Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ở Đảng bộ Hải Hậu
Cập nhật lúc08:17, Thứ Hai, 12/08/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được các cấp ủy Đảng huyện Hải Hậu đặc biệt coi trọng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp được tiến hành thường xuyên, đi vào trọng tâm, trọng điểm, trước hết là đối với những lĩnh vực nhạy cảm, các tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, kiến nghị hình thức xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Hậu triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Hậu triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn.

Đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Hậu cho biết: “Sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy trên địa bàn đã tiến hành kiểm tra 436 lượt tổ chức đảng, 113 lượt đảng viên; giám sát 127 lượt tổ chức đảng, 94 lượt đảng viên”. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng, kết luận 4 tổ chức đảng đều có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức để truy thu 31 triệu 300 nghìn đồng tiền đảng phí. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy và cơ sở tiến hành kiểm tra 29 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm bao gồm 9 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, 20 trường hợp thuộc diện cấp cơ sở quản lý. Qua kiểm tra, kết luận 29 đảng viên đều có vi phạm, phải xử lý kỷ luật 20 đảng viên, các trường hợp còn lại yêu cầu phải kiểm điểm, sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Trên lĩnh vực giám sát, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã tiến hành giám sát 5 đảng ủy, 9 chi bộ, 35 đảng viên; cấp cơ sở giám sát 312 chi bộ, 28 đảng viên. Các cuộc giám sát đều được thực hiện đúng quy trình, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, phục vụ thiết thực, kịp thời cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Kết quả giám sát đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, nâng cao chất lượng giáo dục đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Từ nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật 219 trường hợp; trong đó khiển trách 167, cảnh cáo 37, cách chức 1, khai trừ 14, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên là 59 trường hợp. Trong các quyết định xử lý, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 trường hợp, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy thi hành kỷ luật 21 trường hợp, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 58 trường hợp, các chi bộ thi hành kỷ luật 139 trường hợp. Nội dung bị thi hành kỷ luật nhiều nhất vẫn là vi phạm chính sách dân số 139 trường hợp; vi phạm những điều đảng viên không được làm 37 trường hợp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo 7 trường hợp; vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống 22 trường hợp; tham nhũng, cố ý làm trái 6 trường hợp; vi phạm quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản 3 trường hợp; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ 5 trường hợp; những vi phạm khác 9 trường hợp. Các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 tổ chức đảng do vi phạm nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng cùng những sai phạm trong quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ. Trong 7 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện Hải Hậu đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình số 25 về bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Trên cơ sở chương trình kiểm tra bổ sung, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên đối với 28/49 chi bộ cơ quan trên địa bàn. Sau khi kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá 17/28 chi bộ đã quán triệt, triển khai các văn bản về sinh hoạt đảng như Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 18, Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong thực hiện các quy định về sinh hoạt đảng, 26/28 chi bộ đã ban hành quy chế làm việc của chi bộ. Nội dung quy chế làm việc cơ bản quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, của bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, đảng viên và mối quan hệ công tác giữa chi ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan. 15/28 chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ cơ bản đảm bảo theo quy định, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước sát với thực tiễn, đồng chí bí thư chi bộ có tinh thần trách nhiệm trong điều hành, tổ chức sinh hoạt. Hồ sơ đảng viên được các chi bộ quản lý khoa học, các tài liệu trong hồ sơ đảng viên cơ bản đầy đủ, được bổ sung thường xuyên. Do thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát nên nhìn chung các đảng viên ở các chi bộ luôn giữ gìn phẩm chất, lối sống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn 10/28 chi bộ chưa quán triệt, triển khai các quy định về sinh hoạt đảng; 2/28 chi bộ chưa xây dựng quy chế làm việc của chi bộ đó là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hải Hậu và Bưu điện huyện. Một số chi bộ bổ sung các tài liệu phát sinh thêm hàng năm vào hồ sơ đảng viên không đầy đủ; có những chi bộ không có bản cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên; thiếu bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thiếu bản nhận xét nơi cư trú; thiếu bản kiểm điểm đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập; thiếu quyết định chuẩn y cấp ủy, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển công tác của đảng viên... Căn cứ vào kết quả kiểm tra đối với 28 chi bộ nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy 6 chi bộ vi phạm Điều lệ Đảng; vi phạm Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; vi phạm các quy định, hướng dẫn về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên, cần phải áp dụng hình thức kỷ luật. Từ kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các đảng ủy, các chi bộ trực thuộc huyện ủy cần tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh, lãnh đạo toàn diện sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.                

Bài và ảnh: Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,