Huyện ủy Hải Hậu tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp
Cập nhật lúc08:07, Thứ Ba, 19/11/2019 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Do đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức.

Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu rà soát, chỉnh sửa văn kiện chuẩn bị đại hội.
Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu rà soát, chỉnh sửa văn kiện chuẩn bị đại hội.

Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung lớn đó là: Đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Trong kế hoạch mới xây dựng, huyện Hải Hậu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 có tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đối với cấp huyện, cấp xã từ 10% trở lên; Ban Thường vụ Huyện ủy nhất thiết phải có tối thiểu 1 đồng chí là nữ. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài. Đảng bộ Hải Hậu dự kiến số lượng đại biểu triệu tập dự đại hội đảng bộ huyện khoảng 250 đến 300 đại biểu. Theo quy định, đảng bộ cơ sở có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu; đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên thì tiến hành đại hội đảng viên. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu phân các đảng bộ khối xã, thị trấn trực thuộc thành 4 nhóm; trong đó 6 đơn vị có trên 500 đảng viên được triệu tập từ 180 đến 200 đại biểu dự đại hội; 10 đơn vị có từ 400 đến dưới 500 đảng viên triệu tập từ 170 đến 180 đại biểu; 9 đơn vị có từ 300 đến dưới 400 đảng viên triệu tập từ 160 đến 170 đại biểu; 9 đơn vị có từ 200 đến dưới 300 đảng viên triệu tập từ 150 đến 160 đại biểu. Các đảng bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy như: Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu, Công an huyện, Quân sự huyện, Chi cục Thuế, Công ty Cổ phần 27-7, Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Hậu, phòng Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Hậu mặc dù có dưới 200 đảng viên nhưng khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội nên được tổ chức đại hội đại biểu với số lượng từ 140 đến 150 đại biểu tham dự. Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện đại hội các chi bộ trực thuộc hoàn thành trước ngày 15-3-2020. Mỗi tổ chức đảng cơ sở chọn từ 1 đến 2 đơn vị trực thuộc để chỉ đạo thực hiện đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo nhân rộng. Những đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm đại hội điểm phải hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc trước ngày 15-1-2020. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đảng bộ cơ sở tổ chức không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 2-2020, hoàn thành trước ngày 20-4-2020. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện không quá 3 ngày, hoàn thành đầu tháng 5-2020. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 2 tổ chức đảng cấp cơ sở là Đảng bộ thị trấn Cồn và Đảng bộ Công ty Trách nhiệm một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu để chỉ đạo đại hội điểm vào tháng 2-2020; chọn 2 Đảng bộ: xã Hải Trung và Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu tiến hành đại hội vào tháng 3-2020 nhằm thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy…

Đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu cho biết: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025) ở Hải Hậu đang được triển khai rất bài bản, đúng quy trình, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Đảng bộ Hải Hậu đã ban hành tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; độ tuổi cấp ủy viên; tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý làm căn cứ để các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn nhân sự phù hợp. Đến nay, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội; Tiểu ban Văn kiện đại hội; Tổ Tuyên truyền khánh tiết; Tổ bảo vệ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… đang tập trung xây dựng nghiên cứu ban hành các quy định, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025)./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,