Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh
Cập nhật lúc08:23, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm  nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra động viên Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thực hiện nhiệm vụ.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra động viên Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thực hiện nhiệm vụ.

Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 08-QĐi/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cấp ủy các cấp lực lượng vũ trang tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong từng nhiệm vụ như: huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, nhiệm vụ tuyển quân hay trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chú trọng vận dụng sáng tạo các nội dung, biện pháp công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp với thực tế địa bàn và đặc thù hoạt động công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Bên cạnh giáo dục chính trị cơ bản, công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống luôn được coi trọng với nhiều hoạt động phong phú như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hay các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tổ chức các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị… Thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và nhận thức, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; từ đó khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động; gắn xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quan tâm kiện toàn các chi bộ cơ sở, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ với xây dựng cấp ủy. Bên cạnh đó Đảng bộ Quân sự tỉnh cũng đã duy trì và thực hiện chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các huyện ủy, thành ủy về xây dựng Đảng bộ quân sự các huyện và thành phố Nam Định, quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Với những chủ trương và giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, đã tạo được sự chuyển biến toàn diện trong các mặt hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng tỉnh vững mạnh toàn diện, từ đó tạo cơ sở nền tảng vững chắc để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho tỉnh cử 1 cán bộ đối tượng 1; 86 cán bộ đối tượng 2; 13 chức sắc đại diện cho các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do cấp trên tổ chức; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 259 cán bộ đối tượng 3; 2.858 cán bộ đối tượng 4; 484 vị chức sắc, chức việc tôn giáo; tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh tập trung cho 807 sinh viên các trường đại học, cao đẳng; bàn giao 2.600 thanh niên cho các đơn vị nhận quân (đạt 100% chỉ tiêu). Chỉ đạo hoàn thành 10 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã, phường, thị trấn; 13 cuộc diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ, đạt kết quả cao. Hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng… góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

 
,
,
.
,
,
,
,