Huyện ủy Hải Hậu tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và quản lý đảng viên
Cập nhật lúc07:34, Thứ Sáu, 14/02/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã tập trung các giải pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Qua đó, chế độ sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp; xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Việc sinh hoạt chuyên đề theo quý cũng được các tổ chức đảng quan tâm, lựa chọn nhiều nội dung thiết thực, gắn liền với cuộc sống, bảo đảm tính thời sự, tính chuyên sâu của vấn đề. Tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ có tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn một số chi bộ chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; chế độ sinh hoạt định kỳ chưa được duy trì thường xuyên, không xây dựng quy chế làm việc, nhất là chi bộ trong các doanh nghiệp; có chi bộ bỏ sinh hoạt 3-5 tháng/năm. Một số chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước chưa coi trọng công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ cách tháng; công tác quản lý đảng viên lỏng lẻo; còn nhiều đảng viên bỏ sinh hoạt đi làm ăn xa dẫn tới chi bộ không liên lạc được phải xóa tên. Nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hấp dẫn... 

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Hậu trao đổi, rà soát văn bản và các kết luận kiểm tra, giám sát trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định.
Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Hậu trao đổi, rà soát văn bản và các kết luận kiểm tra, giám sát trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có việc tăng cường kiểm tra các chi bộ việc thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên. Vì vậy, ngay từ năm 2019, khi Chỉ thị số 28-CT/TW mới ra đời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu, ban hành, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ở tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra tại tất cả 49 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy huy động các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy là thành viên đoàn kiểm tra; đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy là Trưởng các đoàn kiểm tra. Với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đoàn kiểm tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai trong suốt quá trình làm việc. Khi tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp gặp gỡ tổ chức đảng vi phạm trước khi quyết định kỷ luật, trực tiếp công bố quyết định kỷ luật cùng với đoàn kiểm tra. Sau kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã quyết định thi hành kỷ luật 8 chi bộ (cảnh cáo 2, khiển trách 6 chi bộ) ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể. Bên cạnh đó, đã yêu cầu 2 chi bộ và 6 đảng viên ở các cơ quan Nhà nước thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định về sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên, về trách nhiệm của huyện ủy viên được phân công phụ trách chi bộ. Qua kiểm tra các chi bộ đều thấy được những hạn chế, khuyết điểm của mình và tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay. Tính đến đầu năm 2020, việc sinh hoạt thường kỳ ở các chi bộ đã có bước tiến vượt bậc, các bước sinh hoạt, nội dung sinh hoạt đảm bảo đúng theo quy định. 

Từ thực tiễn hoạt động, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cần thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt Đảng cũng như công tác quản lý đảng viên ngay tại ở cơ sở. Kịp thời quán triệt, triển khai các quy định về sinh hoạt đảng và các văn bản của tổ chức đảng cấp trên trong sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên. Đặc biệt cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý triệt để những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy và từng thành viên của Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách các chi bộ cần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nền nếp sinh hoạt Đảng và công tác quản lý đảng viên. Các ban tham mưu giúp việc và Văn phòng Huyện ủy cần tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đầy đủ, đúng nội dung, tập trung vào những khâu yếu của từng chi bộ trực thuộc để Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, tạo sự chuyển biến tích cực./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,