Đảng bộ Xuân Kiên lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
Cập nhật lúc06:16, Thứ Tư, 15/01/2020 (GMT+7)

Xã Xuân Kiên (Xuân Trường) có 2.862 hộ với 8.945 khẩu, nổi tiếng với những làng nghề cơ khí, chế biến lâm sản, kinh doanh dịch vụ tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Do “đất chật, người đông” nên xã có gần 1.500 lao động đi làm ăn ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng với việc mang về nguồn thu nhập, số lao động trẻ đi làm ăn xa khi trở về đem theo một số tai, tệ nạn xã hội như nghiện hút ma túy, cờ bạc. Bên cạnh đó, xã nằm ở vị trí có đầu mối giao thông thuận lợi nên thường xuyên có đông đảo khách hàng đến giao thương mua bán hàng hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự. 

Sản xuất máy nông cụ ở làng nghề cơ khí Xuân Kiên (Xuân Trường).
Sản xuất máy nông cụ ở làng nghề cơ khí Xuân Kiên (Xuân Trường).

Xác định phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, Đảng ủy, UBND xã Xuân Kiên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng ủy xã xác định hai giải pháp then chốt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng các mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an xã kết hợp với các đoàn thể ở địa phương thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kẻ vẽ hàng chục pa nô, khẩu hiệu ở những địa điểm công cộng, nơi đông dân cư; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc, không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội. Năm 2019, xã đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự với 1.500 lượt học sinh, 230 lượt giáo viên, 120 cơ sở kinh doanh, mở 2 lớp tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy cho trên 500 cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên. Qua đó, đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tự giác chấp hành pháp luật, các nội quy, quy chế, quy ước, hương ước của địa phương liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự. Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể xây dựng một số mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: “Xóm không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ hòa giải ở cơ sở”... Những mô hình này đang hoạt động hiệu quả, góp phần giảm các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Đặc biệt, năm 2019, xã đã triển khai xây dựng 2 mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là “Hai tự quản, ba chủ động” và “Tổ cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự” được huyện Xuân Trường và Công an tỉnh đánh giá cao. Trong đó, hai tự quản thực hiện với nội dung tự quản lý đảm bảo an toàn về người, tài sản; tự quản lý đảm bảo an toàn về địa bàn, nơi ở, sinh hoạt và công tác; ba chủ động gồm chủ động phòng ngừa; chủ động tố giác tội phạm; chủ động đấu tranh, xử lý vụ việc từ khi mới phát sinh. Đến nay, mô hình “Hai tự quản, ba chủ động” đã được nhân rộng ra các xã, thị trấn trong toàn huyện. Mô hình phong trào “Tổ cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự” được triển khai ở cả 13 xóm với 65 thành viên là hội viên Hội Cựu chiến binh xã tham gia. Phong trào đi vào hoạt động bước đầu thu được kết quả tốt, đóng góp vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; đồng thời khẳng định, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ của những cựu chiến binh Việt Nam. Kết quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đưa xã Xuân Kiên từ một địa bàn trọng điểm phức tạp trở nên ổn định, phát triển, không có đơn thư khiếu tố, khiếu nại vượt cấp. 

Để duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian tới  Đảng ủy, UBND xã Xuân Kiên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Công an các cấp; trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát động nhân dân kết hợp với huy động tiềm lực từ các doanh nghiệp và nguồn ngân sách xã từng bước đầu tư, triển khai mô hình “Camera an ninh” ở những nơi trọng điểm, phức tạp để theo dõi, phát hiện nhanh, kịp thời những vi phạm về an ninh trật tự. Chú trọng nắm chắc tình hình, phát hiện những vấn đề phát sinh nổi cộm, kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở không để nảy sinh thành điểm nóng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,