Tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Cập nhật lúc08:13, Thứ Hai, 04/11/2019 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên nhằm thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào việc sớm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019; tạo nền tảng vững chắc từng bước hoàn thành toàn diện các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra.

Dây chuyền sản xuất sợi xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thủy Bình, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định).
Dây chuyền sản xuất sợi xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thủy Bình, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định).

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu; trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết định thành lập Tổ giúp việc, các Tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở theo kế hoạch. Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; trong đó đã thực hiện 37 đề án giải thể, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan trực thuộc các địa phương, sở, ngành của tỉnh. Đến nay, sau 2 năm thực hiện chủ trương của Trung ương, toàn tỉnh đã giảm được 200 đầu mối cấp phòng và tương đương theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; chuyển 9 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ kinh phí; tinh giảm được 1.711 biên chế. Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với đề án sáp nhập 10 xã, thị trấn ở 3 huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Ý Yên theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; triển khai Đề án Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; đưa vào vận hành mô hình Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, tạo nguồn nhân lực cho nhiệm kỳ mới, tỉnh đã phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với một số chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo đó, đã tiến hành bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; luân chuyển, điều động 18 trường hợp; bổ nhiệm lại 10 trường hợp; hiệp y nhân sự 13 trường hợp; kiện toàn 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức 4 lớp bồi dưỡng dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 418 cán bộ. Trong những tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 6.259 đảng viên; tiến hành kiểm tra đối với 370 tổ chức đảng, 284 đảng viên; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 230 tổ chức đảng, 141 đảng viên; thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 294 đảng viên, trong đó có 59 cấp ủy viên các cấp…

Về công tác chính quyền, điểm nhấn quan trọng nhất trong 10 tháng đầu năm, cũng là từ đầu nhiệm kỳ đến nay là tỉnh ta đã tổ chức thành công hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và hơn 1.000 đại biểu đến từ các địa phương trong cả nước. Tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, tỉnh ta vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Cũng trong những tháng đầu năm nay, HĐND tỉnh đã ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức tốt các kỳ họp thứ 8, thứ 9, thứ 10 của HĐND tỉnh, biểu quyết thông qua 46 nghị quyết tác động đến nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ; chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; đến nay 100% các sở, ngành và các huyện, thành phố đã tiếp nhận giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh kết hợp với nỗ lực của các sở, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh năm 2018 đứng thứ 40/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 22/63 tỉnh, thành phố (giảm 19 bậc so với năm 2017); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố (tăng 46 bậc so với năm 2017). Kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ; các chỉ tiêu chủ yếu đều có mức tăng trưởng tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao đạt gần 13% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 50 nghìn tỷ đồng. Giá trị hàng xuất khẩu tăng khá đạt 1.455 triệu USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 847 triệu USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá, nhất là đầu tư trong nước với số vốn đầu tư tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả đó là tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,