Vụ Bản đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Cập nhật lúc08:14, Thứ Hai, 23/12/2019 (GMT+7)

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Vụ Bản đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của xã Trung Thành.
Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa của xã Trung Thành.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, như: Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Pháp lệnh 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá XI) về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”... Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp thường xuyên được kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động bổ sung nội dung quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác. Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn được quan tâm. Các chủ trương, chính sách có liên quan đến đời sống người dân như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chương trình xây dựng nông thôn mới… đều được công khai, để người dân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, quyết định  nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhiều chủ trương nhân dân được bàn bạc và quyết định trực tiếp như: Chủ trương về mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới với phương châm “dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm xây dựng nông thôn mới. Các xã đã xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới phù hợp điều kiện của địa phương và tổ chức thảo luận lấy ý kiến tham gia của cộng đồng từ các thôn, xóm trước khi phê duyệt để tạo sự đồng thuận cao của người dân; đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”... từ đó đã phát huy nội lực, đồng thuận của nhân dân, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, xóm trị giá hàng tỷ đồng... Đồng chí Nguyễn Phú Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Thành cho biết: Do thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nên việc vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương rất thuận lợi, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi. Bên cạnh đó, xã đã đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bố trí cán bộ, công chức thường trực tại bộ phận “một cửa” để tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân, không để người dân phải chờ đợi; mọi công việc của xã đều được bàn bạc, công khai, minh bạch... do đó mọi chủ trương đưa ra đều được nhân dân đồng tình ủng hộ. Do đó Trung Thành là 1 trong 4 xã đầu tiên của huyện Vụ Bản được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Vụ Bản đã thực sự phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân và phát huy sức mạnh đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; đặc biệt là việc huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong gần 5 năm qua, nhân dân đã tham gia đóng góp 455,8 tỷ đồng, hiến 298ha đất và 364.659 ngày công lao động. Đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 642,9km đường giao thông nông thôn, trong đó có 114km đường liên xã, trục xã; 133km đường trục thôn xóm; 119,6km đường ngõ xóm; 276km đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa 176,9km kênh mương; xây mới và sửa chữa 128 phòng học, 75 nhà văn hóa thôn xóm, 147 nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết. Các công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế Nhà văn hóa thôn xóm; các di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương được trùng tu, tôn tạo, xây dựng mới, phục vụ kịp thời nhu cầu văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. 

Thời gian tới, Huyện ủy Vụ Bản tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện tốt các quyền, trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Thu Thủy


 

,
,
.
,
,
,
,