Thành ủy Nam Định chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội chi bộ
Cập nhật lúc08:28, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

Đảng bộ thành phố Nam Định hiện có 78 tổ chức cơ sở đảng, hơn 15 nghìn đảng viên sinh hoạt ở 536 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ gắn với nâng cao chất lượng tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi bộ số 3 Lê Hồng Phong, phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định) đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.
Chi bộ số 3 Lê Hồng Phong, phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định) đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 14-HD/TU về tổ chức đại hội chi bộ. Trong đó yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của tập thể chi bộ và từng đảng viên. Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ cần tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị tại đại hội phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 gắn với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia chi ủy những đảng viên trẻ, có năng lực, có uy tín trong chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, phát triển; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên. Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, xóm, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng, kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm. Đại hội chi bộ thực hiện 4 nội dung bao gồm tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên, nếu được phân bổ. Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý tiến hành với 3 nội dung, chưa bầu chi ủy khóa mới. 

Từ tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng bao gồm: Chi bộ Phòng Nội vụ, đảng bộ Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định; các đảng bộ phường: Vị Xuyên, Thống Nhất tiến hành đại hội tất cả các chi bộ trực thuộc cơ bản xong trước ngày 31-12-2019. Sau khi rút kinh nghiệm ở những đơn vị này, thực hiện tổ chức đại trà các chi bộ, phấn đấu cơ bản xong trước ngày 20-1-2020. Với nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo từ Ban Thường vụ Thành ủy đến các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, đến nay Đảng bộ thành phố Nam Định đã có hơn 50% tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Ở đảng bộ Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định và đảng bộ các phường: Trần Quang Khải, Mỹ Xá, Vị Hoàng, Trần Hưng Đạo, Lộc Vượng đã có 100% chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới. Với một số đơn vị có khó khăn như đảng bộ phường Ngô Quyền, đảng bộ xã Nam Phong Thành ủy Nam Định chỉ đạo tăng cường lực lượng hướng dẫn, kiểm tra nhằm tập trung hoàn thành đại hội chi bộ, tiến tới đại hội đảng bộ cơ sở trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nên đến nay tiến độ tổ chức đại hội chi bộ đạt được kết quả rất khả quan với nhiều nét mới. Ở những chi bộ đã tổ chức đại hội, tỷ lệ cấp ủy tham gia lần đầu chiếm gần 40%; tuổi đời từ 40 đến 60 chiếm hơn 35%. Các đồng chí tham gia cấp ủy, làm bí thư các chi bộ phần lớn đều là những đồng chí nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn, kiến thức thực tiễn nhằm đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển thành phố; tiêu biểu như: Nguyễn Mạnh Thắng, bí thư chi bộ 3 phường Lộc Hòa; Trịnh Duy Tiến, bí thư chi bộ 12 phường Văn Miếu; Trần Thị Hường, bí thư chi bộ 8 và Trần Thị Liên, bí thư chi bộ 56 phường Trần Hưng Đạo... 

Phát huy vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, Đảng bộ thành phố Nam Định đang quyết tâm chỉ đạo, thực hiện thật tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau đại hội chi bộ, Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30-6-2020, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định dự kiến tổ chức vào tháng 8-2020./.

Bài và ảnh: Xuân Thu 

,
,
.
,
,
,
,