt đầu giờ của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Nam Định. Tại đây, trong đơn vị đang tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem các video ngắn về những lời căn dặn của Bác với chiến sĩ, đồng bào trong những năm tháng chiến tranh gian khó. Chẳng hạn, trong “Thư gửi quân và dân Tây Bắc” ngày 21-11-1953 Bác viết: “... Kháng chiến của ta nhất định thắng lợi nhưng phải trường kỳ, gian khó, tự lực cánh sinh”... hay lời căn dặn của Bác vào ngày 10-12-1961 “… Sau đây tôi có mấy lời dặn đồng bào và cán bộ ghi nhớ và làm cho đúng: đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau; giúp đỡ bộ đội diệt phỉ, trừ gian, giữ gìn trật tự; hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa… Còn đối với những người trước đây lầm đường theo giặc, nếu trở về Tổ quốc thì Chính phủ sẽ khoan hồng. Cán bộ thì phải thật sự gần gũi giúp đỡ nhân dân, đặt lợi ích nhân dân lên trên hết”… Cứ như vậy, mỗi ngày ý nghĩa của lời căn dặn của Bác được chuyển tải đến từng cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần và trở thành hành động trong những công việc thường ngày.

Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên rèn luyện nâng cao sức khỏe theo gương Bác.
Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên rèn luyện nâng cao sức khỏe theo gương Bác.

Xác định thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Nam Định duy trì tốt việc quán triệt, học tập chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chú trọng triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt đầu giờ hàng ngày tại đơn vị; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến... Trong đó, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang thành phố. Qua đó, nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai học tập và làm theo Bác đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt trong tuyên truyền, học tập và làm theo “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, Ban CHQS thành phố đã lựa chọn phương pháp tuyên truyền sinh động bằng hình thức xem video, clip, trình chiếu PowerPoint vào buổi sáng các ngày trong tuần sau thời gian đọc báo. Qua đó góp phần làm lan tỏa sâu rộng những lời dạy, câu nói, bài viết của Bác, có tác động thiết thực cho việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ được nâng lên; tác phong, lề lối làm việc có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên củng cố, duy trì hoạt động tủ sách pháp luật, phòng đọc và hoạt động nghiệp vụ “lực lượng 47” bảo đảm nghiêm túc (lực lượng 47 là lực lượng hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nhằm đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và luật pháp Nhà nước Việt Nam trên không gian mạng trong Quân đội). Cấp ủy, chi bộ trong đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tổ chức cho 100% đảng viên viết cam kết thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Tổ chức và chỉ đạo các chi bộ ra Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động xây dựng cơ quan, đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực” bảo đảm đúng quy định, đạt chất lượng cao. Tổ chức sơ kết xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực” bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, qua đó đã kịp thời rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu.

Cùng với đó, hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố căn cứ nội dung của cấp trên về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt sát yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, bảo đảm quân số, nội dung, chương trình, thời gian theo quy định. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm đối với lực lượng thường trực có trên 80% khá, giỏi; đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu (có 75% khá, giỏi trở lên). Bên cạnh các mô hình điển hình được triển khai và thực hiện hiệu quả đơn vị đã kết hợp và đa dạng hóa nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất đạo đức Bộ đội Cụ Hồ. Trong đó, đã tổ chức 4 buổi tọa đàm với chủ đề “Sĩ quan trẻ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và “Sĩ quan trẻ nêu gương, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm”; chỉ đạo tổ chức hơn 100 diễn đàn “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tại các phường, xã; tổ chức cho hàng chục lượt tham quan nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, thi tìm hiểu truyền thống 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đạt giải nhất với 102.285 bài dự thi, cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, thành phố với 92.500 bài dự thi, tham gia thi tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân với hơn 1.000 bài dự thi… Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố hiểu rõ hơn về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, từ đó không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành. 

Với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo trong thực hiện “Mỗi ngày học một lời Bác dạy” ở Ban CHQS thành phố Nam Định đã tạo sự lan tỏa sâu rộng góp phần giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn. Nhiều năm liền, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố liên tục được công nhận tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban CHQS thành phố được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua xuất sắc./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,