Đảng bộ thị trấn Cồn xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở
Cập nhật lúc08:02, Thứ Sáu, 13/09/2019 (GMT+7)

Đảng bộ thị trấn Cồn (Hải Hậu) hiện có 410 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ trực thuộc, trong đó có 16 chi bộ dân cư, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ y tế và 1 chi bộ an ninh - quốc phòng. Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên Trần Mạnh Khả (bên trái), tổ dân phố Đỗ Bá mạnh dạn trong phát triển kinh tế, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ nghề trồng hoa lan.
Đảng viên Trần Mạnh Khả (bên trái), tổ dân phố Đỗ Bá mạnh dạn trong phát triển kinh tế, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ nghề trồng hoa lan.

Được đánh giá là chi bộ điển hình trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, chi bộ Đỗ Bá luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua trên địa bàn. Chi ủy chi bộ luôn đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trước cấp ủy và toàn chi bộ; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên; luôn khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, chi bộ luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đề ra các chủ trương trúng, đúng, sát với tình hình thực tế của địa phương. Khi triển khai bất cứ công việc gì ở khu phố, chi ủy chi bộ đều tìm hiểu kỹ và đưa ra bàn bạc trước chi bộ và nhân dân. Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân đều được chi bộ, chính quyền khu phố tiếp thu, kịp thời giải quyết; từ đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân. Dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đỗ Bá thời gian qua là việc huy động nguồn lực từ nhân dân trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phạm Văn Thìn, bí thư chi bộ cho biết: Vinh dự là 1 trong 9 khu dân cư được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện, chi bộ, tổ dân phố và nhân dân đã tích cực vào cuộc hăng hái tham gia thực hiện, đến nay tổ dân phố đã hoàn thành cứng hóa 100% hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và trồng hoa, cây xanh hai bên sạch đẹp; hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt; nhà văn hóa được xây dựng khang trang trên khuôn viên 1.000m2, là nơi hàng ngày người dân đến sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao… Hiện tại, được sự hỗ trợ của cấp trên, tổ dân phố đang huy động nhân dân góp công, góp của xây dựng kè bờ kênh tưới cấp 2 dài gần 1km, cao 2m và đã được 100% hộ dân đồng tình ủng hộ, góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2019. Cùng với chi bộ Đỗ Bá, các chi bộ khác ở Đảng bộ thị trấn Cồn luôn giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Hiện nay, tất cả 16 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Đồng chí Vũ Thanh Tân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND thị trấn Cồn cho biết: Để nâng cao vai trò lãnh đạo cũng như chất lượng hoạt động của các chi bộ, Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy chi bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, trọng tâm là đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ và các tổ chức đoàn thể ở tổ dân phố, cơ quan; phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng. Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách các chi bộ, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Từ đó, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với công tác quản lý đảng viên, Đảng ủy thị trấn triển khai làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, quản lý đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa. Mặt khác, Đảng ủy thị trấn thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Các nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên được tuyên truyền, phổ biến và cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của từng loại hình chi bộ. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, lồng ghép vào tất cả các hoạt động, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương và lấy đó là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Vì vậy đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phục vụ nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quân sự địa phương. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018 có 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ thị trấn Cồn liên tục được Huyện ủy Hải Hậu công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được từ việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ thị trấn Cồn không ngừng lớn mạnh trong những năm tới, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,