Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chăm lo công tác phát triển Đảng
Cập nhật lúc08:17, Thứ Hai, 18/11/2019 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Trong đó nổi bật nhất là công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số lượng đảng viên được kết nạp tăng cả về số lượng và chất lượng, vượt gần 30% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định tham gia hiến máu tình nguyện.
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định tham gia hiến máu tình nguyện.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 4.820 đảng viên sinh hoạt ở 71 tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trong toàn đảng bộ; Thường trực Đảng ủy Khối đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, hàng năm, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đều có nghị quyết về công tác phát triển Đảng; xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Cấp ủy đảng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều quần chúng ưu tú để lựa chọn, giới thiệu với tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên như: Đảng bộ các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Đảng bộ các trường: Đại học Điều dưỡng Nam Định, Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh… Nét nổi bật trong công tác phát triển Đảng thời gian qua là phát triển Đảng trong sinh viên. Với số lượng hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, đây là lợi thế về nguồn lực dồi dào để bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Theo đó các trường luôn quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới... Đoàn Thanh niên các trường học tích cực đẩy mạnh phong trào “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên”, “Tháng Thanh niên”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, Chương trình “Xuân tình nguyện và tình nguyện mùa đông”, Lễ hội Xuân Hồng, “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”…, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong sinh viên. Thông qua các hoạt động, đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, bồi đắp niềm tin, khát vọng, hoài bão, tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến của thế hệ trẻ, từ đó hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng.

Với những biện pháp đồng bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã kết nạp 1.135 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 126,11% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Hầu hết đảng viên mới kết nạp đều phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Một số đảng viên mới kết nạp đã đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào của cơ quan, đơn vị; được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan, xây dựng đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tăng cường chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên; gắn công tác phát triển đảng viên với việc củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,