Huyện ủy Nghĩa Hưng tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Cập nhật lúc08:12, Thứ Ba, 11/02/2020 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng hiện có 73 tổ chức cơ sở đảng với 8.606 đảng viên. Thời gian qua, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ xã Nghĩa Trung hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.
Cán bộ xã Nghĩa Trung hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Nghĩa Hưng chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện và các vấn đề thời sự, được dư luận xã hội quan tâm; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương... Nhờ đó, tình hình tư tưởng trong đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng luôn quan tâm kiện toàn bộ máy, tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ; chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch bảo đảm số cán bộ dự nguồn; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhất là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định kỳ mở các lớp sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt cấp xã; lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định giải thể 10 tổ chức cơ sở đảng, sáp nhập 9 đơn vị tương đồng, thành lập mới 5 tổ chức cơ sở đảng. Tiến hành luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 43 đồng chí cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; cử 15 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 19 đồng chí đi học các lớp chuyên viên và chuyên viên chính; tổ chức 6 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho 670 đồng chí cấp ủy huyện, bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở.

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ, Huyện ủy Nghĩa Hưng chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định. Đồng chí Phạm Văn Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Thái cho biết: “Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; thường xuyên đôn đốc, phân công cán bộ dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở, nắm chắc nội dung, rút kinh nghiệm qua từng buổi họp. Các đồng chí bí thư chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò điều hành, gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận, giải đáp thắc mắc của đảng viên ngay tại cuộc họp theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm. Do vậy, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ ngày càng được nâng cao; tỷ lệ đảng viên dự họp đạt trên 90%. Mặt khác, Huyện ủy Nghĩa Hưng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo về chất lượng; quan tâm đến đối tượng quần chúng là người trực tiếp lao động nông nghiệp, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã tăng cường quán triệt chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay đã kết nạp được 648 đảng viên mới; đề nghị xem xét xóa tên 49 đảng viên, cho ra khỏi danh sách đảng viên 15 trường hợp.

Với những biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2019, Đảng bộ huyện có 14 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 59 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng là nền tảng vững chắc để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2019 kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,72%. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 49 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng và tỷ trong ngành nông nghiệp giảm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo tiêu chí đánh giá xây dựng nông thôn mới) của huyện giảm xuống còn 1,25%. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm xuống 0,74%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87,52%./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,