Đảng bộ Nghĩa Hưng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
Cập nhật lúc08:10, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trung tâm thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng).
Trung tâm thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng).

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng đã ban hành Quy định số 01-QĐ/HU về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy định số 02-QĐ/HU về quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 03-QĐ/HU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ; Quy định số 04-QĐ/HU về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Quy định số 05-QĐ/HU về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 18-KH/HU về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 làm căn cứ để các tổ chức cơ sở đảng áp dụng. Trong công tác cán bộ, huyện luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý công tác cán bộ đồng thời phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của tập thể cấp ủy. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bổ nhiệm 16 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban; bổ nhiệm lại 5 cán bộ; giới thiệu, ứng cử 20 trường hợp; luân chuyển, điều động 22 cán bộ, trong đó 2 cán bộ được luân chuyển về xã giữ các chức vụ chủ chốt. Đối với cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, kiện toàn 18 cán bộ chủ chốt cấp xã. Hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở cơ bản bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đúng mức; từ đầu nhiệm kỳ đến nay huyện đã cử 15 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 9 cán bộ đi học lớp chuyên viên chính, 3 cán bộ đi học đại học, 23 cán bộ học các lớp trung cấp chính trị, mở hàng chục lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc.

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được Huyện ủy chú trọng, nâng cao chất lượng. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Nghĩa Hưng có 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 25 đảng bộ xã, thị trấn; 8 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và 48 chi bộ. Đến nay đã tiến hành sáp nhập những đơn vị có nhiệm vụ tương đồng và giải thể những tổ chức Đảng không còn phù hợp về chức năng nhiệm vụ như các chi bộ: Hiệu thuốc, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên... Tổng số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đảng bộ huyện hiện nay là 75 đầu mối với 31 đảng bộ, 44 chi bộ và 8.631 đảng viên. Việc thực hiện các chủ trương thí điểm về hợp nhất một số cơ quan khối Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đã tiến hành sáp nhập các trường cùng cấp học trong xã, thị trấn; sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề công lập, Trung tâm giáo dục thường xuyên Nghĩa Tân thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghĩa Hưng. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố đang được tiến hành theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị đã góp phần giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng lãnh đạo cấp trưởng, từng bước giảm biên chế, giảm đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Song song với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cấp ủy, các tổ chức đảng trên địa bàn thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; tiến hành sàng lọc, đưa những trường hợp không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng nhiều hình thức phù hợp. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đúng với tình hình thực tế cơ sở, do đó chất lượng ngày càng đi vào thực chất. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đã kết nạp 648 đảng viên mới; trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 2.885 đảng viên. 

Bằng nhiều giải pháp phù hợp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, từ năm 2016 đến nay số lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh thường chiếm khoảng 50%; tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 20%; không còn đảng bộ, chi bộ yếu kém. Các tổ chức đảng luôn phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên khẳng định rõ bản lĩnh chính trị trong lãnh đạo, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; tạo lòng tin vững chắc trong nhân dân, xây dựng huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,