Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"
Cập nhật lúc08:08, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham quan sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện của Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
Tham quan sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện của Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn lực lượng. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt thi đua cao điểm và đột kích nhằm thúc đẩy toàn diện các mặt công tác của lực lượng vũ trang tỉnh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng và chuyển biến tích cực, hiệu quả trong các mặt hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm. Điển hình như: Đối với phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong phát huy vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh. Hàng năm, Phòng Chính trị tham mưu với Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho các đối tượng đồng thời tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Bên cạnh đó Phòng Chính trị đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động; gắn xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; quan tâm kiện toàn các chi bộ cơ sở, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ với xây dựng cấp ủy. Đặc biệt những năm qua, phòng Chính trị đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu rộng và hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn lực lượng, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực đối với việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhằm thúc đẩy toàn diện các mặt công tác của lực lượng vũ trang tỉnh... Với việc tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần xây dựng “trận địa” tư tưởng vững vàng, từ đó tạo cơ sở nền tảng vững chắc góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Với Trung tá Phan Hoàng Đức, Trưởng Ban Quân nhu, phòng Hậu cần (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thì việc học tập, làm theo Bác và  hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trò chuyện với Trung tá Phan Hoàng Đức, chúng tôi được biết, để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, anh rèn luyện cho mình phương pháp, tác phong công tác khoa học, sâu sát, cụ thể; thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và ý định của chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, anh đã tham mưu cho chỉ huy các cấp chỉ đạo các đơn vị cơ sở duy trì nghiêm nền nếp, chế độ xây dựng chính quy; duy trì thực hiện nghiêm lượng vật chất quân nhu dự trữ sẵn sàng chiến đấu; phân cấp dự trữ và tổ chức luân phiên đổi hạt lượng dự trữ theo đúng quy định cho các đơn vị. Đồng thời tham mưu điều chỉnh các loại văn kiện quân nhu chiến đấu theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Anh đã đề xuất với thủ trưởng các cấp khai thác, tạo nguồn mua sắm gần 20 nghìn bộ trang phục đảm bảo cho lực lượng Dân quân tự vệ bằng nguồn ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” và phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, anh đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn hậu cần các cơ quan, đơn vị thường xuyên nâng cao chất lượng bữa ăn; cải tiến chế biến món ăn phù hợp với điều kiện của đơn vị, đảm bảo đủ lượng và chất cho cán bộ, chiến sĩ có sức khoẻ tốt. Đồng thời thực hiện tốt khâu tạo nguồn lương thực, thực phẩm có địa chỉ, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý; các đơn vị đã đảm bảo 100% rau xanh, tích cực tăng gia sản xuất để có thêm nguồn nâng cao chất lượng bữa ăn… Với kinh nghiệm, thực tiễn công tác và sự không ngừng nỗ lực cố gắng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vừa qua tại hội thi Trưởng ban quân nhu năm 2019 do Tổng cục Hậu cần tổ chức, Trung tá Phan Hoàng Đức đã đạt kết quả cao trên 5 nội dung và được tặng Bằng khen về giải nhì toàn năng.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả trong các mặt hoạt động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,