Những tiếng nói tâm huyết với đảng
Cập nhật lúc08:21, Thứ Hai, 03/02/2020 (GMT+7)

Giữ trọn niềm tin với Đảng

Nguyễn Thế Cự
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tiếp bước truyền thống cha anh, năm 1969 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ, 21 năm trong quân đội, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Thời gian có thể làm phôi pha mọi thứ, nhưng trong ký ức của tôi không thể nào phai mờ những thời khắc Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đánh bại Đế quốc Mỹ xâm lược, mà đỉnh cao sau cùng là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giành thắng lợi, thống nhất đất nước theo di nguyện của Bác Hồ.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta lại lãnh đạo đất nước đổi mới, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là đảng viên trong Đảng bộ tỉnh tôi rất vui mừng, phấn khởi bởi trong thời gian qua, tỉnh ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn về kinh tế - xã hội, nhất là đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, sớm hơn một năm rưỡi so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra và trở thành điểm sáng, được Trung ương đánh giá cao. Những kết quả đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và làm tăng thêm niềm tin của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về sự lãnh đạo của Đảng.

Kỷ niệm lần thứ 90 Ngày thành lập Đảng, tôi nguyện giữ vững truyền thống quý báu của các thế hệ đảng viên đi trước và tiếp tục phát huy phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, như những bông hoa tươi thắm dâng lên Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại./.

----------------------------------------

Xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng

Trần Phước Thắng
Phó Trưởng ban thanh niên nông thôn,
công nhân và đô thị Tỉnh Đoàn

Tôi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng đến nay là 11 năm. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thế hệ trẻ chúng tôi rất tự hào về truyền thống lịch sử và những thành tựu to lớn đất nước ta đã giành được, đặc biệt sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đối với đảng viên trẻ - bộ phận ưu tú của tầng lớp thanh niên, điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị tâm thế, kiến thức, kỹ năng thích hợp để thực hiện nhiệm vụ, sứ mệnh mà Đảng trao cho mình. Vì vậy, mỗi đảng viên trẻ phải thường xuyên trau dồi, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh; học tập lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn thời gian qua đã đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị cho thanh niên; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; quan tâm chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên. Thông qua triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát triển, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn cũng tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng./.

 --------------------------------------------

Vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng

Đại úy Trần Văn Trường
Trợ lý Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ trong tâm trí tôi luôn chan chứa một niềm tự hào lớn lao, mãnh liệt về lịch sử hào hùng của dân tộc, về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Ngày nay hơn bao giờ hết, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn khắc sâu công ơn trời biển mà Đảng, Bác Hồ đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, của Tổ quốc, trong suốt 90 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nam Định luôn khắc sâu, làm theo lời Bác, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tin tưởng trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng phát triển, chủ quyền, an ninh biên giới biển được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Trong thời khắc thiêng liêng này, với tất cả niềm tin, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ của biết bao thế hệ đã sống, chiến đấu, lao động không ngừng cho sự trường tồn và đi lên của dân tộc, thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh xin hứa với Đảng, với Bác, với nhân dân sẽ kế thừa trung thành và xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang, luôn nỗ lực hết mình, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tài năng và sự sáng tạo viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

-----------------------------------------

Không ngừng rèn luyện để xứng đáng
với truyền thống giai cấp công nhân

Nguyễn Thị Tú Anh
Công nhân Công ty TNHH Enter B,
xã Hiển Khánh (Vụ Bản)

Là một công dân, tôi luôn tự hào về dân tộc mình, đất nước mình. Một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo với biết bao truyền thống quý báu tốt đẹp, đặc biệt là truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc sâu sắc của nhân dân ta. Trải qua các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước đã có hàng vạn đồng bào, chiến sĩ ngã xuống; có biết bao người đã để lại chiến trường một phần thân thể của mình, hàng nghìn bà mẹ Việt Nam đã hiến dâng những đứa con cuối cùng cho Tổ quốc, tất cả để giành độc lập tự do, để non sông liền một dải. Tự hào có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Đảng của giai cấp công nhân do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Với niềm tự hào đó, tôi càng tin tưởng vào tiền đồ của đất nước trong thế kỷ XXI. Hiện nay, Đảng và nhân dân ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn. Dù ở vị trí công việc nào, bản thân tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện xứng đáng với truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, gương mẫu trong lao động, sản xuất; nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã và huyện. Cùng với đó, bản thân tôi tiếp tục phát huy vai trò xung kích, là người truyền lửa, truyền cảm hứng trong lao động sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ công nhân trẻ, công nhân mới vào nghề để cùng nhau sớm làm chủ khoa học công nghệ, vươn lên hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.

 

,
,
.
,
,
,
,